Centrul 70 Geniu

CENTRUL 70 GENIU

“General – maior Gheorghe Teodorescu”

 

Misiunea: Centrul 70 Geniu “General-maior Gheorghe Teodorescu” are ca obiectiv principal pregătirea şi executarea misiunilor de sprijin de geniu şi EOD în folosul marilor unităţi şi unităţi din Forţele Aeriene în scopul continuării procesului de dezvoltare a capabilităţilor de apărare în vederea consolidării capacităţii de luptă a structurilor Forţelor Aeriene, concomitent cu îndeplinirea, la termenele planificate, a angajamentelor militare asumate de România pe plan international.

Scurt Istoric Concepţia modernă de organizare, dotarea cu tehnica cea mai modernă din epocă, şi   încadrarea cu personal specializat au caracterizat acest regiment încă de la început, ca fiind o unitate de elită a Armatei Române. Primul drapel de luptă a fost ţintuit la 08 aprilie 1939 în Sala Tronului din Palatul Regal. Colonelul Gheorghe Teodorescu,   primul comandant al Regimentului de Geniu Aeronautic, a avut privilegiul de a primi importantul simbol militar din mâna regelui   Carol al II-lea, cu ocazia zilei de 10 mai 1939, pe platoul Cotrocenilor. La data înfiinţării, unitatea avea 25 de companii cu diferite specializări de geniu, fiind în măsură să execute misiuni de   construire, amenajare şi reparare a aerodromurilor, hangarelor, punctelor de conducere a zborului, depozitelor de aviaţie,   drumurilor şi podurilor. În toamna anului 1939, parte din subunităţi au fost dislocate în diferite garnizoane din ţară. În acelaşi an s-a înfiinţat şi prima   şcoală de ofiţeri de geniu aero. A început, de asemenea, să funcţioneze în cadrul unităţii şi o şcoală de şoferi, mecanici şi   electricieni. Trebuie subliniate atenţia şi excelentele aprecieri de care s-a bucurat regimentul, încă de la început, din partea Secretarului de   Stat al Aerului şi a Ministrului Aerului şi Marinei. Documentele de arhivă scot cu pregnanţă în relief aceste elogioase aprecieri,   atât cu privire la gradul ridicat al pregătirii de specialitate şi pentru luptă, cât şi al comportării şi competenţei profesionale şi   militare dovedite în misiuni cu caracter militar sau umanitar. La 10 noiembrie 1940, un detaşament al regimentului participă la înlăturarea distrugerilor provocate de mişcarea tectonică la   blocul Carlton . În anul următor, în timpul lichidării rebeliunii legionare, regimentul îndeplineşte misiuni de asigurare a pazei apărării unor   obiective importante ale Bucureştiului : P.T.T., Uzinele Vulcan şi Wolf. La data decretării mobilizării batalioanele regimentului se aflau dislocate la Sibiu, Bacău, Focşani şi Pantelimon. La 01 noiembrie 1942, Regimentul Geniu-Aeronautic este divizat în Regimentul de Transmisiuni-Aero şi în Regimentul de   Pionieri-Aero, în baza Decretului-lege nr. 2503 din 25.08.1942, cu cazarma pe aerodromul Pipera, sub comanda colonelului   Leandru Cimponeru. Avea în compunere subunităţi de terenuri, hangare, balizaj şi meteo. Cele două regimente, împreună cu   Gruparea Depozite, formau Brigada Geniu-Aerodrom, în subordinea Comandamentului Forţelor Aerului. În timpul celui de al doilea război mondial, regimentul şi-a adus o contribuţie deosebită, justificând pe deplin necesitatea   existenţei sale, atât în campania din Est (la care a participat cu trei batalioane şi o companie în compunerea Corpului 1 Aerian   Român , în zona Tighina-Tiraspol), cât şi în campania de Vest, asigurând genistic acţiunile de luptă ale Corpului 1 Aerian   Român, alături de care a parcurs un lung şi eroic drum de luptă, în Transilvania, Ungaria şi Cehoslovacia. În această perioadă a amenajat genistic aerodromurile Turda, Someşeni, Satu Mare, Miskolc, Zvolen, Trencin, Turkeve; a   executat lucrări de minare-deminare, asanări de bombe, refacerea pistelor lovite, degajarea tehnicii de aviaţie distruse la sol,   amenajări de puncte de comandă, drumuri de