Page 13 - CER_SENIN_nr_4-2017

Basic HTML Version

|
13
CER SENIN
Nr. 4 (151)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
EVENIMENT
Urmând procedura de legife­
ra­re, Parlamentul României a
a­dop­tat proiectul de lege în data
de 21 noiembrie 2017, apoi, o
săptămână mai târziu,
preşedin-
teleRomâniei, Klaus IOHANNIS,
a semnat de­cretul privindpromul-
garea Legii pentru realizarea
„Capabilității de apărare aeriană
cubaza la sol” afe­rentă programu-
lui de înzestrare „Sistemde rachete
sol-aer cu bă­ta­ie mare (HSAM)”.
Astfel, se doreşte ca siste­mul
pen­tru care a fost primită LOA
săfiecontractatpână lasfârșitul
anului 2017.
Configuraţia 3+ care va fi achi­
zi­ţionată de statul român este cea
mai modernă variantă existentă
pe piaţă în prezent, din punct de
vedere al configuraţiei hardware
şi software, al echipamentelor de
sol şi rachetelor.
Pachetul cuprinde, pe lângă
echi­pamentele majore, şi mij­
loacele de transport, materia­le­le,
piesele, echipamentele demen­te­
nanţă şimuniţianecesară, pachetul
de suport logistic iniţial şi a servi­
ciului de instruire, echipamentele
criptografice şi cu regim special.
În prealabil, pe 18 octombrie,
înprezenţaministrului apărării, s-a
semnat Memorandumul de Înţe­
legere între S.C. Aerostar S.A. și
com­pania americană Raytheon
In­ter­national Defence System,
privind colaborarea în domeniul
echi­pamentelor și componentelor
aferente sistemului integratmulti­
level de apărare aeriană, astfel
încât românii vor contribui la
pro­ducerea șimentenanța fiecărui
sistem PATRIOT livrat către țară.
Reprezentanții celor două
com­panii semnatare au subliniat
faptul că acesta este un prim pas
al unei colaborări de durată, care
include România în programele
majore de achiziții în domeniul
apărării. Vor fi create astfel opor­
tunități pentru implementarea
noilor tehnologii de vârf în dome­
niu, iar dezvoltarea celui mai
a­van­sat sistem antirachetă cons­
tituie nu doar o garanție de secu­
ritate pentru România, ci și înde­
pli­ni­rea unor angajamente asu­
mate de România ca stat partener
în cadrul NATO.
DESPRE CARACTERISTICILE
ŞI MODUL DE UTILIZARE
AL SISTEMULUI DE RACHETE
PATRIOT
Conform companiei produ­
cătoare, PATRIOT are la activ peste
1.500 de teste aeriene și peste
3.200 de teste la sol.
PATRIOT este astfel conceput
încât să poată fi instalat cu rapi-
­
ditate în teatrul de operațiuni, să
poată fi operațional chiar și în
condiții foarte dificile și să poată fi
relocat în funcțiede cerințe. Astfel,
dacă va fi necesar, România va
puteautilizasistemelesalePATRIOT
pentru a apăra aliații NATO.
Alte cinci țări membre NATO
posedă în acest moment sisteme
PATRIOT, astfel că interopera­bilita­
tea și operațiunile comune pot fi
realizate cu mult mai multă
ușurințădecât cuoricare alt sistem.
PATRIOT stă la baza sistemelor
integrate de apărare antiaeriană
din Statele Unite ale Americii,
Olanda, Germania, Spania și Grecia.
Alți aliați europeni și parteneri
de securitate și-auexprimat intere-
sul pentru instalarea de sisteme
PATRIOT. Suedia a anunţat în
noiembrie2017căva începenego­
cierile pentru a cumpăra sisteme
americane de apărare aeriană
PATRIOT în valoare de 10 miliarde
de coroane (1 miliard de euro), iar
Polonia a soliciat oficial sistemul
PATRIOT în martie 2017 și și-a con­
firmat angajamentul în luna iulie
2017. Anul acesta, o unitate de
tragere PATRIOT a fost instalată în
România ca parte a exercițiului
Tobruq Legacy.
Surse:
Comunicat de presa din
18octombriehttp://gov.ro/, //www.
raytheon.com/, //www.lockheed­
martin.com
PATRIOT
Sistemul de rachete
Procedura achiziţionării sistemelor de rachete PATRIOT a fost
demarată înprima jumătateaanului 2017, iar la începutul lunii noiembrie
a fost primită
scrisoarea de acceptare
(Letter of Acceptance - LOA)
din partea Guvernului SUA privind achiziționarea primului sistem de
rachete sol-aer cu bătaiemare (HSAM) tip PATRIOT, planul pe termen
lung cuprinzând achiziţia a şapte asemenea sisteme care vor intra în
dotarea Armatei României.
Mirela VÎŢĂ Adrian SULTĂNOIU
Sistemul PATRIOT, în cadrul
exerciţiului Tobruq Legacy
(Capu Midia 2017)