Page 40 - CER_SENIN_nr_4-2017

Basic HTML Version

CER SENIN
Nr. 4 (151)
2017
w w w . r o a f . r o
40
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
COMPETIŢIE
CONCURSUL
Cupa aviaţiei la paraşutismmilitar este sin-
gurul concurs de profil din România şi se adre-
sează forţelor de elită, salturile executându-se
doar cu paraşute aripă, cu aterizare la punct fix,
ţintafiinduncerc cudiametrul de10 centimetri.
Probele au fost alese conform misiunilor de
paraşutare ale structurilor, stimulând instruirea
prin competiţie. Esteun concurs pe echipe care
sedesfăşoară întrecinci şi optmanşe, dintrecare
una de antrenament, la final desemnându-se
echipa câştigătoare, dar se premiază şi în clasa-
mentul individual. Organizator esteStatulMajor
al Forţelor Aeriene (SMFA), prin instructorii cu
paraşutajul şi mijloacele de salvare din Forţele
Aeriene, cu sprijinul Şcolii de Aplicaţie pentru
Forţele Aeriene (SAFA).
Cele şase loturi sportive, acâtecincimembri,
au aparţinut următoarelor structuri şi au avut
denumirile: Direcţia Generală de Informaţii a
Apărării (DGIA) -VULTURII, StatulMajor al Forţelor
Aeriene - ARIPI, Statul Major al Forţelor Terestre
(SMFT) - ŞOIMII, Statul Major al Forţelor Navale
(SMFN) - ALBATROSUL, Ministerul Afacerilor
Interne (MAI) – BSIJ şi Serviciul Român de
Informaţii (SRI).
Căpitan-comandorulMircea-Constantin
ŢIBU
, din secţia Instrucţie-Aviaţie, din cadrul
SMFA, a participat în calitate de concurent încă
de la prima ediţie, la cea actuală fiind conducă-
torul echipei deorganizatori şi căpitanul echipei
ARIPI
. De la acesta amaflat că, din cauza condi-
ţiilormeteodificile, competiţia s-a desfăşurat în
doar două zile, însă s-audesfăşurat şaptemanşe,
dintre care una de antrenament, suficiente
pentru a testa valoarea concurenţilor. S-a sărit
de la înălţimea de 1200 de metri, din elicopter
IAR-330M, venit de laMihail Kogălniceanu, şi din
avionde transport C-130Hercules, de laBaza 90
Transport Aerian.
Concursul a apărut în anul 2009, iniţiator
fiindSMFAprinşefulCompartimentului Instrucţie
prinparaşutare, de laaceadată,
căpitan-coman-
dorul IonIORDĂNOAIA
,actualmentecomandor
în rezervă. De atunci şi până în prezent, organi-
zatorii, prin instructorii cu paraşutajul din
struc­turile militare implicate, şi-au adus contri-
buţia la asigurarea condiţiilor de concurs.
Platformadeaterizare, dinnisip, a fost executată
de către ei, cu acceptul SAFA, pe pista naturală
de zbor, rămânând aceeaşi de-a lungul anilor.
Comandorul (r) Ion IORDĂNOAIA a fost
organizator până în anul 2015, iar din anul 2016
Echipacâştigătoareaconcursului naţional
de paraşutismmilitar „Cupa Aviaţiei”, ediţia a
VII-a, 2017, a fost echipa
ŞOIMII
, reprezentând
SMFT, locul secund a fost ocupat de echipa
SRI
, iar locul al treilea a fost ocupat de către
reprezentanţii SMFA, echipa
ARIPI.
Echipa
ŞOIMII
a fost formatădinpersonal
din cadrul Centrului de instruire pentru ISR,
paraşutişti, operaţii speciale şi JTAC şi l-a avut
căpitan de echipă pe
plutonierul Răzvan
MODRUJ.
La finalul competiţiei, acesta ne-a
mărturisit:
„A fost un concurs foarte bine orga-
nizat şi gestionat, făcut cu foartemulte eforturi,
încondiţiimeteogrele (nebulozitateşi vânt tare).
Echipaafostunită,oamenii s-ausprijinit reciproc
şi amavutoatitudinede învingători. Esteatreia
oară când câştig acest concurs cu echipa şi am
laactivşiuntitludevicecampionnaţionalmilitar.
Mulţumimorganizatorilorpentruefortuldepus!
Membrii echipei câştigătoareaconcursului
însumează aproximativ 15.000 de salturi
militare şi civile. Misiunea lor de bază constă
în instruirea paraşutiştilor militari din MApN
şi MAI în vederea trecerii pe paraşuta aripă şi
creştereanivelului de instruireaparaşutiştilor
atestaţi pe acest tip de paraşută.
Echipa SRI clasată pe locul al doilea însu-
mează aproximativ 4.500 de paraşutări, ei
executând instrucţie prin paraşutare în
vederea executării misiunilor specifice inter-
venţiei contrateroriste.
Echipa
ARIPI
, reprezentanta SMFA, a fost
compusă din patru instructori cu paraşutajul
şi mijloacele de salvare şi un subofiţer din
cadrul DCSL. Misiunile celor patru constau în
instruirea personalului navigant din Forţele
Aeriene în vederea salvării vieţii în cazul
apariţiei situaţiilor de urgenţă de la bordul
aeronavelor şi instruirea prin paraşutare a
DCSL. Echipa
ARIPI
a fost formată din:
căpi-
tan-comandor Mircea-Constantin ŢIBU -
căpitandeechipă,
locotenent-comandorul
DanMihai DEAŞ, locotenent-comandorul
Raul Mihai TOAN­CHINĂ, plutonierul
ad­jutant principal Vasile-Daniel ANTOFIE
şi
plutonierul major Sorin SIMIONESCU.
Pliajul paraşutelor
Măsurarea
distanţei de
la punctul 0
şi nivelarea
suprafeţei
de aterizare
Echipele
care au
ocupat
primele trei
locuri ale
concursului
Comandorul (r)
Ion IORDĂNOAIA,
arbitrul-şef al
concursului