Anunțuri

 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul de încadrare a postului de asistent medical
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de îngrijitor debutant
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de economist specialist IA
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs la concursul de încadrare a postului de asistent medical
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant muncitor calificat IV
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de responsabil (şef) popotă II
 • U.M.01836 Otopeni – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor la examenul de promovare a unui personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la organizarea concursului pentru încadrare a două posturi de economist specialist IA la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru încadarea postului de contabil I
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant inginer specialist IA
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post vacant de muncitor necalificat I
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ organizare examen promovare
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatul interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului de muncitor necalificat I
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant economist specialist IA
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de asistent medical
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultat examen promovare
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatul final al examenului organizat în vederea promovării unui personal civil contractual
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadarea postului de muncitor necalificat l
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul examenului de promovare în grad profesional imediat superior a unui personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post vacant de muncitor calificat III (bucătar)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul examenului de promovare în grad profesional imediat superior a unui personal civil contractual
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ cu rezultatele la examenul de promovare a personalului civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant contabil I
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru încadarea postului de muncitor necalificat l
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor la examenul de promovare a personalului civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatul selecţiei dosarului la examenul de promovare a unui personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele probelor desfăşurate pentru încadrarea postului de muncitor calificat III
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatele finale ale examenului de promovare a unui personal civil contractual în treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatele finale ale examenului de promovare a unui personal civil contractual în grad profesional imediat superior
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea postului de tehnician IA
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarului la examenul de promovare a unui personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultat probă scrisă concurs încadrare post vacant de muncitor calificat III (bucătar)
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ cu rezultatul interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de tehnician IA
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ rezultat probă scrisă examen promovare personal civil contractual în treaptă profesională inediat superioară
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ rezultat probă scrisă examen promovare personal civil contractual în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ cu rezultatul examenului de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ rezultat examen de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare examen promovare personal civil contractual în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatul selecţiei dosarului de concurs pentru încadrarea postului de muncitor calificat III
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ rezultat proba scrisă la concursul organizat pentru încadrarea postului de tehnician IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare examen promovare grad profesional
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de contabil I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de contabil IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de contabil şef gr. II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de economist specialist IA
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarului la examenul pentru promovarea în treaptă profesională superioară
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarului la examenul pentru promovarea în treaptă profesională superioară a unui personal civil contractual
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele finale ale oncursului organizat pentru încadrarea postului de referent IA
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la examenul de promovare personal civil contractual în grad profesional imediat superior
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la examenul de promovare personal civil contractual în treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de tehnician IA
 • U.M. 01912 Borcea -Anunţ organizare concurs încadrare post vacant muncitor necalificat I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului de economist specialist IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului de contabil IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului de contabil I
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului de referent IA
 • U.M.02015 Bacău-Anunț rezultate finale examen promovare contabil I
 • U.M. 01915 Cristian – Anunţ rezultate finale examen promovare
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului de contabil şef gr. II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului de economist specialist IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului de contabil IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de contabil I
 • U.M. 01915 Cristian – Anunţ rezultate finale examen promovare
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ organizare examen promovare economist gr. I
 • U.M. 02015 Bacău – Anunț rezultate proba scrisă examen promovare
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ organizare examen promovare
 • UM 01802 Moara Vlasiei – Anunţ cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului de referent IA
 • U.M. 01915 Cristian – Anunţ rezultat proba scrisă examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare concursuri de încadrare a două posturi vacante de personal civil contractual de contabil I şi muncitor calificat III
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de consilier juridic gr. II
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la selecţia dosarelor la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent IA
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ rezultate finale examen promovare
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la selecţia dosarelor la examenul pentru încadrarea postului vacant de conducere de contabil şef gr. II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la selecţia dosarelor la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuţie economist specialist IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la selecţia dosarelor la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de contabil IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la selecţia dosarelor la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de contabil I
 • U.M. 02015 Bacău – Anunț rezultate selecție dosare examen promovare contabil I
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatul interviului la concursul de încadrare a postului de consilier juridic gr. II
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ organizare concurs încadrare tehnician IA
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului unic vacant de consilier juridic gr. II
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatele finale la concursul pentru încadrare a unui post vacant unic, de personal civil contractual de conducere de şef birou salarizare gr. I
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatele finale la concursul pentru încadrare a unui post vacant unic, de personal civil contractual de executie de tehnician debutant
 • U.M. 02015 Bacău – Anunț privind organizarea examenului de promovare în treapta profesională imediat superioară – contabil I
 • U.M. 01915 Cristian – Anunţ organizare examen promovare expert gradul III
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de expert gr. III
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de contabil II
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ rezultat selecţie dosar examen promovare
 • U.M. 01801 Bacău – Anunţ cu privire la rezultatele finale la concursurile pentru încadrarea a două posturi unice vacante de personal civil contractual de referent II din cadrul U.M. 01801E Galaţi şi U.M. 01801F Matca
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul pentru încadrare a unui post vacant unic, de personal civil contractual de executie de tehnician debutant
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul pentru încadrare a unui post vacant unic de personal civil contractual de conducere de şef birou salarizare gr.I
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultat interviu concurs încadrare post contabil II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu privire la selecţia dosarelor la concursul pentru încadrarea postului unic vacant de consilier juridic gr. II
 • Unitatea Militară 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare concurs încadrare post referent IA, Birou management personal
 • U.M. 01801 Bacău – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la concursurile pentru încadrarea a două posturi unice vacante de personal civil contractual de referent II din cadrul U.M. 01801E Galaţi şi U.M. 01801F Matca
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a postului unic vacant de execuţie de economist specialist IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a postului unic vacant de execuţie de contabil IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a postului unic vacant de execuţie de contabil I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a postului unic vacant de conducere de contabil şef gr. II
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului unic vacant de execuţie de restaurator IA la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01810 Mediaş – Anunţ cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea postului unic vacant de administrator I
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul pentru încadrare a unui post vacant unic, de personal civil contractual de executie de tehnician debutant
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul pentru încadrare a unui post vacant unic, de personal civil contractual de conducere de şef birou salarizare gr. I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post medic specialist
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului unic vacant de execuţie de expert gr. III la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultat proba scrisă la concursul organizat pentru încadrarea postului de contabil II
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatul la contestaţia selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de personal civil contractual de executie de tehnician debutant
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatele probei scrise si practice la concursul organizat pentru încadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01801 Bacău – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la concursurile pentru încadrarea a două posturi unice vacante de personal civil contractual de referent II din cadrul U.M. 01801E Galaţi şi U.M. 01801F Matca
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului unic vacant de restaurator IA, Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 02015 Bacău- Anunţ rezultat contestaţie la proba interviu a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de îngrijtor
 • U.M. 01810 Mediaş – Anunţ rezultat interviu concurs încadrare post vacant administrator I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de expert gr. III, Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat I- lăcătuş mecanic
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat I – electrician
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru încadrare a unui post vacant unic de personal civil contractual de executie de tehnician debutant
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru încadrare a unui post vacant unic, de personal civil contractual de conducere de şef birou salarizare gr. I
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la selecţia dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de contabil II
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou – Anunţ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de îngrijitore
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului unic vacant de restaurator IA, Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01801 Bacău – Anunţ cu privire la selecţia dosarelor la concursul pentru încadrare a două posturi unice vacante de personal civil contractual de referent II din cadrul U.M. 01801E Galaţi şi U.M. 01801F Matca
