Baza 95 Aeriană „Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu”

BAZA 95 AERIANĂ

“Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu”

Baza 95 Aeriană participă la apărarea spaţiului aerian naţional.

Scurt istoric: Înfiinţată pe 16 iunie 1920 pe aerodromul Tecuci, unitatea datează de peste 90 de ani, iniţial sub denumirea de Centrul de Instrucţie al Aviaţiunii, cu misiunea de a perfecţiona pregătirea personalului navigant, tehnic şi de alte specialităţi necesare aviaţiei române.

În anul 1924, în urma unei reorganizări a aeronauticii, ia naştere Centrul de Instrucţie al Aeronauticii. După 1945, Centrul de Instructie al Aeronauticii a fost supus unor restructurări şi redislocări, funcţionând în localităţile Mediaş, Tecuci, Buzău. În anul 1953, Centrul de Instrucţie al Aeronauticii este desfiinţat, sarcinile sale fiind preluate de alte instituţii de învăţământ.

Începând cu data de 01.12.1968 se reînfiinţează pe aerodromul Bacău, Centrul de Instrucţie al Aviaţiei, subordonat Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului, reluându-se o bogată tradiţie a învăţământului militar aeronautic.

Începând cu 01 ianuarie 1969, Centrul de Instrucţie al Aviaţiei a participat efectiv la trecerea tinerilor piloţi pe avionul supersonic MiG-21 şi la pregătirea cadrelor aviaţiei militare pentru diferite funcţii şi specialităţi necesare acesteia, concomitent cu îndeplinirea misiunilor specifice unei unităţi de aviaţie luptătoare.

Unitatea a asigurat de-a lungul timpului trecerea pe avionul supersonic a peste 500 de piloţi şi pregătirea de specialitate a peste 6.000 cadre din aviaţia militară.

La 25 august 1995, a luat naştere Baza 95 Aeriană de Aviaţie Vânătoare şi Vânătoare Bombardament, destinată să asigure pregătirea şi ducerea acţiunilor de luptă ale Grupului 95 Aviaţie Vânătoare.

Baza 95 Aeriană de Aviaţie Vânătoare şi Vânătoare Bombardament a asigurat logistic zborul avionului MiG-21 „LanceR” încă din faza iniţială, de cercetare şi testare la S.C. „Aerostar” S.A. BACAU.

În urma unor transformări în concepţia de organizare şi funcţionare a unităţilor de aviaţie, începând cu data de 01.05.2001, Baza 95 Aeriană de Aviaţie Vânătoare şi Vânătoare Bombardament se transformă în Centrul 95 Trecere pe Avioane Supersonice, continuându-se astfel tradiţia ca tinerii piloţi să se pregăteasca în vederea trecerii pe avionul supersonic, pe aerodromul Bacău, iar în anul 2004, are loc transformarea Centrului 95 Trecere pe Avioane Supersonice în Baza 95 Aeriană.


© Copyright Fortele Aeriene Romane
Certmil
top