Școala de Instruire pentru Apărare Antiaeriană “General de brigadă Ion Bungescu”

Școala de Instruire pentru Apărare Antiaeriană

“General de brigadă Ion Bungescu”


     MISIUNEA

     Şcoala de instruire pentru apărare antiaeriană este structura subordonată Statului Major al Forţelor Aeriene care participă la formarea iniţială şi asigură formarea profesională continuă prin programe de pregătire/instruire a ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor, gradaţilor şi soldaţilor profesionişti, în activitate, a rezerviştilor voluntari, în arma rachete şi artilerie antiaeriene şi a cadrelor militare chemate în activitate, instruirea unităţilor/subunităţilor de apărare aeriană cu baza la sol prin executarea tragerilor de instrucţie şi învăţământ şi a tragerilor reale împotriva ţintelor aeriene şi sprijinul naţiunii gazdă pentru structurile militare române şi străine, aliate şi/sau partenere care execută activităţi de instruire.


     SCURT ISTORIC

     Istoricul Școlii de instruire începe la data de 1 aprilie 1938 când a fost înfiinţat Centrul de Instruire al Apărării Contra Aeronavelor, dislocat pentru început în Dealul Spririi și mai apoi în cazarma Ghencea din București, subordonat Ministerului Aerului și Marinei prin Comandamentul Apărării Contra Aeronavelor. La comanda acestei instituții de învățământ a fost numit maiorul Ion Bungescu. Până la 04.04.1944, Centrul și-a desfășurat activitatea în București. În timpul războiului, a participat nemijlocit cu parte din subunități la apărarea antiaeriană a Capitalei în cadrul comandametului special constituit de Bg. 3 Art.A.A.

     În perioada 04.04.1944-15.04.1945, a fost dislocat lângă Făgăraș, în subordinea Centrului de Instrucție al Trupelor de Uscat, iar după 23.08.1944, a luat parte la acțiunile de luptă din zonă. Este perioada în care şi-a schimbat denumirea în Centrul de Instrucție al Artileriei Antiaeriene.

     Începând cu anul 1945 a fost desfiinţat, iar apoi s-a transformat apoi într-o „Secţie pregătitoare pentru artileria antiaeriană” pe lângă Şcoala de ofițeri de artilerie „Regele Carol I” din Piteşti.

     La 20.08.1946, s-a contopit cu Școala de ofițeri (reînființată în august 1945) și până la 01.03.1949 a funcționat în subordinea Direcției Artilerie Antiaeriene înființată în cadrul Subsecretariatului de Stat al Aerului în urma desființării Comandamentului Artileriei Antiaeriene. Începând cu 01.09.1948, ambele unități au fost mutate din București în garmizoana Brașov.

     După o scurtă perioadă în subordinea Comandamentului Artileriei – 01.03-15.06.1949, Centrul de Instrucție a revenit în cadrul C.A.A.T. și, la 15.06.1949, prin separarea de școală, a devenit unitate independentă în aceeași garnizoană, Brașov.

     Prin ordinul Marelui Stat Major se înfiinţează, începînd cu data de 01.04.1950, Poligonul de Tragere Antiaeriană Capu Midia, în cadrul Centrului de Instrucţie al Artileriei Antiaeriene Braşov. În anul 1951, Centrul de Instrucţie a fost mutat de la Braşov la Capu Midia, pentru ca în anul 1952 să fie redislocat în Braşov şi mutat, din nou, la Capu Midia la sfârşitul anului 1953. Din acest moment, destinele celor două structuri se despart, fiecare urmărindu-şi misiunea.

