Page 28 - CER_SENIN_nr_4-2017

Basic HTML Version

CER SENIN
Nr. 4 (151)
2017
w w w . r o a f . r o
28
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
CINSTIRE EROILOR
Cu aceeaşi abnegaţie şi dăruire Forţele
Aeriene s-au avântat şi în marile bătălii şi
luptecareauurmat.Dar soartane-adevenit
extremde potrivnică.
La 23 august 1944, în situaţii de grea
cumpănă, România s-a alăturat Coaliţiei
NaţiunilorUnite. Libertatea străvechilor noastre
pământuri a durat numai trei ani. Întorsăturile
pe care le-a luat războiul din est au făcut ca
Armata Roşie să le reocupe şi să intre în ţara
noastră.
A început unnouval de confruntări, totmai
sângeros, pentru eliberarea de sub ocupaţia
Germaniei hitleriste. Ardealul era încă subcizma
horthystă. Încooperarecumilitarii dinFronturile
2 şi 3 ucrainean atât în teritoriul naţional, cât şi
după trecereagraniţei, până lavictoriafinală, de
la 9 mai 1945, peste 540.000 de militari români
au fost în linia întâi a marilor bătălii. Pierderile
s-au ridicat la aproape 170.000 de morţi, răniţi
şi dispăruţi. Timp de 260 de zile armata română
a străbătut, sub focul inamiculuimii dekilometri,
a escaladat 20 de masive muntoase, a forţat
12cursurimari deapăşi aeliberatmii de localităţi
din România, Ungaria, Cehoslovacia şi Austria,
dintrecare53deoraşe. Acapturat peste120.000
deprizonieri şi aucis 20.000, cuaproximărilede
rigoare. Eforturileei au fost susţinutede întregul
popor. Cheltuielile statului român în Campania
din Vest au trecut cu mult peste un miliard de
dolari, în valuta anului 1938.
NEÎNDUPLECAREA ISTORIEI
Deşi personalităţi politice,militare ale lumii,
publicaţii şi posturi de radio au apreciat că prin
intrarea României în alianţă cu Naţiunile Unite
şi contribuţia sa materială, umană, războiul a
fost scurtat cuşase luni, ţaranoastră situându-se
pe locul patru în ierarhia statelor cu aport
hotărâtor la înfrângereaGermaniei naziste, prin
jocul marilor puteri şi, în special, al Uniunii
Sovietice, nu ne-a fost acordat statutul de
cobeligerantă.
Dupăterminarearăzboiului
încare totalul
pierderilor umane suferite a fost îngrijorător de
mare, s-a instaurat comunismul. Aurmat drama
multor generali şi ofiţeri. Armata aproape că a
fostdecapitată.Omarepartedintreacestecadre
valoroase, care seacoperiserădegloriepe front,
au fost disponibilizaţi şi trecuţi în rezervă, fără
nicio compensare pentru anii serviţi sub arme
şi jurământ. Li s-au confiscat decoraţiile, unele
bunuri, au fost împinşi spre periferia societăţii.
Alţii, cares-auremarcat încalitatedecomandanţi
demari unităţi tactice şi operativepeFrontul de
Est, deşi erau şi veterani ai Primului Război
Mondial, încare luptaseră ca tineri ofiţeri şi chiar
primiseră, încă de atunci, cel mai mare ordin
militar de război „Mihai Viteazul”, au fost arestaţi
pentru vini imaginare, consideraţi – culmea! –
criminali de război, duşmani ai poporului, au
suferit ani grei de temniţă şi lagăre. Au sfârşit în
puşcării 50 de generali ai bravei armate ce se
remarcaseră, în fruntea oştirii, în ambele
campanii.
Şi dintre aviatori au primit înalta decoraţie
49 de ofiţeri. Cu Ordinul „Virtutea Aeronautică”
au fost distinşi 2.166 de militari din aviaţie. Cu
toate acesteamulţi dintre ei au avut de pătimit.
Celebrul Horia Agarici, supranumit salvatorul
Constanţei, carechiar şi înadoua zi de la intrarea
Datorie de onoare pentru militarii din Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”: de veghe la
Monumentul Ostaşului Necunoscut
Forţele Aeriene Române au fost prezente şi în expoziţia statică organizată
în Parcul Carol cu un elicopter IAR-330 PUMA
Primul pas în cariera militară: depunerea Jurământului Militar