 • U.M. 01810 Mediaş – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de administrator I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor -electrician
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor -lacatus
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de expert gr. III, Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ privind rezultatele selecţiei dosarelor pentru ocuparea postului de personal civil contractual de medic specialist
 • U.M. 01810 Mediaş – Anunţ cu privire la anularea concursului organizat pentru încadrarea postului de expert gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de expert gr. II
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu rezultatele rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de expert gr.III
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou- Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu rezultatele rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat II (operator stație epurare)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant consilier juridic gr. II
 • U.M. 02036 Pntelimon – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post vacant inginer gr. II
 • U.M. 01810 Mediaş – Anunţ rezultat examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului unic vacant de muncitor calificat I-lăcătuş-mecanic
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post unic vacant de casier
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la selecţia dosarelor la concursul pentru încadrarea postului unic vacant de execuţie de expert gr. III la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu privire la rezultatul soluţionării contestaţiei la proba interviu a concursului pentru încadrarea postului de casier
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului unic vacant de muncitor calificat II
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului unic vacant de expert gr.III
 • U.M. 01810 Mediaş – Anunţ rezultate selecţie dosare concurs încadrare post unic vacant de administrator I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la selecţia dosarelor la concursul pentru încadrarea postului unic vacant de execuţie de restaurator IA la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului unic vacant de expert gr. II
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului unic vacant de îngrijitor
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ rezultat interviu concurs încadrare post unic vacant de inginer gr. II
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ rezultate selecţie dosare concurs încadrare post unic vacant de îngrijitor
 • U.M.01969 Câmpia Turzii – Anunţ rezultat interviu concurs încadrare post vacant de casier
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului unic vacant de muncitor calificat I-lăcătuş mecanic
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului unic vacant de muncitor calificat I-electrician
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului unic vacant de expert gr. II
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu rezultatele probelor susținute de candidați la concursul,examenul pentru încadrarea posturilor unice vacante de execuție de personal civil contractual
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ organizare concurs de încadrare a unui post vacant unic, de personal civil contractual de conducere de şef birou salarizare gr. I
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ organizare concurs de încadrare a unui post vacant unic, de personal civil contractual de execuţie de tehnician debutant
 • U.M.01969 Câmpia Turzii – Anunţ rezultat proba scrisa concurs încadrare post vacant de casier
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare concurs încadrare post unic vacant de personal civil contractual de contabil II
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ cu rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului de inginer gr. II
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou – Anunţ rezultate selecţie dosare concurs încadrare post unic vacant de îngrijitor
 • U.M. 01801 Bacău – Anunţ organizare concursuri de încadrare a două posturi unice vacante de personal civil contractual de referent II din cadrul U.M. 01801E Galaţi şi U.M. 01801F Matca
 • U.M. 01810 Mediaş – Anunt cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului unic vacant de execuţie de expert gr.II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ organizare concurs încadrare post unic vacant de medic specialist
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ rezultate selecţie dosare concurs încadrare post unic vacant de inginer gr. II
 • U.M.01810 Mediaş – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului unic vacant de expert gr. II
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ rezultate selecţie dosare concurs încadrare posturi unice vacante de expert gr. III şi muncitor calificat II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ rezultate selecţie dosare concurs încadrare post unic vacant de inginer gr. II
 • U.M. 01810 Mediaş – Anunţ organizare examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ rezultate selecţie dosare concurs încadrare post vacant casier
 • U.M. 01810 Mediaş – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de administrator I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare expert gr. III, Compartiment achiziţii publice, Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post unic vacant de restaurator IA, Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01810 Mediaş – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de expert gr. II
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ organizare concurs încadrare post unic vacant de îngrijitor
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la selecţia dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de contabil II
 • U.M. 01991 Targşoru Nou – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de îngrijitor
 • U.M. 01810 Mediaş – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru concursul de încadrare a postului de expert gr. II
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ organizare concurs încadrare post unic vacant de inginer gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ organizare concurs încadrare posturi unice vacante de expert gr. II şi inginer gr. II
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ organizare concurs încadrare posturi unice vacante de expert gr. III şi muncitor calificat II (operator staţie epurare)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ organizare concurs încadrare post unic vacant de casier
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare concurs încadrare post unic vacant de contabil II
 • U.M. 01810 Mediaş – Anunţ organizare concurs încadrare post unic vacant de personal civil contractual de expert gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare a unui personal civil contractual
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ suspendare concurs încadrare medic specialist U.M. 01798 Adâncata
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la concursurile care se suspenda începând cu date de 15.12.2023
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului restaurator II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post unic vacant de muncitor calificat I – electrician
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare concursuri de încadrare posturi vacante de execuţie de expert gr. I şi economist gr. II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat I (lăcătuş mecanic)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de casier
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unui post unic vacant de execuţie de expert gr. III la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatele finale ale examenului organizat pentru încadrarea postului de expert debutant
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat I
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de expert debutant
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatul contestaţiei la proba interviu a concursului organizat pentru încadrarea postului de expert debutant
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de restaurator II la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01924 Bucuresti – Anunt cu privire la rezultatul la proba interviului organizat pentru incadrarea postului unic vacant de executie de muncitor calificat I (electrician)
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului de expert debutant
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de expert debutant
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatul contestaţiei la proba scrisă a concursului organizat pentru încadrarea postului de expert debutant
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului de şef birou gr. I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei practice a concursului organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat I
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de expert debutant
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului de expert debutant
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu reultatul final al examenului organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (sudor)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat I
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert debutant
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (sudor)
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de conducere de şef birou gr. I
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului unic vacant de conducere de șef birou gr. II
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului unic vacant de execuţie de expert debutant
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (sudor)
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultat proba interviu concurs încadrare post vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele finale la concursurile organizate pentru încadrarea a trei posturi de personal civil contractual
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III-sudor
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat I-electrician
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant expert debutant
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursurile organizate pentru încadrarea a trei posturi de personal civil contractual
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ cu rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului de expert debutant
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de expert debutant
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu privire la soluţionarea contestaţiei la proba scrisă a concursului pentru încadrarea postului de expert debutant
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ selecţie dosare la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de conducere de şef birou gr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate finale examen promovare
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de expert debutant
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru postul vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursurile organizate pentru încadrarea a trei posturi de personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de execuţie de expert gr. II
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de expert debutant
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de expert debutant
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei- Anunţ rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ rezultat examen de promovare personal civil contractual în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de expert gr. II, Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor la concursurile organizate pentru încadrarea unor posturi de personal civil contractual
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu rezultate finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului unic vacant de execuţie de antrenor ctg. V
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ organizare concurs de încadrare a unui post unic vacant de conducere de şef birou gr. II la Biroul contabilitate
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea postului de expert debutant
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unui post unic vacant de execuţie de muncitor calificat III
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de antrenor cat. V
 • U.M. 01965 Bucuresti – Anunt cu rezultatele selectiei dosarului la examenul de promovare in grad profesional imediat superior a unui personal civil contractual
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea postului de expert debutant
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului expert gr. II
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare concurs de încadrare a unui post unic vacant de conducere de şef birou gr. II la Biroul salarizare, decontări şi fiscalitate
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului de antrenor cat. V
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de expert gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la selecţia dosarelor la concursul de încadrare a unui post unic vacant de execuţie de restaurator IA la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ rezultat selecţie dosare la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de antrenor cat. V
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare concursuri încadrare posturi vacante personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului expert gr. I