     În anul 1957, poligonul de trageri s-a transformat în Tabără de Instrucţe şi poligon de trageri antiaeriene, iar în următoarele decenii de existenţă a unităţii în această unitate s-a executat un număr din ce în ce mai mare de trageri cu tehnică de artilerie antiaeriană din Armata României şi a altor state. În anii 1960, în poligonul de trageri de la Capu Midia au început să se execute tragerile cu rachete sol-aer, o tehnică mult mai performantă, care a pus sub semnul întrebării existenţa artileriei antiaeriene. Au urmat ani în care Tabăra a trecut printr-un proces de modernizare, în urma căruia s-a achiziţionat tehnica de apreciere a tragerilor performantă care a crescut nivelul de atractivitate al acestei unităţi.

     Începând cu 15.04.2003, unităţii i se schimbă denimirea în Tabăra de Instrucţie şi Poligonul de Trageri Sol-Aer, acest lucru neavând implicaţii majore asupra misiunii pe care o avea de îndeplinit. Este perioada în care în poligonul Capu Midia începe planificarea unor exerciţii multinaţionale de amploare la care participă structuri din toate categoriile de forţe din Armata României, exerciţii care au deschis calea către o nouă transformare a unităţii, aceasta devenind, la 1.12.2017 Centru Naţional de Instruire pentru Apărare Antiaerienă.

     Un moment important din existenţa unităţii a fost consemnat pe 8.11.2012 când s-au executat primele trageri cu rachete sol-aer HAWK intrate în dotarea Armatei României. La fel de importantă este şi data de 17.09.2020. Este ziua în care a avut loc ceremonia prilejuită de sosirea în România a primului sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM) PATRIOT din dotarea Forţelor Aeriene Române. Dar primele trageri cu rachete PATRIOT s-au executat de către armata Statelor Unite ale Americii, în poligonul Capu Midia în perioada 03-26.06.2019, în cadrul exerciţiului “SABER GUARDIAN 19”.

     Continuând istoricul Centrul de Instrucție al Artileriei Antiaeriene, după ce Poligonul Capu Midia a devenit unitate independentă, Centrul de Instrucție a fost transformat, la data de 13 august 1953, în “Curs de perfecționare pentru ofițerii din artileria antiaeriană”, situație care a durat până la 11.06.1958, când a fost inclus în structura școlii de ofițeri.

     Odată cu introducerea în înzestrare a rachetelor antiaeriene și înființarea primelor unități – 06.01.1960 a fost reînființat și “Cursul de perfecționare a cadrelor” din armă, mai întâi la București, în comandament, apoi la Mihai Bravu – Giurgiu unde, la 14.04.1961, a devenit “Centru de Instrucție Art.A.A.-C.A.A.T.”. Acest centru a fost unitatea-școală pentru rachetiștii antiaerieni; artileriștii antiaerieni se pregăteau în școala de ofiețri din Brașov și în Centrul de Instrucție al Artileriei Antiaeriene – Bacău, subordonat C.A.F.A.

     În anul 1965, Centrul de Instrucție s-a mutat din garnizoana Mihai Bravu la Boteni-Dâmbovița, ca unitate de învățământ pentru arma artilerie și rachete antiaeriene.Din anul 1979 funcționează în București, mai întâi pe Șoseaua Olteniței, apoi la Cernica. După 1989, și-a schimbat denumirea în Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor (C.P.P.C.), iar în anul 1997 a devenit Școală de Aplicație pentru Art. și R.A.A.

     În anul 2003, Școala de Aplicație pentru Art. și R.A.A. se desființează și se scindează în două structuri – Centrul de perfecționare în arma rachete și artilerie antiaeriană din cadrul Școlii de Aplicație a Forțelor Aeriene/Boboc și Componentei de rachete și artilerie antiaeriană din cadrul Centrului de perfecționare pentru artilerie terestră și artilerie antiaeriană “Ioan Vodă” (SMFT)/Sibiu, instituții care au funcționat sub această formă până în anul 2022.

     La data de 01.07.2022, în baza ordinului nr. M 230 din data de 22.12.2021, se înființează Școala de Instruire pentru Apărare Antiaeriană “General de Brigadă Ion Bungescu” prin transformarea Centrului Naţional de Instruire pentru Apărare Antiaeriană “General de Brigadă Ion Bungescu”, redislocarea și integrarea celor două centre de la Boboc și Sibiu, în subordinea Statului Major al Forțelor Aeriene.

