Misiunea Forţelor Aeriene
Organizarea Forţelor Aeriene
Conducerea Forţelor Aeriene
Informare publică
 
Caută în site
Baza 95 Aeriană
„Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu”
Comandant
Declaraţii de avere


MISIUNI
- participarea la apărarea spaţiului aerian naţional, parte integrantă a spaţiului aerian al NATO;
- continuarea procesului de operaţionalizare a forţelor destinate NATO/UE, executarea Serviciului de Luptă Căutare şi Salvare, Serviciului Medical Militar de Urgenţă şi la ordin a Serviciului de Luptă Poliţie Aeriană Extins;
- pregătirea misiunilor de sprijin aerian nemijlocit în folosul forţelor terestre şi navale;
- pregătirea misiunilor de interdicţie aeriană şi de cercetare aeriană;
- participarea la intervenţii în situaţii de urgenţă;
- desfăşurarea programelor de pregatire în zbor pentru formarea de noi instructori, ziua şi noaptea, în toate condiţiile meteo;
- antrenarea şi perfecţionarea deprinderilor în folosirea armamentului din dotare, dezvoltarea şi menţinerea rezistenţei fizice şi psihice a militarilor.


SCURT ISTORIC
Istoria de 90 de ani a unităţii noastre consemnează momente deosebite de-a lungul timpului, începând cu 4 iulie 1920, când, prin Ordinul Direcţiei Aeronautice nr. 21 din 16 iunie 1920, a luat fiinţă Centrul de Instrucţie al Aviaţiunii, ca urmare a reorganizării Grupului 4 Aviaţie Instrucţie, având misiunea de a perfecţiona pregătirea personalului aeronautic necesar aviaţiei române. Din compunerea Centrului, cu dislocarea pe aerodromul din Tecuci, făceau parte: o escadrilă de antrenament, escadrile pentru pregătirea ofiţerilor de rezervă, o escadrilă depozit, o escadrilă parc şi diferite secţii specializate.

În noiembrie 1924, în urma unei reorganizări ample a aeronauticii, în locul Centrului de Instrucţie al Aviaţiunii ia naştere Centrul de Instrucţie al Aeronauticii. În structura acesteia se găseau mai multe şcoli: de observatori aerieni, de radiotelegrafie şi fotografie aeriană, de meteorologie, de subofiţeri de rezervă, de trageri şi bombardament şi alte formaţiuni dislocate la Băneasa, Buzău şi Mamaia, aducându-şi o importantă contribuţie la formarea unor profesionişti în arta pilotajului şi a luptelor aeriene, care au repurtat victorii importante asupra inamicului în luptele duse pentru eliberarea ţării de sub dominaţie străină, pe fronturile de Est şi de Vest în cel de-al Doilea Război Mondial.

În perioada 24-27 august 1944, subunităţile Centrului de Instrucţie al Aeronauticii, cu dislocare în Pipera, au dezarmat trupele hitleriste de pe aerodromul de la Popeşti-Leordeni, precum şi de la depozitele germane de la Herăstrău. De asemenea, elevii acestui centru au acţionat împreună cu forţele altor unităţi de aviaţie şi paraşutişti pentru eliberarea aerodromurilor şi satelor Pipera şi Băneasa. Prin efortul lor eroic, elevii Centrului de Instrucţie al Aeronauticii şi personalul altor unităţi de aviaţie au contribuit, alături de celelalte arme la nimicirea grupării inamice de la nord de Bucureşti. În greaua încleştare din perioada respectivă, pierderile totale suferite de companiile de elevi ale centrului şi subunităţile de paraşutişti s-au ridicat la 79 oameni: morţi, răniţi şi dispăruţi.
După 1945 Centrul de Instrucţie al Aeronauticii a fost supus unor restructurări şi redislocări, funcţionând în localităţile Mediaş, Tecuci, Buzău.

La data de 01.12.1968, în concordanţă cu noile dotări tehnice şi misiuni ale aviaţiei, se reînfiinţează pe Aerodromul Bacău Centrul de Instrucţie al Aviaţiei în baza Ordinului Marelui Stat Major nr. CL 001442 din 16.11.1968, cu indicativul 01975, subordonat Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului. De la reînfiinţare, unitatea a participat nemijlocit la trecerea tinerilor piloţi pe avionul supersonic MIG-21 şi la perfecţionarea pregătirii cadrelor Aviaţiei Militare pentru diferite funcţii şi specialităţi necesare acesteia, concomitent cu îndeplinirea misiunilor specifice unei unităţi de aviaţie luptătoare. În perioada 1969-1995 unitatea a asigurat trecerea pe avionul supersonic a unui număr de piloţi echivalent cu efectivele a peste 10 regimente de aviaţie şi a asigurat perfecţionarea pregătirii de specialitate a peste 5500 de ofiţeri din Aviaţia Militară.
La 25 august 1995, conform Ordinului ministrului apărării naţionale nr. MP-588 din 21.07.1995 a luat naştere Baza 95 Aeriană de Aviaţie Vânătoare şi Vânătoare Bombardament cu indicativul 02015, destinată să asigure pregătirea şi ducerea acţiunilor de luptă ale Grupului 95 Aviaţie Vânătoare cu indicativul 01975. Prin Decretul Prezidenţial nr. 163/ 27.05.2006 unitaţii militare i-a fost acordat Drapelul de Luptă .

