Page 44 - CER_SENIN_nr_4-2017

Basic HTML Version

CER SENIN
Nr. 4 (151)
2017
w w w . r o a f . r o
44
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
EXERCIŢII
CADRU GENERAL
În temeiul binecunoscutului articol 5 al
Tratatului Nord-Atlantic, exerciţiul a avut
amploare multinaţională, cu participarea a
26 ţări membre NATO şi invitate, cu un total de
1046 de participanţi din structuri militare, dar şi
civile. S-au urmărit îndeosebi antrenarea şi
evaluarea interoperabilităţii şi manevrabilităţii
NATO, inclusiv răspunsul la un posibil incident
CBRN într-un context civil-militar, cu accent pe
capacitatea de cooperare între statele partici-
pante,modalitateadetransfer întreROL, eficienţa
fluxului informaţional, precum şi integrarea
civililor înmisiunile medi­co-militare.
STRUCTURI IMPLICATE:
– 2 spitale de nivel ROL 1 reale (românesc şi
german) şi 4 spitale ROL 1 virtuale;
6 spitale de nivel ROL 2 naţionale şi
multinaţionale (american, norvegian, sloven,
estonian, germano-româno-italian şi unul
multinaţional);
– 1 spital de nivel ROL 3 virtual.
Sprijinul aerian
a fost asigurat de 4 elicop-
tere şi 2 avioane, dintre care un C-27J Spartan al
Forţelor Aeriene Române, cu echipaj medical
condus de
locotenent-colonelmedicDragoş
CristianTUDOSE
şi
maiormedicDaniel-Florin
NICĂ
.
Un concept-cheie în înţelegerea exerci-
ţiului este clasificarea spitalelor de tip
ROL 1, 2, 3, 4.
Aceste spitale sunt zone medicale a căror
dotare şi posibilităţi de tratament cresc gradual
în complexitate, şi totodată variază şi distanţa
lor de amplasare faţă de câmpul de luptă.
SpitaluldetipROL1
înseamnăunspital cu
dotareminimă, încare se facepropriu-zis trierea
pacienţilor de pe câmpul de luptă în funcţie de
capabilităţi: primul ajutor şi oparteacazurilor se
pot rezolva local, iar cazurilemai complexe (care
nu înseamnăneapărat ranăpropriu-zis, ci poate
fi şi politraumă) trec la spitalul de nivel următor,
unde sunt mai multe specialităţi.
Spitalul ROL 2
de campanie din dotare se
poatedesfăşura şi poate fimontat oriunde este
necesar. Estemodular, structurat în containere,
începând de la locul de triere, locul în care pot
fi făcute analizele medicale, radiologice. În spi-
talele ROL 2 sunt mai multe componente
medicale, se pot face mai multe intervenţii şi
Desfăşurat în perioada 04-19 sep­
tembrie 2017, în poligonul de instruc­ţie
Lehnin, Germania, exercițiul cu focus
medical, aflat la a patra ediţie, este
organizat de Centrul de ExcelenţăNATO
pentruMedicinăMilitară (MILMED COE)
şi s-a bazat pe colaborarea structurilor
civil-militare în acordarea asistenţei
medicale în caz de incidente cu victime
multiple, atât civile, cât şi militare. La
activitate au participat atât personal
militarmedical dincadrul StatuluiMajor
al ForţelorAeriene, cât şioaeronavăC-27J
Spartan a Bazei 90 Transport Aerian.
VIGOUROUS WARRIOR 2017
This is the
fourth edition of the
VW17 exercise that
takes place every
two years and
which was hosted in
2011 by Hungary, in
2013 by Germany
and in 2015 by the
Czech Republic. This
year Romania had
the most substantial
contribution since
the implementation
of the exercise.
C-27J Spartan al Forţelor Aeriene
Române, configurat MEDEVAC, în timpul
unei misiuni din cadrul exerciţiului VW 17
cu o echipă medicală mixtă româno-
olandeză la bord
Prima echipă care a deservit spitalul ROL 2
românesc, echipă formată din medici
şi asistenţi din spitalele militare din
Bucureşti, Piteşti, Constanţa şi Focşani