AOC

CENTRUL DE OPERAŢII AERIENE

 

Centrul de Operaţii Aeriene asigură supravegherea aeriană, managementul traficului aerian şi comanda-controlul misiunilor aeriene în spaţiul aerian al României, sub comandă naţională şi NATO.

giuvara2Scurt istoric: În ianuarie 1979 a fost înfiinţat, pentru conducerea misiunilor Forţelor Apărării Antiaeriene, Punctul de Comandă Principal al Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului care, începând cu anul 1982, şi-a desfăşurat activitatea în cazarma Baloteşti.

Centrul de Operaţii Aeriene este continuatorul tradiţiilor Punctului de Comandă Principal al Statului Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene, înfiinţat la data de 30 august 1993, prin fuziunea Punctului de Comandă Principal al Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului cu Punctul de Comandă al Aviaţiei Militare.

În contextul dezvoltării capabilităţilor necesare îndeplinirii misiunilor constituţionale şi a angajamentelor militare internaţionale asumate de România, Punctul de Comandă Principal al Statului Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene a parcurs o etapă de transformări majore, organizaţionale şi structurale. Astfel, la 15 decembrie 2000, unitatea şi-a schimbat denumirea în Comandament Operaţional Aerian Principal, structurii – care includea şi Centrul de Operaţii Aeriene – revenindu-i responsabilitatea supravegherii aeriene a spaţiului naţional, planificării şi conducerii operaţiilor aeriene şi managementului traficului aerian.

Odată cu aderarea, în anul 2004, la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, România a fost conectată la sistemul integrat al NATO de apărare aeriană şi împotriva rachetelor balistice (NATINAMDS), Centrului de Operaţii Aeriene fiindu-i încredinţate misiunile de supraveghere aeriană şi poliţie aeriană sub comandă NATO, ca urmare a transferului de autoritate către Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR).

Anul 2008 a reprezentat pentru Centrul de Operaţii Aeriene începutul unei perioade de profunde şi puternice transformări, pentru a deveni o structură de comandă-control aerian, compatibilă cu structurile similare ale aliaţilor. În prezent, Centrul de Operaţii Aeriene dispune de o modernă bază materială pentru instruire şi pregătire de specialitate. La data de 4 aprilie 2014, la împlinirea a 10 ani de la aderarea României la NATO, Centrul de Operaţii Aeriene a primit Drapelul de luptă.


© Copyright Fortele Aeriene Romane
Certmil
top