Autoritatea Aeronautică Militară Naţională, recunoscută de NATO ca Autoritate Militară de Navigabilitate pentru aeronavele de stat din România

      Autoritatea Aeronautică Militară Naţională din cadrul Statului Major al Forţelor Aeriene a fost, recent, recunoscută de NATO ca Autoritate Militară de Navigabilitate. Această recunoaştere asigură certificarea navigabilităţii şi menţinerea certificării navigabilităţii aeronavelor de stat din România. Potrivit raportului de audit și evaluării NATO, aeronavele de stat din România a căror operare este autorizată de Autoritatea Aeronautică Militară Naţională în conformitate cu legislația aplicabilă, îndeplinesc cele mai înalte standarde de siguranță a zborului și sunt sigure pentru îndeplinirea sarcinilor NATO.

      Totodată, recunoaşterea Autorităţii Aeronautice Militare Naţionale ca Autoritate Militară de Navigabilitate reprezintă o garanţie pentru țările membre și partenere NATO că aeronavele de stat din România sunt certificate de către o Autoritate Aeronautică Militară recunoscută de NATO.

      Certificarea NATO este produsul evaluării conformității sistemului navigabilităţii implementat de către Autoritatea Aeronautică Militară Naţională cu politica NATO privind navigabilitatea şi cerinţele aliate privind certificarea navigabilităţii aeronavelor de stat.

      Autoritatea Aeronautică Militară Naţională va primi certificatul NATO de recunoaştere la reuniunea Comitetului NATO de aviație (AVC) din luna noiembrie 2021.

***

      Autoritatea Aeronautică Militară Naţională are ca obiect de activitate asigurarea aplicării reglementărilor aeronautice naţionale şi supravegherea respectării lor de către instituţiile care desfăşoară activităţi aeronautice militare precum şi executarea prevederilor înţelegerilor şi acordurilor aeronautice internaţionale, la care statul român este parte.


© Copyright Fortele Aeriene Romane
Certmil
top