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01895 Chitila – Anunt organizare concurs de incadrare a unui post unic vacant de executie de expert debutant
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultate finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului unic vacant de execuţie de referent tr. II
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unui post unic vacant de execuţie de expert debutant
 • U.M. 01802 Moara Vlăsieie – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II – Birou salarizare
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul interviului la concursul organizat încadrarea postului de referent II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unui post unic vacant de execuţie de expert gr. II la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatul interviului la concursul organizat pentru concursul de încadrare a postului de Referent IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unui post unic vacant de execuţie de restaurator IA la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de referent II la U.M 01803J Gruiu
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului unic de execuţie de referent IA
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post de asistent medical debutant
 • U.M. 01912 Borcea – Anunt cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru postul vacant de conducere de sef birou gr. I, Birou salarizare
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de şef birou gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unui post unic vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unui post unic vacant de execuţie de antrenor ctg. V
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului unic de execuţie de asistent medical debutant
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de referent II
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu privire la selecţia dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de referent IA
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare concurs de încadrare a unui post unic vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului unic de execuţie de asistent medical debutant
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs încadrare post asistent medical debutant
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs încadrare post antrenor cat. V
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la selecţia dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de şef birou gr. II, Biroul contabilitate
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la selecţia dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de şef birou gr. II, Biroul salarizare
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou – Anunţ rezultat probă scrisă examen promovare
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ organizare concursuri de încadrare posturi unice vacante de execuţie
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ organizare concurs de încadrare a unui post unic vacant de conducere de şef birou gr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare concurs de încadrare a unui post unic vacant de referent II din cadrul U.M. 01803 J Gruiu
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ organizare concurs de încadrare a unui post unic vacant de conducere de şef birou gr. II la Biroul contabilitate
 • U.M. 01824 Campia Turzii – Anunt cu rezultatul la proba scrisa a examenului de promovare in grad profesional imediat superior
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ rezultat probă scrisă examen promovare
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou – Anunţ rezultat probă scrisă examen promovare
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ selecţie dosar examen de promovare personal civil contractual
 • U.M. 02015 Bacău – Modificări la anunţul de organizare a examenului de promovare a unui personal civil contractual
 • U.M. 01829 Bucureşti – U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unui post unic vacant de execuţie de asistent medical debutant
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unui post unic vacant de execuţie de antrenor ctg. V
 • U.M. 01802 Moara Vlasiei – Anunt organizare concurs de incadrare a unui post unic vacant de conducere de sef birou gr.II la Biroul salarizare, decontari si fiscalitate
 • U.M. 01802 Moara Vlasiei – Anunt organizare concurs de incadrare a unui post unic vacant de conducere de sef birou gr.II
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou – Anunţ cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor la examenul de promovare a personalului civil contractual
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ organizare examen de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ rezultat examen de promovare economist gr. I şi contabil IA
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ rezultat examen de promovare muncitor calificat tr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ rezultat examen de promovare expert gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultat final examen de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou – Anunţ organizare examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultat probă scrisă examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ organizare examen promovare contabil IA
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ organizare examen promovare muncitor calificat tr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ organizare examen promovare expert gr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ organizare examen promovare economist gr. I
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ rezultat examen de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarului la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a unui personal civil contractual
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ rezultat probă scrisă examen promovare
 • U.M. 01965 Bucuresti – Anunt cu rezultatele selectiei dosarului la examenul de promovare in grad profesional imediat superior a unui personal civil contractual
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunt rezultat final examen promovare Pcc la Compartimentul documente clasificate
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunt rezultatul final examen promovare Pcc la Compartimentul ECC
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ promovare personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunt rezultat proba scrisa examen promovare Pcc la compartimentul ECC
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunt rezultat proba scrisa examen promovare Pcc la compartimentul documente clasificate
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ promovare personal civil contractual
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultat selecţie dosar înscriere examen promovare Compartiment documente clasificate
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultat selecţie dosar înscriere examen promovare Compartiment ECC
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ promovare personal civil contractual
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ rezultate examene de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ organizare examen de promovare personal civl contractual la Compartimentul documente clasificate
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ organizare examen de promovare personal civl contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele finale la examenul organizat pentru încadrarea postului de execuţie de referent IA
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultat selecţie dosare examene promovare
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ organizare examen de promovare personal civl contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului de referent IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ organizare examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de execuţie de referent IA
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de economist gr. II
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post şofer I
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post contabil II
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul de încadrare a postului de şofer I
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul de încadrare a postului de contabil II
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post vacant de economist gr. II
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de contabil II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatul selecţiei dosarului la examenul de promovare a unui personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultat final examen încadrare muncitor calificat III
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ rezultate probă scrisă concurs încadrare post şofer I
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de economist gr. II
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ rezultat final examen încadrare muncitor calificat I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de contabil II
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Contabil II
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei-Anunţ rezultat interviu concurs încadrare post vacant de contabil II
 • U.M. 01895 Chitila -Anunţ cu privire la suspendarea concursurilor de încadrare a posturilor de personal civil contractual
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la continuarea sau suspendarea concursurilor pentru încadrarea unor funcţii de personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultat probă interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la concursurile care pot continua după data de 15.05.2023
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu privire la concursurile care pot continua după data de 15.05.2023
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ cu privire la concursurile care pot continua dupa data de 15.05.2023
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ suspendare concurs încadrare expert debutant
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de contabil II
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ rezultate finale concurs încadrare contabil IA
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ organizare concurs încadrare posturi vacante de execuţie de personal civil contractual
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert debutant
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate probă scrisă concurs de încadrare post de economist gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului expert gr. I
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ rezultate finale examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară personal civil contractual
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate probă scrisă concurs de încadrare post contabil II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ rezultate finale concurs încadrare expert gr. I
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de şef birou gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de contabil II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul pentru încadrarea posturilor vacante de şofer II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu privire la organizarea concursului pentru încadrarea postului vacant de expert debutant
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de contabil II
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de contabil IA
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de expert gr. I
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de contabil II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului referent IA
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de şofer I
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de contabil II
 • U.M. 01802 Moara Vlasiei – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de economist gr. II
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat I (electromecanic)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de şofer I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de îngrijitor
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de contabil II
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunț rezultat final examen promovare expert gr. II
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunț rezultat final examen promovare muncitor calificat II
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului petru încadrarea postului vacant de execuţie de contabil II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului petru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Contabil IA
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de şef birou gr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de contabil debutant
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de expert gr. I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de contabil II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului de încadrare a postului vacant de administrator I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului de încadrare a postului vacant de referent IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele finale la examenul organizat pentru încadrarea postului de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursurile pentru încadrarea unor posturi de personal civil contractual
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post vacant de medic specialist
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert debutant
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de contabil II
