Page 51 - CER_SENIN_nr_4-2017

Basic HTML Version

În ultimele luni ale anului 2017
auintrat îndotareaForţelorAeriene
Române primele radare de tip
TPS-77, produse de compania
americană Lockheed Martin
Overseas cusediul înSyracuse,N.Y.
Radareleautrecutprintr-unproces
complex de testare, început cu
testarea la sediul furnizorului
(FAT – Factory Accep­tance Test) şi
încheiat cu testarea de acceptanţă
pe poziţiile de instalare (SAT – Site
AcceptanceTest).Testeleaudemon-
strat practic cerinţele impuse pro-
ducătorului în urmă cu 2 ani.
TPS-77 este un radar digital,
tri­di­mensional, de distanţă mare,
construit înîntregime întehnologie
„solid-state”. Sistemele achiziţio-
nate sunt de ultimă generaţie, dis-
punânddetehnologiideultimăoră,
cum este tehnologia GaN utilizată
în construcţia emiţătoarelor şi
receptoarelor, tehnologieceasi­gură
oînaltăfiabilitateaechi­pa­mentelor
şi un consum redus de energie.
Radarele TPS-77 fac parte din
familia de radare AN/FPS-117,
ra­dare aflate deja în înzestrarea
Forţelor Aeriene. Cele două tipuri
de radar au configuraţii similare,
ceea ce permite realizarea unui
sis­tem de sprijin logistic comun,
costurile de mentenanţă şi asi­
gurare logistică fiind reduse
sem­ni­ficativ.
SistemeleradarTPS-77combină
performanţele tehnico-tactice ale
radarelor FPS-117, dovedite în cei
20deani deexploatare, cuomobi-
litateridicată, cepermitedislocarea
rapidă a radarului pe poziţii
neamenajate.
Recepţia tehnicii radar va fi
urmată de un proces intens de
testare şi evaluare operaţională.
Operaţionalizarea radarelor va
contribui ladezvoltarea semnifica-
tivă a sistemului integrat de
supraveghereaerianăprinradiolo-
caţie a spaţiului aerian naţional şi
al NATO.
radare de
tip TPS-77
Locotenent-colonel inginer Bogdan MARINESCU
Achiziţii de tehnică pentru roaf