Page 8 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version


CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
8
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
ReuniuneaGlobalăa şefilor ForţelorAeriene
–Air Power Conferencedinacest andesfăşurată
la Londra, în cursul lunii iulie, a avut ca temă
„Parteneriatul în secolul XXI” şi a dezbătut
probleme de interes general pentru toţi
participanţii, referitoare laevoluţiaputerii aeriene
în viitor.
Conferinţa a fost organizată, pentru prima
dată, sub egida Air Power Association (APA), cu
sprijinul Royal United Services Institute (RUSI),
iar dezbaterile au avut ca subiecte principale
modalităţile prin care forţele aeriene ar putea
colabora mai bine împreună, cum s-ar putea
dezvolta relaţia cu industria aeronautică şi
spaţialăşi cumarputeafiputereaaeriană folosită
pentru binele internaţional.
În deschiderea reuniunii, preşedintele APA,
generalul-locotenent (Air Marshal) în
retragere Greg BAGWELL
a subliniat
schimbările de paradigmă intervenite la nivel
internaţional care au condus la alegerea temei
cooperării pentru această conferinţă: Brexit,
schimbarea leadershipului USA şi potenţiale
schimbări geopolitice în Europa în viitorul
apropiat. De asemenea, fenomenul globalizării
agenerat unflux şi unschimb rapidde idei, date,
oameni şi capital lanivelmondial, elementecare
au dus atât la o dezvoltare rapidă a inovaţiei
tehnologice, dar şi la instabilitate lanivel global.
Având învedereaceste schimbări deparadigmă
lanivelul relaţiilor internaţionale, conferinţa şi-a
propus săofere factorilor dedecizieomai bună
înţelegereaaspectelor care influenţeazăevoluţia
parteneriatelor şi modul în care forţele aeriene
vor lupta în viitor.
În acest context, secretarul de stat pentru
apărare al Marii Britanii,
Sir Michael FALLON
a subliniat necesitatea stabilirii de parteneriate
între sistemul de apărare şi industrie, respectiv
o colaborare mai strânsă între forţele aeriene
pentru a lupta împreună împotr iva
ameninţărilor, având în vedere dezvoltarea
rapidă şi integrarea inteligenţei artificiale (IA)
pe câmpul de luptă.
În cadrul sesiunii
„Extinderea noţiunii de
parteneriat”
au fost prezentate trei subiecte: O
lume Militară Virtuală, Zborul Hypersonic şi
Mediul operaţional, toateavândca temăcentrală
dezvoltarea şi integrarea celor mai recente
evoluţii tehnologice înmediul militar.
Astfel,
generalul-locotenent (r) Sir
GraemeLAMB
, fost director al Forţelor Speciale
ale Regatului Unit a atras atenţia că inteligenţa
artificială reprezintă o provocare pentru cele
mai multe doctrine ale RAF, iar maximizarea
potenţialului IA nu ar trebui să rămână doar la
nivel conceptual. El a oferit ca exemplu
eliberarea oraşului Mosul pentru a demonstra
complexitatea unui potenţial inamic în ziua de
azi, argumentând că în timp ce DAESH a fost
îndepărtat din oraş, califatul său cibernetic a
rămas la fel de puternic, graţie reţelelor de
socializare, în întreaga lume.
Înaceeaşi idee,
HermanNARULA
, directorul
companiei IMPROBABLEasubliniat rolul reţelelor
de socializare (Snapchat, WhatsApp, FB etc.) în
ceea ce priveşte conectivitatea în toate
domeniile, inclusivmilitar. Înopinia sa, utilizarea
celor mai recente produse din domeniul IT
trebuie exploatate de sistemul militar, prin
menţinerea unui echilibru între inovaţie şi risc.
Opropunere interesantă a constat în realizarea
unui sistemdeoperarespaţialcaresădeservească
un sistem militar virtual la nivel mondial. Pe
aceleaşi coordonate privind cooperarea dintre
sistemulmilitar şi industries-aaxat şi prezentarea
domnului
Ben GALAGHER
, reprezentantul
companiei REACTION ENGINES Ltd. privind
dezvoltarea zborului hypersonic, o tehnologie
care va revoluţiona în viitor conceptul puterii
aeriene.
Prin urmare, cooperarea între sistemul de
apărare, industrie şi cercetareeste calea ceamai
scurtă pentru evoluţia puterii aeriene în viitor.
REUNIUNEA GLOBAL A
EFILOR FORELOR AERIENE
Parteneriatul dintre sistemul de apărare, industrie şi cercetare, calea spre evoluţia Puterii Aeriene
Locotenent-colonel Mircea BARAC
În cadrul Reuniunii Globale a
şefilor Forţelor Aeriene–Air Power
Conference, organizată la Londra
în cursul lunii iulie a.c., secretarul
de stat pentru apărare al Marii
Britanii,
Sir Michael FALLON
a
profitat de ocazie pentru a anunţa
câtevaaspecteprivinddezvoltarea
Forţelor Aeriene Regale, cum ar fi:
îmbunătăţirea capabilităţilor
avioanelor de luptă Eurofighter
Typhoon, înfiinţarea a două noi
escadrile de avioane Eurofighter şi
F-35, dezvoltarea flotei de avioane
P-8 Poseidon şi a celei de UAV-uri
Protector. Astfel, unnumărdenouă
avioane P-8 vor oferi capabilităţile
necesare de a proteja portavionul
Queen Elizabeth, vor contribui la
descurajareanucleară şi vor asigura
servicii de patrulă maritimă de-a
lungul coastelor Marii Britanii.
Avioanelevor intra îndotareaunor
noi escadrile reînfiinţate special
pentruacestescopuri. Escadrila120
înaprilie2018şi Escadrila201 înanul
2021, iar primul avionP-8vafi livrat
de Boeing până în anul 2019.
Totodată, pentru a asigura o
securitatemaritimăeficientă,Marea
Britanie a semnat recent un acord
trilateral cuStateleUniteşiNorvegia
şi a acordat un contract pentru
achiziţia de noi fregate de tip 26.
Royal Air Force
Forţele Aeriene Regale – dotare pentru provocările viitorului
Aeronava P-8
Poseidon şi
portavionul
Queen Elizabeth
EVENIMENT