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de economist gr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post vacant de îngrijitor
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare concurs de încadrare post vacant de conducere de şef birou gr. II, Birou contabilitate
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare concurs de încadrare post vacant de execuţie de contabil II
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare concurs de încadrare post vacant de execuţie de muncitor III (bucătar)
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare concurs de încadrare post vacant de conducere de şef birou gr. II, Birou salarizare
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ organizare concurs de încadrare post vacant expert debutant
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de Referent IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de Administrator I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatul probei interviu la examenul pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de contabil IA
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatul examenului pentru promovarea personalului civil contractual în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatele probei scrise şi probei practice pentru âncadrarea postului vacant de medic specialist
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de expert gr. I
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de şef birou gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de contabil II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de inginer specialist IA
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ rezultat interviu concurs încadrare post vacant îngrijitor
 • U.M. 01895 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant muncitor calificat IV (bucătar)
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultate finale concurs încadrare post de tehnician IA, Formaţie echipamente electrice
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultate finale concurs încadrare post de tehnician IA, Formaţie celulă-motor
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de referent IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de administrator I
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ privind rezultatul selecţiei dosarului pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01877 Pantelimon- Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de şofer I
 • U.M. 01877 Pantelimon-Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de contabil II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatul probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de referent IA
 • U.M. 01802 Moara Vlasiei – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de economist gr. II
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului de tehnician IA, Formaţie echipamente electrice, electronice şi de radionavigaţie
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului de tehnician IA, Formaţie celulă-motor
 • U.M. 01802 Moara Vlasiei – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de contabil II
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ cu rezultatul probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului de îngrijtor
 • U M 01812 Moara Vlasiei – Anunt organizare concurs de incadrare a unui post vacant de executie de muncitor calificat III
 • U M 01912 Borcea – Organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de contabil II
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultat probă practică concurs încadrare post de tehnician IA, Formaţie celulă-motor
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultat probă practică concurs încadrare post de tehnician IA
 • U.M. 02015 Bacău – Anunț rezultat final examen promovare personal civil contractual în grad profesional imediat superior
 • U.M. 02015 Bacău – Anunț rezultat final examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor în cadrul concursului de ocupare a unui post vacant de îngrijitor
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor în cadrul concursului de ocupare a unui post vacant de medic specialist
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de expert gr. III
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ organizare examen promovare personal civil contractual în treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ organizare examen promovare personal civil contractual în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01837 Bucureşti – Anunţ organizare concursuri încadrare posturi vacante de execuţie de personal civil contractual
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare personal civil contractual
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea postului de referent IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru încadrarea postului de administrator I
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ rezultat examen de promovare personal civil contactual
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ rezultat examen de promovare personal civil contactual în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele soluţionării contestaţiei la proba interviu la concursul pentru încadrarea postului de expert gr. III
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatul final la concursul organizat pentru încadrarea postului de şef birou gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul final la concursul organizat pentru încadrarea postului de operator control spaţiu aerian III
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul final la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de tehnician IA, Formaţie echipamente electrice, electronice şi radionavigaţie
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de tehnician IA, Formaţie celulă-motor, atelier fabricaţie avion fără pilot
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unor posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de contabil IA
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de expert gr. III
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor la examenul pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ rezultat interviu concurs încadrare post vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ rezultat examen de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultate finale examene promovare personal civil contractual în grad profesional imediat superior
 • U M 01965 Bucureşti – Anunţ rezultate finale examen promovare bibliotecar-arhivist gr I
 • U M 01965 Bucureşti – Anunţ rezultate finale examen promovare economist specialist IA
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de operator control spaţiu aerian III
 • U M 01824 Câmpia Turzii – Anunţ privind organizara examenului de promovare a personalului civil contractual în grad profesional imediat superior
 • U M 01836 Otopeni – Anunţ rezultate examen promovare expert gr III
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul final la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de economist gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultate examene promovare personal civil contractual în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de economist gr. II
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs la concursul organizat pentru încadrarea postului de tehnician IA, Formaţie echipamente electrice, electronice şi radionavigaţie
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs la concursul organizat pentru încadrarea postului de tehnician IA, Formaţie celulă-motor, atelier fabricaţie avion fără pilot
 • U.M. 01895 Chitila – Organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de expert debutant
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs la concursul organizat pentru încadrarea postului de tehnician IA, locaţia Târgşoru Nou
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de economist gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de expert gr. III
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul de încadrare a postului vacant de execuţie de şef birou gr. II
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior al unui personal civil contractual
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat III
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu privire la rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de şef birou gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu privire la rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de economist gr. II
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ rezultate examen promovare
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de operator control spaţiu aerian III
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ organizare examen promovare expert gr. I
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ organizare examen promovare expert gr. I
 • Unitatea militară 01969 cu sediul în strada Aviatorilor, nr. 2, Loc. Luna, județul Cluj, scoate la concurs un post, cu normă întreagă, de medic specialist, confirmat în specialitatea medicină de familie
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ organizare concursuri încadrare posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de referent IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de administrator I
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ rezultate examen promovare inginer specialist IA
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ rezultate examen promovare consilier juridic gr. IA
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ rezultate examen promovare inginer de sistem gr. IA
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de şef birou gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ rezultate examen promovare expert gr. III
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor la examenele de promovare a personalului civil contractual
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat pentu încadrarea postului de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01965 – Anunt cu rezultatul verificării dosarului la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior de bibliotecar arhivist gr.I din cadrul Biroului Evidenţă Patrimoniu al Muzeului Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01965 – Anunt cu rezultatul verificării dosarului la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior de economist specialist gr.IA din cadrul Financiar-Contabilitate al Muzeului Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01969 – Anunt privind rezultatul probelor susţinute în data de 21.03.2023 din cadrul examenelor organizate pentru promovarea personalului civil contractual
 • Unitatea Militară 01802, cu sediul în MOARA VLĂSIEI, jud ILFOV a organizat examen pentru promovarea în treapta profesională imediat superioara
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de expert gr. III
 • U. M. 01836 Otopeni – Anunţ organizare examen promovare expert gr. II
 • U. M. 01836 Otopeni – Anunţ organizare examen promovare economist specialist IA
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate examen promovare expert gr. I
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate examen promovare referent I
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de şef birou gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu privire la rezultatele probei practice la examenul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate selecţie dosare de concurs încadrare post muncitor calificat III
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate selecţie dosare de concurs încadrare post operator control spaţiu aerian III
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultat examen promovare personal civil contracatual
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor la examenul pentru încadrarea postului de economist gr. II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu privire la selecţia dosarelor la examenele de promovare ale personalului civil contractual
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu privire la selecţia dosarelor de concurs la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat III
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu privire la selecţia dosarelor de concurs la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu privire la selecţia dosarelor de concurs la concursul pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de tehnician IA_Staţie inspecţii tehnice (locaţie Târgşoru Nou)
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de tehnician IA_Formaţie echipamente electrice, electronice şi radionavigaţie
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de tehnician IA_Formaţie celulă-motor
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ organizare examen promovare
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare examen promovare
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ organizare examen promovare
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ organizare examen promovare
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ organizare examen promovare
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ organizare examen promovare personal civil contractual în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ promovare personal civil contractual
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ organizare examen promovare inginer gr. IA
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare examen promovare muncitor calificat III
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare examen promovare referent II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de expert gr. III
