Baza 91 logistică

BAZA 91 LOGISTICĂ

Baza 91 Logistică asigură sprijinul logistic al acţiunilor Forţelor Aeriene, derulate la nivel operativ şi tactic, prin executarea lucrărilor de mentenanţă de nivel complex la tehnica de aviaţie, rachete, radiolocaţie, război electronic, auto şi deservire, în structurile proprii sau externalizat, executarea de reparaţii/fabricaţii utilaje şi echipamente, precum şi managementul resurselor materiale prin: efectuarea achiziţiilor din Programul major Forţe Aeriene, constituirea şi depozitarea stocurilor operative, declasarea şi scoaterea din funcţiune a bunurilor materiale, efectuarea de expertize tehnice, analize de laborator chimice şi spectrometice, controale nedistructive şi verificări metrologice.

Scurt istoric: Înaltul Ordin de Zi nr.29, prin care ia fiinţă Corpul de intendenţă militară, semnat de domnitorul la Alexandru Ioan Cuza, la 1 februarie 1861, reprezintă actul de naştere a logisticii armatei române.

Odată cu înfiinţarea şi dezvoltarea Forţelor Aeriene Române, a apărut şi s-a dezvoltat o nouă componentă a logisticii militare – logistica Forţelor Aeriene, a cărei misiune era să asigure întregul pachet de activităţi care să facă posibil, din punct de vedere tehnic şi administrativ, executarea zborului în condiţii maxime de siguranţă.

De-a lungul timpului logistica Forţelor Aeriene a suferit numeroase transformări. În primă etapă a funcţionat în cadrul structurilor luptătoare pe care le deserveau, în preajma celui de-al doilea război mondial, entităţile care asigurau sprijinul logistic al aviaţiei pe aerodromuri s-au constituit în structuri specializate care aveau în asigurare entităţile luptătoare. După cel de-al doilea război mondial, Forţele Aeriene au fost reorganizate după modelul sovietic impus la timpul respectiv, fiind constituite regimente de aviaţie în cadrul cărora erau prevăzute şi structurile administrative şi de sprijin logistic.

Procesul de modernizare a Armatei României, început după decembrie 1989, a urmărit eficientizarea şi profesionalizarea structurii militare şi punerea în acord a acesteia cu orientările strategice şi de transformare din NATO şi UE.

Baza 91 Logistică a Forţelor Aeriene s-a înfiinţat în baza Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MS 45 din 14.04.2010 şi a parcurs până în prezent un proces etapizat de operaţionalizare şi de realizare a capacităţilor productive proiectate, cunoscând în această perioadă o serie de transformări structurale.


© Copyright Fortele Aeriene Romane
Certmil
top