Page 29 - CER_SENIN_nr_4-2017

Basic HTML Version

|
29
CER SENIN
Nr. 4 (151)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
României în război, a doborât trei avioane de
bombardament sovietice, a fost condamnat la
25 de ani de muncă silnică pentru „crime de
război”. Eliberat în 1964, multă vreme nu i s-a
permis să ocupe funcţii corespunzătoare
pregătirii sale decât să lucreze ca tâmplar, apoi
tinichigiu.Unalt asal aviaţiei devânătoare, alături
de Constantin Bâzu Cantacuzino, Alexandru
Şerbănescu, Tudor Greceanu ş.a., generalul-
maior în retragere Ion Dobran, a fost dat afară
din casă şi obligat să lucreze ca muncitor
necalificat. El, care asemenea lui Bâzu,
Şerbănescu, cu care atacase, în formaţie,
puternicele aparate de zbor anglo-americane,
în apărarea Bucureştiului şi a zonei petroliere, a
fost mereu urmărit. Tudor Greceanu, autorul a
960demisiuni la inamic, încare adoborât 27de
avioane omologate şi 11 neomologate, a fost
condamnat la16ani dedetenţie, pecare i-a făcut
la Jilava, la minele Cavnic, la Canalul Dunăre-
Marea Neagră, la Gherla, la Aiud. O încercare
eşuată de evadare i-a adus condamnarea pe
viaţă.
Dar nu numai ei au avut de suferit, ci şi
familiile. Soţiilor li se interzicea încadrarea în
serviciu, iar copiilor accesul la unele şcoli şi la
facultăţi. Tristă şi cumplită „recunoştinţă” pentru
aceşti bravi eroi şi mulţi alţii asemenea lor!
VETERANII
După un război, la care ţara noastră a
participat efectiv, timp de 1.421 zile (circa 47 de
luni) şi în care pierderile totale au însumat
794.562 demilitari (92.620 demorţi, 333.966 de
răniţi, 367.976 de dispăruţi), uitarea pare să se
aştearnă peste jertfa de sânge pe care brava şi
eroicanoastrăoştirea făcut-o înnumeleapărării
sfintelor idealuri de libertate, independenţă,
suveranitate. Deşi regăsim câteva fraze în
manuale despre faptele veteranilor, sau sunt
menţionaţi la diferite evenimente, nu există o
cultură a recunoaşterii lor şi se simt tot mai
marginalizaţi.Multedincimitireleeroilor sunt în
paragină. Cei circa 9.000 de veterani şi invalizi
de război caremai sunt înviaţăşi facpartedintr-o
AsociaţieNaţională, al cărei fondator şi lider este
de 27 de ani
generalul (rtr.) Marin Badea
DRAGNEA
sunt mândri că le duc mai departe
tradiţia de dăruire, abnegaţie, devotament şi
vitejie militarii de azi ai patriei, din toate
categoriilede forţe, atât înmisiunile îndeplinite
în ţară, cât şi în teatrele de operaţii. Înaltul lor
profesionalism a fost şi este apreciat de
personalităţi renumite în plan politic şi militar
din întreaga lume, dar, mai ales, din statele ce
fac parte din NATO.
25 Octombrie este, deopotrivă o
sărbătoare nu numai a armatei, ci şi a
întregului nostru popor,
ale cărui vlăstare îşi
fac cu onoare şi demnitate datoria.
Un semnal al unei asemenea aprecieri l-am
avut şi la aniversarea din acest an dat de
amploareamanifestărilor ce au avut loc în ţară,
care au culminat cu solemnitatea ce s-a
desfăşurat laMormântul Ostaşului Necunoscut
din parcul Carol I, în prezenţa preşedintelui
României, apreşedinţilor celor două camereale
Parlamentului, premierului, miniştrii apărării şi
afacerilor interne, a altor înalţi demnitari
diplomaţi, a veteranilor de război şi a unui
numeros public. De la toţi, de ziua ei, Armata
României a primit un binemeritat onor şi
cuvenitele omagii.
1944 septembrie, aerodromul de la
Balomir
Piloţi români pe aerodromul de la Turnişor
(lângă Sibiu) în faţa unui IAR-81C, în
octombrie 1944 (de la dreapta) slt. Mircea
Teodorescu, lt. Dumitru Baciu,
lt. Gheorghe Posteucă, cpt. Dan Valentin
Vizanty, cpt. Constantin Cantacuzino,
cpt. Traian Gavriliu şi lt. Mircea Dumitrescu
Generalul Emanoil Ionescu
pe frontul din Transilvania
Generalul Emanoil Ionescu decorând un
aviator român pe frontul din Transilvania
În Parcul Carol, cu ocazia Zilei
Armatei României au depus
Jurământul Militar studenţii
instituţiilor militare de
învăţământ din Bucureşti
CINSTIRE EROILOR