Buletin Informativ

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 • STATUL MAJOR AL FORŢELOR AERIENE;
 • COMPONENTA OPERAŢIONALĂ AERIANĂ;
 • BAZE AERIENE;
 • UNITĂŢI DE RACHETE SOL-AER;
 • UNITĂŢI DE GENIU;
 • UNITĂŢI DE COMUNICAŢII AERO ŞI INFORMATICĂ;
 • UNITĂŢI DE SPRIJIN;
 • MUZEUL AVIAŢIEI;
 • STRUCTURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI INSTRUCŢIE:
  • Academia Forţelor Aeriene;
  • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri;
  • Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene;
  • Poligoane de instrucţie şi trageri.
 

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE

PROGRAMUL DE LUCRU ÎN STATUL MAJOR AL FORŢELOR AERIENE: 07.30 – 15.30  

PROGRAMUL DE AUDIENŢE

Audienţele au loc în fiecare zi de luni, începând cu ora 15.00 Înscrierile pentru audienţe se fac la Biroul Secretariat, tel. 021–319.40.00 int. 0543.  

SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

Statul Major al Forţelor Aeriene îşi desfăşoară activitatea pe baza cerinţelor sistemului de planificare, programare, bugetare şi evaluare în Ministerul Apărării Naţionale, având ca obiectiv prioritar, gestionarea resurselor bugetare alocate anual de către Ministerul Finanţelor Publice. Surse financiare: bugetul de stat şi venituri proprii.

PROGRAMELE ŞI STRATEGIILE PROPRII

Statul Major al Forţelor Aeriene derulează programe de achiziţii/ înzestrare şi modernizări de echipamente şi tehnică militară necesare îndeplinirii misiunilor în conformitate cu strategiile elaborate de către Ministerul Apărării Naţionale. Programele de înzestrare aflate în derulare sunt:

 1. Avion multirol.
 

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;
 • Bugetul;
 • Programele şi strategiile proprii Ministerului Apărării Naţionale;
 • Raportul anual de activitate al Ministerului Apărării Naţionale;
 • Raportul anual al situaţiei activităţii de informare publică directă;
 • Proiectele de acte normative iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale, supuse consultării publice, precum şi consultării preliminare interinstituţionale;
 • Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, pliante, afişe privind activităţile instituţiei militare;
 • Materiale audio, video, prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă;
 • Declaraţii de avere;
 • Lista posturilor vacante şi condiţiile necesare pentru ocuparea acestora.
 

MODALITAŢI DE CONTESTARE

În situaţia în care o persoană s-ar simţi lezată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate instituţiei noastre, poate completa o cerere tip, după modelul prevăzut în Anexa 2 a, din Normele Metodologice de aplicare a Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public. Reclamaţia administrativă poate fi depusă la sediul instituţiei noastre, urmând a fi soluţionată în termenele prevăzute de Lege. ( http://www.mapn.ro/legislatie/index.php )

 

© Copyright Fortele Aeriene Romane
Certmil
top