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare examen promovare analist (programator) ajutor IA
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare examen promovare expert gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ organizare examen promovare
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare concurs încadrare a postului vacant de economist gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare concurs încadrare posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unor posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01895 Chitila- Anunţ rezultate examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01961 Otopeni- Anunţ rezultate examene de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate examene de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ organizare examen de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ promovare personal civil contractual
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultate finale examen încadrare post vacant de execuţie de analist (programator) ajutor IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultat probă interviu examen încadrare post vacant de execuţie de analist (programator) ajutor IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele finale ale examenului organizat pentru încadrarea postului de referent IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultat probă scrisă examen încadrare post vacant de execuţie de analist (programator) ajutor IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare examen promovare personal civil contractual în grad profesional imediat următor
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului de referent IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului de referent IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de referent IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultat probă interviu concurs încadrare post vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la amanarea orei de incepere a interviului de la concursul de încadrare a postului vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultate solutionare contestatii la proba scrisa a concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de referent IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultat probă scrisă concurs încadrare post vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ rezultate finale concursuri încadrare posturi personal civil contractual
 • UM 01812 Moara Vlasiei – Anunţ rezultate finale concursuri încadrare posturi de muncitor calificat III şi economist gr. II
 • UM 01812 Moara Vlasiei – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post de muncitor calificat III
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de referent IA
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu privire la rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la concursurile pentru încadrarea unor posturi vacante de execuţie de personal civil contractual
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ cu privire la rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de contabil I
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ cu privire la rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat I
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu privire la rezultatele probei practice la examenul organizat pentru încadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ cu privire la rezultatele finale la examenul organizat pentru încadrarea postului expert gr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la concursurile organizate pentru încadrarea posturilor de muncitor calificat III şi economist gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de contabil I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului muncitor calificat I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de tehnician I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de expert gr. I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de economist specialist IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de asistent medical principal
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. I
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de contabil I
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu privire la rezultatele primei probe la concursurile pentru încadrarea unor posturi vacante de executie de personal civil contractual
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu privire la rezultatele finale la concursurile pentru încadrarea unor posturi vacante de executie de personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea posturilor vacante de economist gr. II şi muncitor calificat III
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat I
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de asistent medical debutant
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de referent debutant
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de asistent medical principal
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de economist specialist IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat I (ospătar)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant tehnician I
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de economist gr. II
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de şef birou gr. II
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de contabil I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant contabil I
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la concursurile pentru încadrarea unor posturi vacante de executie de personal civil contractual
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de tehnician IA
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de economist gr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant asistent medical debutant
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant referent debutant
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ cu rezultatul probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant muncitor calificat I (tâmplar)
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultat examen promovare
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ suspendare concurs încadrare post de medic specialist
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de economist gr. II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant tehnician I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant muncitor calificat I (ospătar)
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ cu privire la amânarea probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de expert gr. I
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de operator II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de asistent medical principal
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de economist specialist IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. I
 • U.M. 01829 Bucuresti – Anunt cu rezultatele finale la concursul organizat pentru incadrarea postului vacant de ingrijitor
 • U.M. 01924 Bucuresti – Anunt cu rezultatele la proba scrisa pentru incadrarea postului vacant de executie de contabil I
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunt cu rezultatele la interviul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de tehnician IA
 • U.M. 01895 Chitila – Anunt cu rezultatele la interviul organizat pentru incadrarea postului vacant de economist gr. II
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunt rezultate la proba scrisa sau practica pentru incadrarea unor posturi vacante de executie de personal civil contractual
 • U.M. 01829 Bucuresti – Anunt cu rezultatele la interviul organizat pentru incadrarea postului vacant de operator II
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt cu rezultatul la proba scrisa pentru incadrarea postului vacant de executie de expert gr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Anunt cu rezultatele la proba scrisa pentru incadrarea postului vacant de referent debutant
 • U.M. 01895 Chitila – Anunt cu rezultatele la proba scrisa a concursului de incadrare a postului vacant de asistent medical debutant
 • U.M. 01924 Bucuresti – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de asistent medical principal
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist gr. II
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat III
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunt rezultate la proba practica pentru incadrarea postului vacant de tehnician IA
 • : U.M. 01924 Bucuresti – Anunt rezultate selectie dosare de concurs pentru incadrarea postului vacant de expert gr. I
 • U.M. 01924 Bucuresti – Anunt rezultate selectie dosare de concurs pentru incadrarea postului vacant de contabil I
 • U.M. 01924 Bucuresti – Anunt rezultate selectie dosare de concurs pentru incadrarea postului vacant de economist sp. IA
 • U.M. 01924 Bucuresti – Anunt rezultate selectie dosare de concurs pentru incadrarea postului vacant de tehnician I
 • U.M. 01924 Bucuresti – Anunt rezultate selectie dosare de concurs pentru postul de muncitor calificat I(ospatar)
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ amânare concurs de încadrare post vacant de muncitor calificat I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs încadrare post vacant de conducere de şef laborator gr. II, Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs încadrare post vacant de execuţie de analist (programator) ajutor IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs încadrare post vacant de execuţie de referent IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs încadrare post vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist gr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat IV
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ rezultate selecţie dosare concursuri încadrare posturi personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursurile pentru încadrarea posturilor de economist gr.II şi muncitor calificat III
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursurile pentru încadrarea posturilor de muncitor calificat III
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrare postului de expert gr. II
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de contabil I
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrare postului de contabil IA
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de expert gr. I
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de operator II
 • UU.M. 01961 Otopeni – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrare postului de şofer I
 • .M. 01961 Otopeni – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrare postului de şef birou gr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de referent debutant
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de asistent medical debutant
 • U.M. 01969 CâmpiaTurzii – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de expert gr. II
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor pentru concursul de încadrare a postului vacant de muncitor calificat tr. III
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor pentru concursul de încadrare a postului vacant de economist gr. II
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor pentru concursul de încadrare a postului vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01910 Verneşti- Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat I (tâmplar)
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de tehnician IA
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ rezultate probă interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de contabil IA
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ rezultate probă interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ rezultate probă interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de şofer I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs încadrare post vacant de execuţie de economist specialist IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs încadrare post vacant de execuţie de referent IA
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de încadrare a postului vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de încadrare a postului vacant de economist gr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de încadrare a postului vacant de muncitor calificat IV(bucătar)
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la organizarea concursurilor de încadrare a unor posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de operator II
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (mecanic auto)
 • U.M. 01867 Bucureşti – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de expert gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatul examenului de promovare în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de contabil IA
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de îngrijitor
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou – Anunţ cu rezultatele examenului de promovare în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01961 -Otopeni – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01961 -Otopeni – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de şofer I
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunt cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de expert gr. II
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ organizare concurs în vederea încadrării postului vacant de execuţie de medic specialist (medicină de familie)
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la organizarea unui examen de promovare a unui personal civil contractual
