Page 25 - CER_SENIN_nr_4-2017

Basic HTML Version

tehnicii care aşteaptă avionul la sol. E o recu-
noaştereafaptului căşinoi avemunrol important
în existenţa avionului. În final, toţi ne dorim
acelaşi lucru: să vedem avioanele în aer! Lucrul
acesta se întâmplă şi aici, în cadrul Escadrilei 53
Vânătoare, piloţi ne mulţumesc după fiecare
zbor, strângându-ne mâna, iar noi ştim în acel
moment că ne-am făcut meseria.
– Ce implică pentru voi participarea
Forţelor Aeriene cu aeronave la diferite
activităţi cuvizibilitate, cumarfideexemplu
mitingurile aviatice?
–Sunt perioade intensede lucrupentrunoi,
totul trebuie planificat în aşa fel încât avioanele
să poată zbura exact la momentul potrivit.
Începempregătirea cucâteva zile înaintede
mitingurile aviatice, luăm în calcul inspecţiile
periodice, lucrările regulamentarepe care leare
fiecareaeronavăparticipantă lashow, astfel încât
în ziua respectivă sănune rămânădecât pregă-
tirea aeronavei pentru zbor şi chiar şi atunci,
venim foarte devreme la program pentru a
realiza o serie de verificări. Trebuie să luăm în
calcul ca activitatea să nu se suprapună cu peri-
oadelenormalede revizie.Deobicei se ridică trei
sau patru aeronave, iar procedurile curente de
verificare înainteşi dupăzbor trebuiesădecurgă
în paralel pentru fiecare în parte. Oamenii văd
doar avioanele înaer, iarnoi leaşteptămlasol, de
celemaimulteori fără sănebucurămde specta-
colul zborurilor lor demonstrative.
Aceasta e atmosfera generală la Secţia
Mentenanţă a Bazei 86 Aeriană. Departe
de a fi totdeauna locul de muncă perfect,
reuşeşte să ofere membrilor săi deseori
satisfacţia muncii în echipă, a învăţării
împreună şi agăsirii unor soluţii în situaţiile
dificile, când totul se bazează pe interac-
ţiuni umane de calitate. Nu am pretenţia
că am reuşit să îmi formez şi să transmit o
descriere clară şi fără echivoc a acestei
structuri, dar lemulţumesc în primul rând
lui Vlad şi Ameliei că m-au lăsat să văd
lucrurile prin ochii lor.
Iar ochii lor strălucesc de fiecare dată
când aerul se umple de vuietul motorului
avionului, spre decolare sau aterizare.
O strângere de mână după misiune: gestul
universal care desăvârşeşte binomul pilot-tehnic