acces, depozite de muniţii, carburanţi şi materiale de aviaţie, pregătirea pistelor   pentru decolare şi aterizare pe timp de iarnă. Contribuţia ostaşilor regimentului la reuşita acţiunilor Corpului 1 Aerian Român a fost subliniată prin numeroase ordine de zi   ale marii unităţi şi ale Armatei a 4-a. După terminarea războiului, în anii dictaturii comuniste, primeşte pe rând denumirile: Regimentul 4 Aerodroame (Ordinul   Marelui Stat Major nr. 46206 din 06.07.1949), Regimentul 262 Aerodroame (Ordinul Marelui Stat Major nr. 00319530 din   27.11.1951) Regimentul 70 Aerodroame (Ordinul Marelui Stat Major nr. C.L. 0011 din 10.01.1959) Regimentul 70 Geniu-  Aviaţie (Ordinul Marelui Stat Major nr. C.L. 0050 din 17.01.1983), şi Centrul 70 Geniu (Dispoziţia Statului Major General nr.G   (S) 1292 din 27.10.2016 intrând în vigoare la data de 31.12.2016), asigurând genistic, sub 19 comenzi succesive, dispozitivele   Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului, Comandamentului Aviaţiei Militare, Statul Major al Aviaţiei şi Apărării   Antiaeriene iar astăzi dispozitivul Statului Major al Forţelor Aeriene. Unitatea s-a afirmat permanent, iar specialitatea militară nou înfiinţată în anul 1938 a căpătat   odată cu trecerea timpului noi perspective de dezvoltare. Generaţiile tinere le aduc mulţumiri pentru moştenirea bogată în tradiţii   de luptă lăsată şi îi asigură că vor depune tot efortul pentru promovarea permanentă a unităţii, cu toate greutăţile care derivă din   trecerea prin perioada de tranziţie şi restructurarea unităţii.       Printre numeroasele şi diversele misiuni la care a participat, amintim: – înlăturarea urmărilor secetei din anul 1947;; – construirea căii ferate Telciu – Sighetul Marmaţiei; – construirea unor aerodromuri, cu toată infrastructura aferentă acestora; – repararea pistelor de decolare-aterizare cu suprastructură din beton, construirea de noi piste, cât şi repararea pistei de decolare-  aterizare de la Otopeni, fără oprirea traficului aerian; – înlăturarea efectelor inundaţiilor din 1972 şi a mişcărilor tectonice din 1977 şi 1986, cât şi ajutorarea populaţie sinistrate; – amenajarea râului Dâmboviţa în zona Operă – Operetă; – reparaţii capitale şi curente la toate aerodromurile militare din ţară, construind lucrări de fortificaţii; – mascare, aprovizionare cu apă şi drumuri în cadrul trupelor de aviaţie, artilerie şi rachete, radiotehnice. A participat cu personal la construirea canalului Dunăre-Marea Neagră, construcţii de locuinţe şi exploatări miniere. În decembrie 1989 regimentul a executat misiuni de apărare a Pieţei Revoluţiei, Palatului Primăverii, Televiziunii Romane,   participând cu trupe şi tehnică de luptă. A participat la misiuni umanitare şi de menţinere a păcii, cu personal, în Somalia, Angola şi Bosnia. Ofiţeri din cadrul centrului au participat la schimburi de experienţă la trupele de geniu-aviaţie în Rusia, Franţa, Germania, S.U.A. Procesul de restructurare al armatei nu a ocolit Centrul 70 Geniu în amplul proces de transformare şi modernizare al Forţelor   Aeriene. La 31.12.2016 Regimentul 70 Geniu Aviaţie primeşte denumirea de Centrul 70 Geniu, cu următoarea structură: –  comandament (stat major şi structurile de sprijin decizional); – 2 Batalioane de Geniu; – 1 companie protecţia forţei; – 1 companie sprijin logistic;
  • anexe: formaţiunea de cazarmare şi poligonul de tragere cu armamentul de infanterie.
În luna octombrie 2018, Centrul 70 Geniu a participat la exerciţiul internaţional de protecţie civilă EU MODEX, în cadrul căruia, la sediul unităţii a fost instalat un Spital Militar de campanie ROL III al partenerului israelian, iar în cadrul poligonului unităţii din cazarma 1070 Pantelimon a fost instalat sub coordonarea Direcţiei Medicale un Spital de Campanie ROL II, aparţinând ţării noastre.

© Copyright Fortele Aeriene Romane
Certmil
top