Page 10 - CER_SENIN_nr_4-2017

Basic HTML Version

CER SENIN
Nr. 4 (151)
2017
w w w . r o a f . r o
10
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
EVENIMENT
Cuocaziaacestui eveniment deosebit
de important în cariera militară, au primit
insigna simbol elevii admiși în această
instituție pentru perioada de studii 2017-
2019, respectiv 2017-2018. Tot la această
dată, au depus Jurământul Militar și doi
ofiţeri medici din cadrul Forţelor Aeriene
Române, che­mați în activitate. La ma­ni­
festările conduse de către coman­dan­tul
şcolii,
coman­dorul ing.ValentinENA­CHE,
au fost pre­zenteoficialitățimilitare, pro­fe­
sori, ins­tructori, rudeşi apropiaţi ai ele­vilor.
Dintreofi­cialităţileprezente, îi amintimpe
gene­raluldebrigadăGheor­ghițăVLAD
,
coman­dantulDivi­ziei 2 Infanterie„GETICA”,
colo­nelul dr. Nicolae Daniel BĂNICĂ
,
repre­zen­tantul Statului Major al Apărării,
comandorul ing. Cristian-Marius
PĂTRAŞCU
, din partea Statului Major al
Forțelor Aeriene, precum și comandanți
de unități militare din garnizoana Buzău.
la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene
Plutonier major Daniel FILIP
Plutonier adjutant principal Alexandru BOTAN
Marți, 24 octombrie 2017, la sediul Școlii Militare de Maiștri
Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „TraianVuia”, Boboc, s-a
desfăşurat festivitatea de depunere a Jurământului Militar de
către elevii maiştri militari şi subofiţeri din anul I.
Depunerea Jurăm
Gene­ralul de brigadă Gheor­ghiță VLAD, coman­dantul Divi­ziei 2 Infanterie „GETICA”,
şi coman­dan­tul şcolii, coman­dorul ing. Valentin ENA­CHE, îi felicită pe elevi pentru depunerea
Jurământului Militar