Comandamentul Componentei Aeriene

Comandamentul Componentei Aeriene

Comandamentul Componentei Aeriene reprezintă structura specializată, subordonată Statului Major al Forţelor Aeriene (SMFA), destinată planificării şi executării serviciului de luptă, planificării şi ducerii operaţiei aeriene, în cadrul operaţiei întrunite, sub comandă naţională şi/sau în cadrul NATO/UE, precum şi pentru coordonarea şi întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor la dispoziţie în situaţii de urgenţă, în misiuni de protecţie a populaţiei, teritoriului, obiectivelor militare şi bunurilor împotriva calamităţilor naturale şi atacurilor teroriste.

Scurt istoric:

În ianuarie 1979 a fost înfiinţat, pentru conducerea misiunilor Forţelor Apărării Antiaeriene, Punctul de Comandă Principal al Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului care, începând cu anul 1982, şi-a desfăşurat activitatea în cazarma Baloteşti. La data de 30 august 1993 ia fiinţă Punctul de Comandă Principal al Statului Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene, din fuziunea Punctului de Comandă Principal al Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului cu Punctul de Comandă al Aviaţiei Militare. În contextul dezvoltării capabilităţilor necesare îndeplinirii misiunilor constituţionale şi a angajamentelor militare internaţionale asumate de România, Punctul de Comandă Principal al Statului Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene a trecut prin mai multe transformări majore, organizaţionale şi structurale. Astfel, în decembrie 2000, unitatea şi-a schimbat denumirea în Comandamentul Operaţional Aerian Principal – tip Corp de Armată, structură care avea ca responsabilitate planificarea şi conducerea operaţiilor aeriene şi managementul traficului aerian. Odată cu aderarea, în anul 2004, la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, România a fost conectată la sistemul integrat al NATO de apărare aeriană şi împotriva rachetelor balistice (NATINAMDS), iar Comandamentului Operaţional Aerian Principal, prin Centrul de Raportare – Control, i-au fost încredinţate misiunile de supraveghere aeriană şi poliţie aeriană sub comandă NATO, ca urmare a transferului de autoritate către Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR). Pentru a fi compatibile cu structurile de comandă-control aerian similare ale aliaţilor, în anul 2008, Comandamentul Operaţional Aerian Principal s-a scindat în două structuri. Prima structură, sub titulatura de Componenta Operaţională Aeriană, a devenit modul al Statului Major al Forţelor Aeriene, alături de modulul Instrucţie şi Doctrină şi cel al Resurselor. Cea de-a doua structură, de nivel tactic, denumită Centrul de Operaţii Aeriene, a funcţionat în continuare ca structură independentă. Începând cu 31 decembrie 2015, se înfiinţează Componenta Operaţională Aeriană – structură de nivel divizie, în subordinea Statului Major al Forţelor Aeriene, prin integrarea mai multor structuri printre care şi Centrul de Operaţii Aeriene. La data de 31 mai 2018, Componentei Operaţionale Aeriene i-a fost acordată denumirea onorifică „General comandant aviator Ermil Gheorghiu”, marcându-se astfel omagiul adus celui care, de la sublocotenent-observator până la ministru subsecretar de stat al aerului, a slujit cu credinţă şi onoare Forţele Aeriene Române. Începând cu 01 decembrie 2021, Componenta Operaţională Aeriană devine Comandamentul Componentei Aeriene, rămânând aceeaşi structura specializată, subordonată Statului Major al Forţelor Aeriene (SMFA), destinată planificării şi executării serviciului de luptă, planificării şi ducerii operaţiei aeriene, în cadrul operaţiei întrunite, sub comandă naţională şi/sau în cadrul NATO/UE, precum şi pentru coordonarea şi întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor la dispoziţie în situaţii de urgenţă, în misiuni de protecţie a populaţiei, teritoriului, obiectivelor militare şi bunurilor împotriva calamităţilor naturale şi atacurilor teroriste.


© Copyright Fortele Aeriene Romane
Certmil
top