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la organizarea unor concursuri de încadrare a unor posturi vacante de personal civil contractual
 • UM 01853 Capu Midia – Rezultate finale examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de expert gr. II
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ rezultate probă scrisă concurs încadrare post vacant de conducere de contabil şef gr. II
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de conducere de şef laborator gr. II la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de analist (programator) ajutor IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de referent IA
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de contabil I
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ cu rezultatele finale ale examenului de promovare în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de contabil IA
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de şef birou gr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de şofer I
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ rezultat examen de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01853 Capu Midia – Rezultat examen promovare personal civil contractual în funcţii cu nivel de studii superior
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu privire la organizarea concursurilor de încadrare a 18 posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului de încadrare a postului vacant de muncitor calificat III
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului de încadrare a postului vacant de contabil II
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de referent debutant
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de asistent medical debutant
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate contestaţie interviu concurs post vacant muncitor calificat III la U.M. 01803 Borcea
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de muncitor calificat III (electrician în construcţii)
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de muncitor calificat I (tâmplar)
 • U.M. 01810 Mediaş – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de muncitor calificat I (lăcătuş mecanic)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de medic specialist
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de economist gr. II
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de muncitor III
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ organizare examen promovare
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de referent IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de economist specialist IA
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu privire la organizarea concursurilor de încadrare a 3 posturi vacante de medic specialist
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate probă interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat III
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate probă interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de contabil II
 • U.M. 01895 Chitila – Organizare concurs încadrare post vacant de conducere de șef birou gr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Organizare concurs încadrare post vacant de execuție de economist gr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat III
 • U.M. 01895 Chitila – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat IV
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunț cu privire la selecția dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de contabil șef gr. II
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (electrician în construcţii)
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de tehnician IA
 • U.M. 01829 Bucuresti – Anunţ organizare concurs de încadrare a unui post vacant de execuţie de personal civil contractual de operator II
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunț cu privire la organizarea concursului pentru încadrarea postului vacant de inginer gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate probă scrisă concurs încadrare post vacant de muncitor calificat III
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate probă scrisă concurs încadrare post vacant de contabil II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate probă scrisă concurs încadrare post vacant de muncitor calificat III
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ organizare concurs de încadrare post vacant de medic specialist
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ rezultate proba scrisă concurs încadrare contabil I
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou – Anunţ organizare examen promovare
 • U.M. 01829 Bucuresti – Anunţ organizare concurs de încadrare a unui post vacant de execuţie de personal civil contractual de îngrijitor
 • U.M. 02015 Bacău- Anunț rezultate finale examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post vacant de execuţie de economist specialist IA
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de magaziner
 • U.M. 01914 Domneşti – Anunţ rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 02015 Bacău – Anunț rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (electrician în construcţii)
 • U.M. 02036 Pantelimon – Organizare examen de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de referent debutant
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de referent IA
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de expert gr. II
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de contabil I
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ rezultat probă interviu concurs încadrare post vacant de execuţie de economist specialist IA
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III la U.M. 01803 Borcea
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de contabil II
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu privire la rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de economist gr. I
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de referent IA
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de contabil IA
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ rezultat interviu concurs încadrare post vacant de referent debutant
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ rezultat interviu concurs încadrare post vacant de magaziner
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs încadrare post vacant de şef birou gr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ organizare concurs încadrare posturi vacante de şef birou gr. II şi şofer I
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (electrician în construcţii)
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de şef birou gr. II, Birou contabilitate
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (bucătar)
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu privire la rezultatele interviului organizat pentru încadrarea funcției de şef formație fabricaţie conducte
 • U.M. 01910 Verneşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ rezultat probă interviu concurs încadrare post vacant economist gr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ privind rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de magaziner
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ privind rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de referent debutant
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de conducere de contabil şef gr. II
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ rezultat probă scrisă concurs încadrare post vacant de execuţie de economist specialist IA
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunt organizare concurs de incadrare post temporar vacant muncitor calificat II(instalator sanitar)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de referent IA
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ cu privire la rezultatele finale la examenul pentru încadrarea postului de expert gr. I
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (electrician în construcţii)
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ privind rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de economist gr. I
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ organizare examen promovare
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de referent debutant
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de magaziner
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III
 • U.M. 01914 Domneşti – Anunţ organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ rezultate promovare personal civil contractual
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu privire la tematica şi bibliografia pentru interviul organizat în vederea încadrării funcţiei de şef Secţie reparaţii şi lucrări complexe
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu privire la tematica şi bibliografia pentru interviul organizat în vederea încadrării funcţiei de şef Formaţie fabricaţie conducte
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs încadrare post vacant de execuţie de economist specialist IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs încadrare post vacant de execuţie de referent IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de personal civil contractual din cadrul U.M. 01812 Moara Vlăsiei şi U.M. 01803 Borcea
 • U.M. 01829 Bucuresti – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de economist gr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de şef birou gr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat IV
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de şef birou gr. II
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de contabil I
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de inginer gr. II
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ organizare examen de promovare Pcc in treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de inginer gr. II
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ cu privire la rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ privind rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (instalator)
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou – Anunţ cu privire la rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de tehnician II
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ cu privire la rezultatele soluţionării contestaţiei la proba interviu a concursului pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu privire la rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de muncitor necalificat I
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu privire la rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu privire la rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de responsabil (şef) popotă II
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ rezultate promovare personal civil contractual
 • 01912 Borcea- Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat III (electrician în construcţii)
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de responsabil (şef) popotă II
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de muncitor necalificat I
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou – Anunţ cu privire la rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de tehnician II
 • .M. 01895 Chitila – Anunţ organizare concurs de încadrare post vacant de referent debutant
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ organizare concurs de încadrare post vacant de magaziner
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ privind rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de casier debutant
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu privire la rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de muncitor calificat III
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu privire la rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de economist gr. I
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu privire la rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de şofer II
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ organizare examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatele soluţionării contestaţiei la proba interviu a concursului pentru încadrarea postului de economist gr. I
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post de referent IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de referent IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de economist specialist IA
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ organizare examene de promovare personal civil contractual
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de responsabil (şef) popotă II
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor necalificat I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de şef birou gr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele finale la concursurile organizate pentru încadrarea posturilor de contabil II, referent II şi economist gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele finale la concursurile organizate pentru încadrarea posturilor de referent II şi muncitor calificat III
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare examen promovare
 • U.M. 01829 Bucueşti – Anunţ organizare concurs de încadrare post vacant de execuţie de economist gr. I
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de tehnician II
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de casier debutant
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de şofer II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de economist gr. I
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs muncitor calificat III (instalator)
