Page 17 - CER_SENIN_nr_4-2017

Basic HTML Version

|
17
CER SENIN
Nr. 4 (151)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
EVENIMENT
La activitate au fost invitaţi re­prezentanţi
din domeniul Re­surselor Umane aparţinând
structurilor centrale ale Ministerului Apărării
Naţionale, statelor majore ale celorlalte
categorii de forţe armate, dar şi din cadrul
altor structuri, alături de reprezentanţi ai
marilor unităţi şi unităţi din Forţele Aeriene.
De asemenea, au mai participat foşti colegi,
activi sau în rezervă, care au lucrat în acest
domeniu.
În deschidere, gazda evenimen­tului,
comandorul Cristian MANOLACHI,
şeful
Serviciului Personal şi Mobilizare din SMFA, a
dat citire mesajului transmis de către
generalul Nicolae-Ionel CIUCĂ
, şeful Statului
Major al Apă­rării, cu ocazia aniversării, în data
de 9 octombrie, a Zilei Resurselor Umane.
Pe lângă personalul care activează în
aceas­tă structură, la acest moment festiv au
fost prezenţi
colonelul Gheorghe MAXIM,
comandantul Brigăzii 76 Cercetare,
Supraveghere şi Recunoaştere, colonelul
ClaudiuHERMENIUC
, comandantul Brigăzii 1
Rachete Sol-Aer,
colonelul ing. Constantin
CIMPOIAŞU
, comandantul Centrului 70Geniu,
precum şi alţi invitaţi din domenii conexe
resurselor umane. Pentru aceştia, dar şi pentru
cei intraţi de puţin timp în rândul celor care
gestionează cea mai importantă resursă din
unităţile militare - oamenii,
locotenentul
Iuliana UNGUREANU
, din cadrul SMFA, a
prezentat un scurt istoric al Resurselor Umane
în Armata României.
După aceasta s-a dat citire ordinelor de
conferire aunor distincţiimilitarepentruperso-
nalul militar şi civil. Astfel, unui număr de opt
cadre militare le-a fost conferită Emblema de
Onoare a Resurselor Umane, iar Emblema de
OnoareaForţelorAerienea fost acordatăpentru
26de cadremilitare, un funcţionar public, dar şi
şapte angajaţi ca personal civil contractual din
unităţile militare subordonate SMFA.
Aurmat vizionareaunui filmdespre intrarea
în serviciul de luptă al Forţelor Aeriene Române
a avionului F-16 Fighting Falcon, iar activitatea
s-a încheiat cu realizarea unei poze de grup cu
toţi participanţii.
În data de 12 octombrie 2017, structura de Resurse Umane din cadrul Statului Major
al Forţelor Aeriene (SMFA) a organizat în sala de festivităţi a Bazei 90 Transport Aerian
o festivitate dedicată personalului încadrat în această structură dinunităţilemilitare ale
Forţelor Aeriene Române.
Alex BĂLĂNESCU
Comandorul Cristian MANOLACHI, şeful Serviciului Personal şi Mobilizare din SMFA, a înmânat
distincţii militare personalului militar şi civil
ZIUA RESURSELOR UMANE
SĂRBĂTORITĂ ÎN FORŢELE AERIENE ROMÂNE