     Prin înfiinţarea Şcolii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană, Poligonului Capu Midia i s-a atribuit un nou rol prin componenta educaţională, în domeniul instruirii în arma rachete şi artilerie antiaeriană.


     Activități organizate în Sc.Instr,Ap.AA

     a.     Pe componenta educaţională:
– Pentru ofiţeri: curs avansat şi curs de bază rachete şi artilerie antiaeriană;
– Pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri: curs de specializare iniţială şi fundamentarea instruirii în arma rachete şi artilerie antiaeriană; curs de cunoaștere, operare şi mentenanţă pentru diferite sisteme de artilerie antiaeriană şi sisteme rachete sol-aer etc;
– Pentru soldaţi şi gradaţi profesionişti: Curs de specializare în arma rachete şi artilerie antiaeriană;
– Pentru rezervişti voluntari (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti): programe educaţionale dedicate formării iniţiale şi continue în arma artilerie şi rachete antiaeriene

     b.     Pe componenta de instruire:
– exerciţii tactice cu mari unităţi, unităţi şi subunităţi naţionale, NATO sau ale altor state, cu/fără trageri reale cu sistemele de armament sol-aer, navă-aer, aer-aer, aer-sol, sol-sol, navă-navă, sol-navă şi aer-navă;
– trageri de testare-evaluare/experimentare-omologare a sistemelor de armament sol-aer, navă-aer, aer-aer, aer-sol, sol-sol, navă-navă, sol-navă şi aer-navă;
– trageri de recepţie după reparaţii de complexitate medie sau de complexitate ridicată pentru sistemele de armament sol-aer, navă-aer, aer-aer, aer-sol, sol-sol, navă-navă, sol-navă şi aer-navă;
– tabără de instrucţie în condiţii de litoral sau teren mlăştinos – pentru subunităţi de nivel grupă/pluton/companie;
– tabără de instrucţie în condiţii de litoral sau teren mlăştinos – pentru subunităţi de nivel grupă/pluton/companie;
– exerciţii tactice cu/fără trageri reale cu armamentul individual în condiţii de litoral, teren mlăştinos, pentru de nivel;
– grupă/pluton/companie, sau zonă urbană – pentru de nivel grupă/pluton;
– casări de muniţii sau elemente de muniţii;
– cursuri, convocări, seminarii, simpozioane, activităţi sportive sau alte activităţi de instruire;
– trageri individuale sau specifice cu armamentul de infanterie;
– şedinţe de aruncare a grenadelor de mână de exerciţiu şi de război;
– şedinţe de distrugeri cu explozivi reali;
– şedinţe de instrucţie cu dispozitive de muniţie explozivă/Explosive Ordnance
Disposal – EOD, testare/validare de proceduri tehnice EOD/EOD Technical Procedure – EODTP, instrucţie genistică cu iniţierea unor încărcături de explozibil;
– trageri demonstrative, prezentări de tehnică, armament, muniţii şi tehnologie militară;
– trageri cu muniţie de manevră cu diverse categorii de tehnică/armament, în cadrul exerciţiilor.


     Facilități C.N.I.Ap.AA

     Sc.Instr, Ap.AA oferă posibilități variate de instruire în condiții de siguranță – sectoare de tragere pentru diferite sisteme de arme, poligon de trageri cu armamentul de infanterie, bază sportivă, săli de pregătire și suport logistic adecvat – spații cazare spații hrănire, sprijin medical, sprijin AÎI, spații de depozitare, sprijin EOD etc.


     DATELE DE CONTACT U.M.01853

Adresa unităţii: Localitatea Corbu, Drum între tarlale

Telefon: 0241 765 400

Fax: 0241 765 022


© Copyright Fortele Aeriene Romane
Certmil
top