Participarea Forţelor Aeriene la exerciţiul multinaţional THRACIAN STAR 2014

Aeronave ale Forţelor Aeriene Române participă în perioada 25 mai – 04 iunie la exerciţiul multinaţional THRACIAN STAR 2014, care va avea loc în Bulgaria. Exerciţiul este organizat în comun de România, Bulgaria, Grecia şi SUA, având ca obiectiv principal ridicarea nivelului de pregătire prin instruire într-un mediu multinaţional, dezvoltarea cooperării şi îmbunătăţirea interoperabilităţii dintre armatele unor ţări membre NATO. Prin obiectivele propuse, acest exerciţiu permite exersarea tehnicilor, tacticilor şi procedurilor NATO, precum şi participarea activă la procesul de pregătire şi executare a misiunilor aeriene în comun cu partenerii americani, bulgari şi eleni. Exerciţiul a fost planificat cu un an înainte de execuţie şi este inclus în Planul cu principalele activităţi al Statului Major al Forţelor Aeriene.

© Copyright Fortele Aeriene Romane
Certmil
top