Primirea Drapelului de Luptă de către batalioanele din componența Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer ,,General Nicolae Dăscălescu”(23.10.2018)

În data de 23 octombrie 2018, cele 6 batalioane luptătoare și 1 batalion tehnic din componența Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer ,,General Nicolae Dăscălescu” au primit, în cadrul unei ceremonii militare, Drapelul de Luptă al unității. Activitatea s-a desfășurat în prezența șefului Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul de flotilă aeriană Viorel PANĂ. Brigada 1 Rachete Sol-Aer și-a afirmat identitatea de mare unitate de armă prin menținerea unui nivel înalt al capacității operaționale, îndeplinindu-și cu succes misiunea de apărare aeriană a municipiului București și a altor obiective importante, prin executarea serviciului de luptă permanent și, ulterior, a celui de Poliție Aeriană sub comandă națională și prin participarea la exerciții naționale și internaționale de mare complexitate. *** Drapelul de luptă al unității militare reprezintă simbolul onoarei, vitejiei și gloriei militare și este confecționat în ateliere speciale și este compus din flamură, hampă, acvilă și accesorii.

© Copyright Fortele Aeriene Romane
Certmil
top