La 01.05.2001, în cadrul unui amplu proces de restructurare a Armatei României, potrivit Ordinului ministrului apărării naţionale nr. MS-30 din 20.03.2001, Ordinele şefului Statului Major General nr. S/SMG-6 din 06.02.2001 şi nr. S/SMG-14 din 22.03.2001 privind structura organizatorică a categoriilor de forţe ale armatei, Baza 95 Aeriană de Aviaţie Vânătoare şi Vânătoare Bombardament se transformă în Centrul 95 Trecere pe Avioane Supersonice, iar Grupul 95 Aviaţie Vânătoare se transformă într-o escadrilă de aviaţie vânătoare-bombardament şi o escadrilă de vânătoare în organica Centrului 95 Trecere pe Avioane Supersonice.

La data de 01.07.2004 are loc transformarea Centrului 95 Trecere pe Avioane Supersonice în Baza 95 Aeriană potrivit „Planului cadru privind continuarea procesului de restructurare şi modernizare a Armatei României în anul 2004” aprobat prin Hotărârea C.S.A.T. nr. S/11 din 21.01.2004 şi Dispoziţiei Statului Major General nr. B5/S/1062 din 12.05.2004.

Începând cu data de 01.12.2006, conform aprobării ministrului Apărării Naţionale în rezoluţie pe raportul şefului Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi Informare Publică, înregistrat la nr. DR-3307 din 01.11.2006, Bazei 95 Aeriană i se conferă denumirea onorifică „Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu”.

Actele de eroism cu care s-au încununat veterani ai unităţii în cel de-al Doilea Război Mondial, rezultatele meritorii obţinute de personalul unităţii în cadrul diferitelor exerciţii şi aplicaţii naţionale şi internaţionale, îndeplinirea cu succes a misiunilor ce îi revin, precum şi activitatea consecventă de pregătire şi instruire desfăşurată cu rezultate foarte bune confirmă pe deplin credinţa în spiritul acestui simbol de nepreţuit Drapelul de Luptă al Bazei 95 Aeriene „Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu”.
La 1 iulie 2010, ca urmare a procesului de transformare a Armatei României, Baza Aeriană 95 a devenit Flotila 95 Aeriană. Drapelul de luptă al unităţii a fost decorat, în anul 2010, prin decret prezidenţial cu „Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de cavaler”.
Începând cu 1 decembrie 2013 s-a revenit la denumirea Baza 95 Aeriană.

PARTICIPARE LA MISIUNI MULTINAŢIONALE, APLICAŢII, EXERCIŢII
Participarea Flotilei 95 Aeriene Bacău la misiuni multinaţionale şi aplicaţii s-a intensificat după 1997, ca urmare firească a faptului că aproape toţi piloţii supersonişti au făcut cursul teoretic şi practic de trecere pe avionul MiG-21 LanceR la Bacău. Astfel, unitatea a participat cu piloţi, tehnicieni şi tehnică de luptă la următoarele aplicaţii:

- Reims – Franţa – „Volfac 98”;
- Constanţa – „Cooperative Partner 98”;
- Turcia – „Cooperative Key 98”;
- Slovacia – „Cooperative Chance 98”;
- Tour, Reims - Franţa - „Volfac 99”;
- Cincu – „Forţa 2000” – aplicaţie cu trageri reale;
- Mihail Kogălniceanu - „Team DACIA 2000”;
- Mihail Kogălniceanu 2001 – exerciţiu bilateral româno-francez;
- Olanda 2001 – exerciţiu bilateral;
- Bulgaria – „Cooperative Key 03”;
- Marea Britanie – „Dacian Wolf - 2005”;
- Mihail Kogălniceanu – „Cooperative SAREX 2005”;
- Mihail Kogălniceanu – Spectacolul Aerian Internaţional „RoIAS 06”;
- Câmpia Turzii – „Cooperative SAREX 2006”;
- Mihail Kogălniceanu – „CHASSEUR ACCOMPLI 2006”;
- Mihail Kogălniceanu – „AUTUMN FLAG 2006”;
- Mihail Kogălniceanu – „CHASSEUR ACCOMPLI 2007”;
- Mihail Kogălniceanu – „THUNDERBIRDS-2007”;
- ROUEX/MILREX 2007;
- NATO Air Meet Bold Avenger/ Trial Quest/ Norvegia - 2007;
- Italia - „GIORNATA AZZURA - 2008”;
- Bacău „EGRETA 2009”;
- Câmpia Turzii WTD 2 „Dacian Thunder” 2009;
- Câmpia Turzii „ROUEX 2009”;
- Feteşti „Şoimul 2010”;
- Otopeni Air Show – 2010.

Calea Republicii 202 bis
Bacău – România
Tel.: +40.234.575373
Fax: +40.234.575401
Email: flotila75aerianayahoo.comUltima actualizare a paginii curente: joi 5 decembrie 2013.
  Link-uri   Sitemap   Download   Cer senin    Muzeu   Contact
Copyright © 2015 - Forţele Aeriene Române. Toate drepturile rezervate.