Page 21 - CER_SENIN_nr_4-2017

Basic HTML Version

|
21
CER SENIN
Nr. 4 (151)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
REPORTAJ
„Cum e să lucrezi acum într-o subunitate
direct responsabilă de mentenanţa celor mai
noi avioane aleRomâniei?” , a fost întrebarea cu
care amplecat să vizitez Secţia Mentenanţă de
la Borcea.
Împărţiţi în trei structuri (Aviaţie, Linie şi
Armament), cu hangarul ca principal loc de
desfăşurare, tehnicii de aici fac tot ce e posibil
atunci cândaeronaveleF-16FightingFalconsunt
la sol, pentru a se asigura că vor performa la
capabilităţi maxime în aer.
Amajuns acolo înziuacândaşteptausosirea
din Portugalia a celor trei F-16 care întregeau
escadrila. Nerăbdarea era în aer, toţi mişunau
prin hangar pentru a pune la punct ultimele
detalii. Păreaumulţi, pentru că tocmai veniseră
de 2-3 săptămâni şi colegii din promoţia nouă,
pe care i-amsurprins acum într-unadinprimele
zile de pregătire la avion. Era zi de predare, şi
bobocii se strânseseră toţi, atenţi şi cuminţi în
jurul unui avion cu sistemele la vedere, unde
maistrulmilitarprincipalDanCONSTANTIN
,
specialist Flight Control, le arăta principalele
componente, modul de funcţionare.
Câţivapaşimai încolo, lângăoaltăaeronavă,
maistrul militar Daniel OPREA
, şef formaţie
instalaţii pneumatice şi hidraulice, cu căştile pe
urechi, urmărea atent reacţia suprafeţelor
de comandă, conform checklist-ului din
do­­cu­mentaţie.
În avion,
maistrul militar Sebastian
CARABINERU
, din locul rezervat pilotului
inspecta parametrii de răspuns la comenzi,
împreună cu
maistrul militar Alexandru
CĂPRĂRUŞ
.
Căpitanul inginer Gabriel TĂNASE
, şeful
secţiei mentenanţă aviaţie, supraveghea atent
lucrările din hangar.
DE VORBĂ CU LOCOTENENT INGINER
VLAD NĂSTUREL, ŞEF ATELIER CELULĂ
F-16
Într-odupăamiazăde septembrie, unoficial
important al unei ţări aliate intra cu delegaţia
sa, înhangarul de laBorcea, săvadăavionul F-16.
Îl întâmpinăun tânăr locotenent, care, într-o
englezăperfectăşi cuochii strălucinddepasiune,
îi prezintă principalele caracteristici ale păsării
dinmetal.
Acela a fost cadrul când
locotenentul Vlad
NĂSTUREL
mi-a atras atenţia, vorbind liber,
stăpân pe situaţie şi în cunoştinţă de cauză, cu
o energie rar întâlnită.
–Felicitări, tinere! i-aspusoaspetele, încântat
de prezentare.
Am revenit apoi să-i aflu povestea.
Fiecareom, dincolodeamploareaatribuţiilor
şi sarcinile specifice, emană o anumită energie
la locul de muncă, are un anumit mod de a-şi
face treaba, eobucăţicădin sufletul colectivului
de lucru. Ei bine, locotenentul Năsturel pare a fi
unul dintre aceia care insuflă optimism şi echi-
libruoamenilor cucare lucrează zi dezi, complet
dăruit muncii sale.
Vlad facepartedingeneraţia tinerilor al căror
parcurs în carieră a fost puternic influenţat de
achiziţia F-16, având până înmomentul de faţă
un traseu educaţional şi profesional re­mar­cabil:
– 2010-2014 student la Academia Tehnică
Militară, cu specializarea Aeronave şi motoare
de aviaţie;
– Prima funcţie încadrată a fost, timp de
3 luni, cea de şef Birou SSM, pentru ca apoi în
perioada noiembrie 2014 - decembrie 2016
să fie inginer şef Secţie mentenanţă linie, la
Escadrila 951, Baza 95 Aeriană;
– Ianuarie-septembrie2016 -CursPortugalia,
specializare Control Nedistructiv;
–Septembrie2016 -prezent şefAtelierCelula
F-16, secţiamentenanţăaviaţie, Baza86Aeriană.
Amai fost plecat anul acesta în SUA, pentru
perioade scurte, dar intense, de pregătire:
Corrosion InterchangeMeetingF-16, specializare
Weight and Balance F-16, Aircraft Structural
Integration Program Engineer F-16 Fighting
Falcon.
–Pasiuneapentruavioanemi-amdescope-
rit-o la prima unitate în care am lucrat, la
Baza 95 Bacău, pe Şoim. La început, după
Academie, nu mă simţeam chiar atât de bine
pregătit. Apoi am întâlnit pe teren oameni cu
experienţă, poate mai mici în grad, dar care
E spectaculos, rapid, o fiinţă supra­
naturală din metal, îmblânzită prin
iscusinţapilotului. Înzbor, el, pilotul, se
contopeşte cu avionul. Dar când
Falcon-ul revine în hangar, să-şi tragă
sufletul şi să înnopteze înpace, sepredă
altor mâini dibace.
Lespunem, simplu, tehnici.Adevărul
e că nu ştimexact ce fac şi cumreuşesc.
Uneori, trebuie doar să se asigure că
pasăreaîşi iazborul lin,dinloculpotrivit,
şi apoi oghidează înapoi cătrecuib. Sau
doar îi aranjează penele după zbor, îi
verificăpulsul.Daralteori, facadevărate
vrăji pentru a o trezi dintr-un somn
blestemat, adânc. Şi trebuie să fie
pregătiţi pentru orice situaţie.
Locotenent
inginerul Vlad
NĂSTUREL a
prezentat
şefului USAFE,
generalul Tod
D. WOLTERS,
capabilităţile
tehnice ale
Bazei 86
Aeriană
Maistrul militar Daniel OPREA, şef
formaţie instalaţii pneumatice şi
hidraulice, cu căştile pe urechi urmăreşte
atent reacţia suprafeţelor de comandă,
conform checklist-ului din documentaţie
Maistrul militar principal Dan
CONSTANTIN, specialist Flight Control, le
arată bobocilor principalele componente
şi modul de funcţionare ale avionului
Maistrul militar
Sebastian
CARABINERU,
din locul rezervat
pilotului
inspectează
parametrii de
răspuns la comenzi,
împreună cu maistrul
militar Alexandru
CĂPRĂRUŞ
Căpitanul inginer Gabriel TĂNASE, şeful
secţiei mentenanţă aviaţie