Page 49 - CER_SENIN_nr_4-2017

Basic HTML Version

|
49
CER SENIN
Nr. 4 (151)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
MOZAIC
Sper să permanentizăm această
activitate, iar în viitor să putem
primi un număr mai mare de elevi.
Mulţumesc tuturor celor implicaţi
în această activitate pentru pro­
fesionalismul de care au dat
dovadă!”,
ne-a declarat iniţiatorul
proiectului,
locotenent-co­lo­
nelul Crist ian MĂNĂI LĂ
,
co­mandantul batalionului de
elevi.
La sfârşitul activităţii, majo­
ritatea participanţilor au declarat
că se gândesc să urmeze o carieră
militară, caracterul de noutate,
curiozitatea şi ambiţiile proprii
punându-şi amprenta asupra
deciziei acestora, deşi au re­cu­
noscut că nu este deloc uşor.
În amintirea acestui prim
contact cu viaţa demilitar, înainte
de a părăsi SMMMSFA, elevii au
primit din partea comandantului
şcolii,
comandorul ing. Valentin
ENACHE,
şi a locţiitorului acestuia,
comandorul CorneliuMITITELU,
o diplomă de participant la
proiectul „Militar pentru o zi”.
Bucuria
absolvirii"
Instrucţie de specialitate în
„laboratorul aviaţiei” - hangarul
Instrucţia tragerii cu armamentul
de infanterie „la rece”
Conducerea şcolii împreună cu
elevii" de conjunctură
... şi ora de educaţie fizică militară
Pauza de masă...