Page 3 - CER_SENIN_nr_4-2017

Basic HTML Version

MESAJUL ŞEFULUI SMFA
CU PRILEJUL DEBUTULUI ANULUI DE INSTRUCŢIE 2018
Trecerea într-un an nou calendaristic reprezintă
atât un reper important în cronologia evoluţiei noastre
personale şi profesionale, cât şi un moment de canalizare
a energiilor pentru parcurgerea următoarei etape
privind dezvoltarea profesională. Sfârşitul de an
constituie momentul bilanţului şi al recunoaşterii
meritelor fiecărei structuri din categoria noastră de
forţe, dar şi un moment propice pentru autoevaluarea
obiectivă a activităţii fiecăruia dintre noi. Cred că
suntem pregătiţi cu toţii să accesăm calendarul unui
nou an cu forţe proaspete, ducând, totodată, mai
departe împlinirile anului 2017.
Angajamentele îndeplinite în ultimul an nu au fost
nici puţine şi nici facile, Forţele Aeriene Române
asumându-şi cu succes atingerea obiectivelor pe
parcursul a ceea ce a fost cel mai prolific şi solicitant
an, din punct de vedere al participării la misiuni şi
exerciţii de nivel internaţional de o anvergură deosebită.
Am contribuit astfel, alături de celelalte categorii de
forţe, la consolidarea imaginii României ca partener
care contribuie activ la efortul comun de furnizare a
securităţii şi stabilităţii în f lancul estic al Alianţei
Nord-Atlantice.
Participarea la exerciţii precum Saber Guardian,
Noble Jump sau Tobruq Legacy ne-a ofer it
oportunitatea de a ne dovedi competenţele şi de a ne
amplifica nivelul de expertiză în cadrul fiecărei secvenţe
a scenariului NATO de apărare colectivă, de la concepţie
până la execuţie. S-a probat, prin executarea acestor
exerciţii, interoperabilitatea deplină între toate forţele
şi mijloacele (radiolocaţie, artilerie şi rachete
antiaeriene, aviaţie), atât din cadrul Forţelor Aeriene,
cât şi din cadrul celorlalte structuri naţionale sau
internaţionale, participante la misiunea de apărare
integrată a spaţiului aerian.
Totodată, pentru a realiza apărarea şi controlul
utilizării spaţiului aerian naţional, care a devenit un
obiectiv al apărării colective, structuri militare
specializate ale statelor partenere au început să execute,
începând cu anul 2017, Serviciul Poliţie Aeriană
Întărită în România, sub comanda NATO şi în
coordonare cu Forţele Aeriene Române.
Din punct de vedere al înzestrării, în anul 2017,
s-a scris o filă importantă a istoriei recente a Forţelor
Aeriene, odată cu finalizarea etapei iniţiale de
introducere în serviciu a avionului F-16. Această
platformă aeriană oferă atât un plus de capabilităţi
Forţelor Aeriene Române, cât şi încrederea aliaţilor
că putem susţine executarea de misiuni comune la
standarde comune. De asemenea, tot în anul 2017, au
fost iniţiate demersurile legale pentru ca programul
F-16 să fie dublat de un demers similar în domeniul
apărării aeriene cu baza la sol.
Aceste programe majore de înzestrare a Forţelor
Aeriene vin în completarea celor deja implementate
în ultimii ani în domeniul aviaţiei de transport,
radiolocaţiei sau războiului electronic şi reprezintă
înţelegerea faptului că încrederea şi respectul nu se
obţin altfel decât prin eforturi susţinute, prin sacrificii,
viziune şi strategii corect orientate.
Calendarul anului 2018 se anunţă cel puţin la fel
de solicitant prin prisma organizării şi participării la
exerciţii şi misiuni atât la nivel naţional , cât şi
internaţional. Prin urmare, îmi exprim speranţa că
„lecţiile învăţate” în cursul activităţilor deosebit de
complexe ale anului 2017 vor constitui premise pentru
dezvoltarea cooperării şi interoperabilităţii, atât cu
partenerii de alianţă, cât şi la nivel întrunit, în cadrul
antrenamentelor şi misiunilor executate împreună cu
celelalte categorii de forţe armate.
Aşa cum este normal, standardele au o tendinţă
ascendentă, iar noi trebuie să întâmpinăm cu cel puţin
acelaşi nivel de responsabilitate obiectivele de evoluţie
pe care instituţia noastră şi le asumă. Vom lua parte
la misiuni şi exerciţii cu vizibilitate internaţională, în
care vom integra tehnica şi capabilităţile nou intrate
în dotare, vom continua procesul de dezvoltare a
capabilităţii de apărare aeriană, concomitent cu
pregătirea ca specialişti în domeniul aviaţiei ,
radiolocaţiei, artileriei şi rachetelor sol-aer.
Nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere că
anul 2018 stă sub auspiciile sărbătoririi Centenarului
Marii Uniri, devenind astfel un reper sacru de
comemorare a sacrificiului înaintaşilor. Pentru tot
personalul care încadrează structurile Forţelor Aeriene
Române de astăzi, raportarea la cele mai înalte
standarde profesionale şi morale constituie o asumare
a datoriei de a onora memoria tuturor celor care au
plătit preţul suprem de-a lungul a peste un veac pentru
gloria şi tradiţia Forţelor Aeriene şi ale României.
În concluzie, se impune din partea fiecăruia o
abordare responsabilă, coerentă şi realistă a sarcinilor
particulare, prin raportare la valorile de bază ale
organizaţiei noastre, respectiv integritate, devotament
şi tenacitate. Doar aşa putemcontribui la transformarea
Forţelor Aeriene într-o forţă aeriană modernă,
f lexibilă, dislocabilă, bine antrenată şi capabilă să
asigure României integr itatea ter itor ială şi
suveranitatea naţională.
Provocarea performanţei
Un 2018 plin de realizări!
Cer senin!
General de
flotilă aeriană
dr. Viorel PANĂ,
Şeful Statului Major
al Forţelor Aeriene