Page 35 - CER_SENIN_nr_4-2017

Basic HTML Version

|
35
CER SENIN
Nr. 4 (151)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
INTERFERENŢE
Sergentul major Ion Marius COTICIU
,
de laBaza86Aeriană, câştigătorul concursului
la categoria subofiţeri: „
A fost o competiţie
transparentă, în care fiecarea ştiut cepunctaj a
obţinut şi a putut să şi-l calculeze singur, până
la proba de engleză din ultima zi, când am şi
reuşit să trec în fruntea clasamentului. Comisia
a fost exigentă în egală măsură pentru toţi
candidaţii.
Experienţa trăităşi cunoştinţeleacumulate
în cadrul concursului sunt greu de dobândit în
unitate, pentru că am primit informaţii din
diverse domenii, ceea ce nu reuşim să realizăm
în timpul programului de lucru din cauza
activităţilor cotidiene.
Am avut parte de condiţii de cazare foarte
bune, servireamesei şi calitateamâncăriiaufost
foartebune, transportul ne-a fostasiguratde la
unitatepânălaCapuMidiaşi returcuautobuzul,
deci ne-aufostasiguratecelemai bunecondiţii.
Organizarea a fost extraordinară şi nu ammai
întâlnit condiţii atât de bune, deşi am şi două
misiuni în teatrele de operaţii.
Toţi cei dinunitatem-aususţinut săparticip
laacestconcursşi lemulţumescpentruîncrederea
acordată, începând cu comandantul bazei,
generalul de flotilă aeriană Cătălin
BĂHNEANU,
şi până la
caporalul clasaaIII-a
IulianANDREI,
pe care îl consider un exemplu
personal încă de la începutul carierei mele
militare.
Anul acesta tinereţea a învins experienţa!
Caporalul clasa a III-a Valentin ILIE,
de la Școala de Aplicație pentru Forțele Aeriene,
ocupantul locului întâi la categoria soldaţi şi gradaţi profesionişti: „
A fost oonoarepentrumine
să câştig faza pe unitate şi să particip la acest concurs. Este pentru prima dată când particip şi nu
măaşteptamsăocupprimul loc, însăpână lafinalul concursului amdemonstrat cădacă îţi doreşti
cuadevărat, sepoate. Voi continuasămăpregătesc şi consider căacest concursar trebui promovat
mult mai mult la nivelul unităţilor, pentru că este o competiţie adresată profesioniştilor
”.
Maistrul militar clasa a IV-a Răzvan
Ştefan BURLACU
, de la Baza 95 Aeriană,
câştigătorul concursului la categoriamaiştri
militari: „
Concursulafost foartebineorganizat
şi, cu unminimde resurse, am fost angrenaţi
într-ocompetiţieprofesionistăîncadrul căreia
amavutocaziasăneverificămcompetenţele,
cunoştinţele. Mi-a plăcut ritmul alert de
desfăşurare al probelor pentru că a apărut şi
factorul de stres, care este prezent pe câmpul
de luptă.Mi-aşfidorit şi oprobăde tragerecu
armamentul de infanterie, însăsunt conştient
căaceastaarfiimplicatmultmaimulteresurse
umane şi materiale.
Am făcut eforturi deosebite pentru a
ajunge aici, din cauza programului încărcat
dinunitate şi a faptului căm-amdespărţit cu
greude fetiţamea,
Sofia
, învârstăde trei luni,
care are nevoie de prezenţamea.
Înunitate, amavut susţinereamaistrului
militardecomandăalbazei,
maistrulmilitar
principal Vasile GALIŞ,
care ne-a ajutat cu
bibliografia necesară participării la concurs.
Suntbucurospentrucăamdemonstratnivelul
de pregătire pe care îl amşi sper să îmi câştig
respectul în domeniul în care lucrez
”.
Maistrul militar clasa a IV-a
Răzvan Ştefan BURLACU primeşte
trofeul transmisibil de la
câştigătorul din anul 2016,
maistrul militar clasa a IV-a
Alexandru Costin RĂILEANU
Sergentul major Ion Marius
COTICIU primeşte trofeul
transmisibil de la câştigătorul
din anul 2016, sergentul major
Tudorel TRIFU
Caporalul clasa a III-a Valentin ILIE primeşte
trofeul transmisibil de la colonelul Viorel
BITAN, comandantul TIPTSA
Înainte de anunţarea câştigătorilor, comandantul TIPTSA,
colonelul Viorel BITAN, i-a felicitat pe competitori pentru
rezultatele obţinute şi a apreciat valoarea tuturor concurenţilor