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ rezultat interviu concurs încadrare post referent tr. IA
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursurile pentru încadrarea posturilor de referent II şi muncitor calificat III
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultat interviu concurs încadrare post şef birou gr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei -Anunţ rezultat interviu concursuri personal civil contractual
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ organizare examen promovare pesonal civil contractual
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunț organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ privind rezultatele contestaţiei la proba scrisă a concursului pentru încadrarea postului de referent II la U.M. 01803 D Schitu
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de tehnician II
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ organizare concurs încadrare pot vacant de expert gr. I
 • U.M. 02015 Bacău – Anunț cu rezultatele selecției dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de responsabil (șef) popotă II
 • U.M. 02015 Bacău – Anunț cu rezultatele selecției dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de responsabil (șef) popotă II
 • U.M. 02015 Bacău – Anunț cu rezultatele selecției dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de muncitor necalificat I
 • U.M. 02015 Bacău – Anunț cu rezultatele selecției dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01895 Chitila – Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de casier debutant
 • U.M. 01895 Chitila – Anunț cu privire la suspendarea concursurilor de referent debutant și magaziner
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ rezultate examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ rezultate examene promvare personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursurile pentru încadrarea posturilor de muncitor calificat III şi referent II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de şofer II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de economist gr. I
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de referent IA
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate probă scrisă concurs încadrare post vacant de şef birou gr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de magaziner în cadrul U.M. 01896 Braşov
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate probă scrisă concursuri încadrare posturi personal civil contractual
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01829 Bucuresti – Anunt rezultat examen de promovare in grad profesional imediat superior
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de casier debutant
 • UM 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursurile pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual
 • UM 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursurile pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual din cadrul U.M. 01803
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ rezultate selecţie dosare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat III
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ rezultate selecţie dosare concurs încadrare post vacant de economist gr. I
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ rezultate selecţie dosare concurs încadrare post vacant de şofer II
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs încadrare post referent tr. IA
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de referent debutant
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat III
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de asistent medical
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou – Anunţ organizare concurs încadrare post tehnician II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ organizare examen de promovare personal civil contractual
 • U.M. 02015 Bacău – Organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 02015 Bacău – Organizare concurs incadrare post vacant de îngrijitor
 • U.M. 02015 Bacău – Organizare concurs încadrare muncitor necalificat I
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ organizare concurs încadrare responsabil (şef) popotă
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de îngrijitor
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ organizare examen promovare
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Organizare concursuri încadrare posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare concursuri încadrare personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare concursuri încadrare personal civil contractual
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de referent IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examene promovare personal civil contractual în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Rezultat examen promovare
 • U.M. 01915 Cristian – Anunţ rezultat examen de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01915 Cristian – Anunţ rezultat examen de promovare personal civil contractual în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare examene promovare
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare examen promovare
 • U.M. 01915 Cristian – Anunţ organizare examen promovare personal civil contractual în grad profesional imediat următor
 • U.M.01915 Cristian – Anunţ organizare examen promovare personal civil contractual în treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ rezultat examen de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ organizare examen promovare personal civil contractual în funcţie prevazută cu nivel de studii superior
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt rezultat examen de promovare in functie prevazuta cu nivel de studii superioare
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ organizare examen promovare
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ rezultate examen promovare
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ organizare examen promovare
 • U.M. 01965 Bucureşti – Rezultat examen de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de consilier juridic debutant
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ rezultate finale concurs încadrare muncitor calificat III
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ rezultate finale concurs încadrare șofer I
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ rezultate proba practică muncitor calificat III (sudor)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de consilier juridic debutant
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ rezultat proba practică concurs încadrare şofer tr. I
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ organizare examen promovare expert gr. II
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ organizare examen promovare muzeograf gr. I
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post de economist gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultate finale examen încadrare post de conducere de şef birou gr. II, Biroul decontări şi operaţiuni valutare
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrara postului de muncitor calificat III
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de consilier juridic debutant
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ rezultate proba scrisă la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ rezultate proba interviu la concursul pentru încadrarea postului de şofer I
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ cu privire la proba scrisă la concursul pentru încadrarea postului de asistent medical
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Rezultat interviu concurs încadrare post economist gr. II
 • U.M. 01910 Verneşti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat I (strungar)
 • U.M. 01910 Verneşti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat I (instalator)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II la Biroul decontări şi operaţiuni valutare
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (electrician)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de şofer I
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (ospătar)
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultate finale examen încadrare post de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ rezultate proba practică concurs încadrare post muncitor calificat III (instalator sanitar)
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunț cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de şofer I
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunț cu rezultatele probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (electrician)
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunț cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (ospătar)
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat I (strungar)
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ cu rezultatele probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat I (instalator)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II la Biroul management P.c.c. Forţe Aeriene
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de şofer I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II la Biroul decontări şi operaţiuni valutare
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ rezultate probă scrisă concurs încadrare post economist gr. II
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ rezultate selecţie dosare concurs încadrare muncitor calificat III
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Anunţ rezultate selecţie dosare concurs încadrare asistent medical
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ rezultate probă practică concurs încadrare îngrijitor
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de şofer I
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (electrician)
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (ospătar)
 • U.M. 01910 Verneşti – Rezultate finale concurs încadrare contabil IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu amanarea interviului pentru incadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II la Biroul management P.c.c. Forţe Aeriene
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat I (instalator)
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat I (strungar)
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II la Biroul management P.c.c. Forţe Aeriene
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ rezultate probă scrisă concurs încadrare post expert gr.I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele soluţionării contestaţiei la proba de selecţie a dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de consilier juridic debutant
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de ingrijitor
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ cu rezultatele probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuţie de contabil IA
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de economist gr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de şofer I
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (ospatar)
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (electrician)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de conducere de şef birou gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de consilier juridic debutant
 • UM 01836 Otopeni – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs încadrare post Expert gr. I
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ rezultate probă scrisă concurs încadrare post muncitor calificat I (strungar)
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ rezultate probă scrisă concurs încadrare post muncitor calificat I (instalator)
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunt rezultate selectie dosare de concurs pentru incadrarea postului vacant de muncitor calificat III (sudor)
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunt rezultate selectie dosare de concurs pentru incadrarea postului vacant de muncitor calificat III (instalator sanitar)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor la examenul pentru încadrarea postului de şef birou gr. II la Biroul management P.c.c. Forţe Aeriene
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ rezultate probă scrisă concurs încadrare post temporar vacant de contabil IA
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs încadrare post şofer tr. I
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat I (strungar)
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la examenul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat I (instalator)
 • U.M. 01802 Moara Vlasiei – Anunt organizare concurs de incadrare post vacant de executie de muncitor calificat IV (bucatar)
 • U.M. 01824C Turda – Anunţ organizarea concursului/examenului de încadrare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat III (instalator)
 • U.M. 01824D Odorheiu Secuiesc – Anunţ organizarea concursului/examenului de încadrare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual de asistent medical
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ organizare concurs de încadrare a unui post vacant de execuţie de personal civil contractual de Economist gr I
 • U.M. 01836 Otopeni – Rectificare anunţ cu privire la organizarea concursului pentru încadrarea postului de expert gr. I
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de îngrijitor
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de economist gr. II
