Page 16 - CER_SENIN_nr_4-2017

Basic HTML Version

PROFIL DE PROFESIONIST
Atracţia sa pentru sistemul
militar a apărut la scurt timp după
ce a fost încorporat ca militar în
termen, înanul 2003. Asimţit căaici
este locul care i sepotriveştepentru
că i-au plăcut ordinea şi respectul
pe care le impune sistemul militar
şi, mai ales, specialitatea militară
comunicaţii şi informatică. După
terminarea stagiului militar, la o
unitate din Buzău, a rămas să
lu­creze acolo ca militar angajat pe
bază de contract. În anul următor,
a urmat Cursul de formare al subo-
fiţerilor pe filiera indirectă, în arma
Comunicaţii şi Informatică, specia-
litatea război electronic încomuni-
caţii, primind ulterior repartiţie la
aceeaşi unitate militară, unde a
lucrat până în anul 2010.
După absolvirea cursului de
formarea subofiţerilor, şi-acomple-
tat cunoştinţele de specialitate în
cadrul cursului de „Tehnician
electronist echipamentede teleco-
municaţii”, cu durata de doi ani,
organizat la Şcoala Militară de
Maiştri Militari şi Subofiţeri a
Forţelor Terestre „Basarab I”, de la
Piteşti. În acelaşi timp, a urmat
cursurile Facultăţii deMatematică-
Informatică, specializarea Infor­
matică, din cadrul Universităţii
„SpiruHaret”, dinBucureşti, înfinal
obţinând două diplome, una de
licenţă în informatică, înanul 2009,
şi una de şcoală militară, în anul
2010. În anul 2012, a absolvit în
cadrul Universităţii TehnicedinCluj
Napoca, domeniul Inginerie elec-
tronică, telecomunicaţii şi tehnolo-
gii informaţionale, masterul în
Sisteme Integrate de Comunicaţii
cu Aplicaţii Speciale.
Pe lângă cursurile urmate de-a
lungul anilor, plutonierul major
Dragoş MEŞCA este o persoană
căreia îi place să studieze, fiind şi
autodidact. Întotdeauna şi-a dorit
să aibă concurenţă şi să fie cu un
pas înaintea celorlalţi. Îi plac şi
cursurile on-line pe platforme
off-line, deoarece poate studia în
funcţie de timpul liber pe care îl
are la dispoziţie. Acest lucru l-a
ajutat foarte mult pentru a-şi
îmbunătăţi cunoştinţele din
do­meniul IT, pe care le-a folosit în
proiectele desfăşurate în cadrul
şcolii, în care a fost implicat. Astfel,
el se ocupă de tehnoredactarea
revistei „Bobocii Aerului”, publi-
cat ă t r imes t r i a l de căt re
SMMMSFA, şi a avut o contribuţie
majoră la realizarea unei biblioteci
electronice în scopul de a gestiona
în mod integrat toate datele
necesare în procesul de învăţă-
mânt (cursuri pe specialităţi
militare, cărţi electronice, plat-
forme pentru circuite electronice
şi reţele de calculatoare), de unde
instructorul să le poată accesa în
procesul de predare iar elevul să
le poată studia în orice moment.
Obţinerea locului trei în cadrul
concursului „Omul Anului 2016 în
Forţele Aeriene”, la secţiunea
„Învăţământ, ştiinţă şi artămilitară”,
a fost pentru plutonierul major
Dragoş MEŞCA o surpriză foarte
plăcută şi consideră că a obţinut
acest locdatorităpasiunii sale, IT-ul.
Sunt mulţumit atât pe plan
familial, câtşi laloculdemuncă.Dacă
vii cu drag la serviciu şi te întorci cu
dragacasă,atunci eucredcălucrurile
merg pe un drumbun, de la care nu
trebuie să te abaţi. Planurile pentru
viitornuţinneapăratnumaidemine.
Măadaptez înfuncţiedecerinţeşi de
noile provocări
”, ne-a declarat Dra­
goş, care formeazăo familie fericită
împreună cu soţia sa,
Elena
, şi
fetiţa lor,
AntoniaMaria
, în vârstă
de 4 ani.
De la începutul acestui an de învăţământ,
plutonierul major
Dragoş ValentinMEŞCA
face parte din rândul instructorilormilitari,
în cadrul Catedrei de Pregătire Tehnico-Ştiinţifică din ŞcoalaMilitară
de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”
(SMMMSFA), de la Boboc, instituţie unde îşi desfăşoară activitatea
din anul 2014. Această provocare o consideră binevenită deoarece
deţine ample cunoştinţe atât în domeniul comunicaţiilor, cât şi în
cel al informaticii.
Plutonierul major Dragoş
MEŞCA în laboratorul de
informatică, în timpul unei
verificări a elevilor de anul I,
de la maiştri militari
Plutonierul major Dragoş MEŞCA împreună cu elevii de la subofiţeri, care vor fi prima promoţie
de controlori trafic aerian a SMMMSFA
Pasiune şi
inovaţie
Alex BĂLĂNESCU
CER SENIN
Nr. 4 (151)
2017
w w w . r o a f . r o
16
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
Plutonierul major Dragoş
Valentin MEŞCA