Page 38 - CER_SENIN_nr_4-2017

Basic HTML Version

CER SENIN
Nr. 4 (151)
2017
w w w . r o a f . r o
38
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
CONSEMNĂRI 
Cursul s-a încheiat la SAFA cu un examen teoretic,
urmat vineri de festivitatea de absolvire.
Per ansamblu, putem spune că această perioadă
depregătire îşi găseşteutilitateapecel puţin trei direcţii:
înprimul rând, cursul areo laturăpreponderentpractică
şi sedesfăşoară încondiţii câtmai apropiatede realitate,
astfel încât, îneventualitateaunei situaţii-limităperso-
nalul navigant vaavea ca reper oexperienţăanterioară.
Înal doilea rând, deşi situaţiile reale încarevor fisolicitaţi
săpună înpractică cele învăţatevor fidin fericire foarte
rare, toţi participanţii sebucurădeocreştereanivelului
de încredere în forţele proprii în momentul când des-
făşoară activităţi de zbor deasupra apei: a te simţi
pregătit eunpas important înexecutareauneimisiuni.
Iar în al treilea rând aceste cursuri oferă şi pentru noi,
instructorii, oportunităţi de pregătire în comun alături
de colegii dinForţeleNavale, pentrua colabora câtmai
bine în cazul unor incidente reale.
Ţinsămenţionezcă „supravie­ţuitorii” audatdovadă
de interesul pe care şi-l doreşte orice instructor de la
cei instruiţi; am apreciat impli­carea lor şi dorinţa de a
sedescurca câtmai bine, unii dintreei audepus eforturi
deosebite pentru a depăşi chiar şi fobia de apă.
Deasemenea, lemulţumimcolegilor dinstructurile
subor­donate SMFN, am apreciat foarte mult sprijinul
primit din partea lor. Pot spune că a fost la nivelul
sprijinului pe care-l primim de la bazele aeriene unde
executămde obicei instrucţie prin paraşutare.
La această ediție au participat 5 cursanți, acesta fiind
numărulminimpentruorganizareacursului,maximumfiind
10, iar candidaţii se pot înscrie pe bază de raport personal.
Cu toate acestea, prioritățile sunt personalul navigant din
detașamenteleoperaționaleși piloții care facpartedingrupul
celor cuperspectivă înaexecuta trecereapeavionulmultirol
F-16. Dar cursul este deschis tuturor celor care fac parte din
categoria personalului navigant și doresc să-l parcurgă.
La sfârşitul pregătirii, cursanţii au fost rugaţi să
indice aspectele pozitive şi negative asupra
cursului, feedback-ul lor anonim fiind util în
organizarea ediţiilor următoare
Semnalizarea
luminoasă a poziţiei
supravieţuitorului
după contactul
radio cu elicopterul
Instructorii şi supravie­ţuitorii la finalul exerciţiilor