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs încadrare post temporar vacant de contabil IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de consilier juridic debutant
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de conducere de şef birou gradul II, Birou decontări şi operaţiuni valutare
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ organizare concursuri încadrare 3 posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01877 – Anunt privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de executie de muncitor calificat III (sudor)
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunt privind organizarea concursului de incadrarea a postului vacant de executie de muncitor calificat III (instalator sanitar)
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ privind organizarea concursului pentru încadrarea postului de conducere de personal civil contractual de şef birou gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele evaluării psihologice la concursul pentru încadrarea postului de Şef cabinet, U.M. 01914 Domneşti
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Rezultatele soluţionării contestaţiei la selecţia dosarului la concursul pentru încadrarea postului de Şef cabinet medical
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a postului vacant de şofer
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu privire la organizarea concursului de încadrare a postului vacant de tehnician I
 • Procedura proprie achizitie servicii sociale
 • Anunt participare la procedura proprie documentatie atribuire
 • U.M. 01910 Verneşti – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat I (strungar)
 • U.M. 01910 Verneşti – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat I (instalator)
 • U.M. 01910 Verneşti – Organizare concurs încadrare post temporar vacant de contabil IA
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post contabil-şef gradul II
 • U.M. 01895 Chitila- Anunţ rezultate finale concurs încadrare post şef birou gr. I
 • U.M 01914 Domneşti – Rezultat examen promovare
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultate finale concurs încadrare post de contabil debutant
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ rezultat interviu examen încadrare post contabil şef gr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ rezultate probă interviu concurs încadrare post vacant de execuţie de şef birou gr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de contabil debutant
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de designer gr. II la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de medic specialist (medicină de familie)
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de contabil şef gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultate finale dosare concurs încadrare post temporar vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatele finale la examenul organizat pentru încadrarea postului de tehnician II
 • U.M. 01914 Domneşti – Anunţ organizare examen promovare personal civil contractual în treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ rezultate interviu concurs încadrare post Tehnician II
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultat interviu examen încadrare post temporar vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de contabil debutant
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de tehnician II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de designer gr. II la Muzeul Naţional la Aviaţiei Române
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de Contabil şef gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultat probă scrisă examen încadrare post temporar vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ rezultate selecţie dosare concurs încadrare post vacat de conducere de şef birou gr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs încadrare post vacant de execuţie de contabil debutant
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de designer gr. II la Muzeul Naţional la Aviaţiei Române
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs încadrare post tehnician II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultate examene de promovare personal civil contractual în funcţie prevăzută cu nivel de studii superior
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ rezultate finale încadrare post vacant de execuţie de referent IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ rezultate finale concurs organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de casier
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de medic specialist la Muzeul Naţional la Aviaţiei Române
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de medic specialist la Muzeul Naţional la Aviaţiei Române
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de medic specialist la Muzeul Naţional la Aviaţiei Române
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de referent IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultat examen promovare personal civil contractual în grad profesional imediat următor
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs încadrare post temporar vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ rezultat probă interviu concurs încadrare post vacant de casier
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post medic specialist (confirmat în specialitatea medicină de familie)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de asistent medical principal la Muzeul Naţional la Aviaţiei Române
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele soluţionării contestaţiei la proba interviu la concursul pentru încadrarea postului de asistent medical principal la Muzeul Naţional la Aviaţiei Române
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului de casier
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de referent IA
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de conducere de contabil şef gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de medic specialist la Muzeul Naţional la Aviaţiei Române
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de asistent medical principalla Muzeul Naţional la Aviaţiei Române
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de casier
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ organizare concurs de încadrare post vacant de tehnician II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post designer gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post temporar vacant de execuţie de expert gr.I
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de şef birou gr.I
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ organizare concurs încadrare post contabil debutant
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ rezultat probă scrisă examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01910 Verneşti – Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Referent IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de asistent medical principal la Muzeul Naţional la Aviaţiei Române
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului temporar vacant de execuţie de casier
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare examene de promovare personal civil contractual în funcţie prevăzută cu nivel de studii superior
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii- Anunţ rezultat examen de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului de încadrare a postului de medic specialist (medicină de familie)
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul de încadrare a postului de medic specialist (medicină de familie)
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ rezultat probă scrisă concurs încadrare post medic specialist
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de asistent medical principal la Muzeul Naţional la Aviaţiei Române
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post asistent medical
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare examen promovare personal civil contractual în grad profesional imediat următor
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ organizare concurs încadrare post medic specialist (medicină de familie)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ rezultate proba scrisă examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01969 Campia Turzii – Anunt organizare examen de promovare in grad profesional imediat superior
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare post temporar vacant de casier
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ privind organizarea concursului de încadrare a postului temporar vacant de contabil IA
 • U.M. 01910 Verneşti – Anunţ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de referent IA
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de consilier juridic debutant
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ rezultate examene de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de asistent medical
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de consilier juridic debutant
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunț organizare examen promovare
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de asistent medical principal din cadrul U.M. 01965 Bucureşti
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de medic specialist (medicină de familie) din cadrul U.M. 01965 Bucureşti
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ cu rezultatele finale la examenul pentru încadrarea postului de expert gr. I
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de asistent medical
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de consilier juridic debutant
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ cu rezultatele probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului de expert gr. I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ organizare examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de asistent medical
 • U.M. 01837 Mihail Kogalniceanu – Anunt cu rezultatul solutionarii contestatiei de la proba interviului pentru incadrarea postului vacant de executie de asistent medical
 • U.M. 01912 Borcea – Rezulatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu rezultatele finale la concursurile pentru încadrarea posturilor de muncitor calificat I şi tehnician debutant
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele finale ale concursului de încadrare a postului de muncitor calificat tr. IV (operator xerox)
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ rezultat probă interviu concurs încadrare asistent medical
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de consilier juridic debutant
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ cu rezultatul probei scrise la examenul pentru încadrarea postului de expert gr. I
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursurile pentru încadrarea posturilor de muncitor calificat I şi tehnician debutant
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ organizare examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV
 • U.M. 01915 Cristian – Anunt cu rezultatele finale la concursul organizat pentru incadrarea postului de contabil sef gr. II
 • U.M. 01915 Cristian – Anunt cu rezultatul solutionarii contestatiei la proba interviului pentru incadrarea postului vacant de conducere de contabil sef gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs încadrare post expert gr. I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de asistent medical
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursurile pentru încadrarea posturilor de tehnician debutant şi muncitor
 • U.M. 01915 Cristian – Anunţ cu rezultatele la proba interviu la concursul pentru încadrarea postului de contabil şef gr. II
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ organizare concurs încadrare post asistent medical
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post asistent medical debutant
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu rezultatele finale la concursurile pentru încadrarea posturilor de contabil II şi referent II
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea postului de tehnician debutant
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat I
 • U.M. 01915 Cristian – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de conducere de contabil şef gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ privind selecţia dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de asistent medical
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de asistent medical debutant
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu rezultatele la proba interviu la concursurile pentru încadrarea posturilor de contabil II şi referent II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ privind selecţia dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV
 • U.M. 01924 Bucureşti – Suspendare concurs încadrare post temporar vacant de personal civil contractual
 • U.M. 01912 Borcea – Organizare concurs încadrare post vacant de medic specialist (medicină de familie)
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de consilier juridic debutant
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunt rezultate proba srisa pentru incadrarea posturilor vacante de contabil II si referent II
 • U.M. 01912 Borcea – Anunt rezultate la proba scrisa pentru incadrarea postului vacant de asistent medical debutant
 • U.M. 01915 Cristian – Anunt rezultate selectie dosare de concurs pentru incadrarea postului vacant de conducere de contabil sef gr. II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ rezultat soluţionare contestaţii selecţie dosare de concurs

 


© Copyright Fortele Aeriene Romane
Certmil
top