Page 48 - CER_SENIN_nr_4-2017

Basic HTML Version


CER SENIN
Nr. 4 (151)
2017
w w w . r o a f . r o
48
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
Pe parcursul desfăşurării
acestei activităţi, liceenii sosiţi în
unitatea noastră au trăit emoţiile
vieţii de elevmilitar. Impresionaţi
de căldura cu care au fost
întâmpinaţi, aceştia au fost
surprinşi de asemănările şi
deosebirile dintre viaţa unui elev
de liceu şi cea a unui elev de
şcoală militară.
Imediat după ce au păşit în
incinta SMMMSFA, elevii au fost
echipaţi în ţinuta de instrucţie şi,
după o scurtă informare şi un
Îndimineaţa zilei de 6noiembrie 2017, la sediul Şcolii Militare
de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”
(SMMMSFA), din Boboc, s-au prezentat 20 de elevi ai unor licee
civile pentru a participa, timp de 24 de ore, la proiectul intitulat
„Militar pentru o zi”. La activitate au participat 14 băieţi şi şase
fete de la Liceele Tehnologice „Dimitrie Filipescu”, „Costin
Neniţescu” şi „Grigore C. Moisil”, Colegiul Tehnologic „Henri
Coandă”,ColegiulTehnic„Buzău”şiColegiulAgricol „Dr.Constantin
Angelescu”, dinmunicipiul Buzău.
Elev Alexandru AIOANEI
MILITAR PENTRU O ZI
instructaj privind rolul şi locul lor
în cadrul acestui proiect, aceştia
au urmat programul orar al şcolii.
Dintre activităţile desfăşurate,
amintimmânuirea armamentului
uşor de infanterie, educaţia fizică
militară, instrucţia de front,
par t i c iparea l a ore l e de
specialitate de aviaţie, cazarea
alături de elevii militari şi servirea
mesei la popota şcolii.
Pe timpul celor 24 de ore,
le-au fost alături
elevii sergenţi
Alexandru SABU
şi
Adina PÎRV,
îndrumaţi de către
locotenentul
Alexandru CEPOIU
, iar în asigu­
rarea logistică s-au implicat
maistrul militar clasa a II-a
Marius DĂNĂILĂ
şi
plutonierul
major Cristinel TOADER
, din
cadrul SMMMSFA, iar din partea
Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele
Aeriene,
plutonierul adjutant
Constantin STANCIU
.
„Mă bucură faptul că amputut
duce la bun sfârşit acest proiect şi
că, atât noi, cât şi elevii de liceu,
ne-am atins obiectivele propuse.
Plutonier adjutant principal Alexandru BOTAN
Locotenent-colonelul Cristian MĂNĂILĂ
îi învaţă pe
elevi
să se echipeze
Ora de Apărare CBRN
Primele noţiuni de instrucţie de front