Page 44 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version

Dacă în academie sunt
solicitaţi cuprecăderedinpunct
de vedere cognitiv, şi trebuie să
asimilezefoartemulteinformaţii
şi concepte variate, pe timpul
taberelor de instrucţie are loc o
schimbare de ritm, cu accent pe
laturaaplicativ-militară, fizicăşi
psihică.
S-au antrenat în câmpul tactic
de luptă, au învăţat proceduri,
regulamentemilitare, conceptede
geniu, NBC, ofensivă, defensivă,
orientare şi marş în teren variat,
tehnici de supravieţuire. Activităţile
s-au desfăşurat sub îndrumarea
atentă a instructorilor de la
DepartamentuldeTacticăGenerală:
colone l Ovidiu MOŞOIU
(coordonator al activităţii de
instruire),
locotenent-colonel
Mădălin SLĂNICEANU
(CBRN),
locotenent-colonel Alexandru
BELEHUZ
(tactică generală),
locotenent-colonel Constantin
COJOCARIU
(topograf ie şi
instrucţie genistică), precum şi a
comandanţilordesubunităţi,
maior
Liviu GĂINĂ
şi
locotenent Iulian
DRAGNEA
.
Etapade instruireaculminat cu
oevaluare carea înglobat activităţi
complexe: echipele formate din
studenţi auavutdeparcursunmarş
de 12 kilometri în teren variat, cu
orientare topografică şi tehnici de
supravieţuire, oferindposibilitatea
de a-şi folosi toate cunoştinţele
teoretice şi practice, precum şi
abilităţile de lider.
După o etapă solicitantă de
evaluare, studenţii au avut un
program mai lejer şi s-au bucurat
de rezultatelemuncii lor povestind
în jurul unui foc de tabără. Dacă îi
întrebi cum a fost perioada de
instrucţievor răspunde: dificilă, dar
frumoasă, privind cu respect către
comandantul de pluton, de
companie, de batalion şi către
instructorii care îi învaţă să îşi
depăşească limitele.
În seara aceea deosebită
studenţii l -au invitat şi pe
comandantul academiei,
generalul
de f lot i lă aeriană Vasi le
BUCINSCHI
, nupentrucă „trebuie”,
ci pentru că au vrut să le fie alături.
Comandantul, cu zâmbetul pe
buze, ne-a mărturisit că este
mândru de studenţii lui, că sunt
copiii cupotenţial uriaş, cauntorent
de inteligenţă şi creativitate, iar
datoria instructorilor este să îi
ghideze pe direcţia bună. Îi
cunoaşte pe fiecare după nume, le
ştie ambiţiile şi punctele forte, dar
şi părţile la care mai au de lucrat.
Unii sunt mai descurcăreţi şi
extrovertiţi, viitorii lideri charismatici
ai grupului, alţii sunt studenţi silitori
şi timizi. Clasificările sunt deprisos,
personalităţile sunt unice, iar
comandanţii au datoria să se
preocupededezvoltareafiecăruia,
căci la rândul lor vor deveni
formatori pentru alţi militari.
Maiorul LiviuGĂINĂ,
coman­
dantul subunităţii, care a fost şi
comandantul taberei ne-a spus cu
regret că aceasta a fost ultimadată
când a condus detaşamentul
studenţilor înperioadade instrucţie,
căci urmează să încadreze o altă
funcţie, de instructor superior, tot
încadrul academiei. Avrutneapărat
săîncheieciclulcustudenţiideanul II,
să nu le schimbe comandantul în
timpul anului de instrucţie.
Dumnealui a fost comandant
pluton studenţi din anul 2008, iar
din 2010 a preluat atribuţiile de
comandant companie, o funcţie
solicitantă, dar cu satisfacţii pe
măsură.
„Eofuncţiefrumoasă!”,
ne-a
spus hotărât. „
Cândvii laserviciu, te
înconjori cu atâta energie şi suflu
tineresc! Este o provocare, fără
îndoială. Sunt copii, semai întâmplă
Studenţii de anul II ai Academiei Forţelor Aeriene Henri
Coandă, de toate specialităţile, au lăsat confortul campusului
academic şi s-audedicatpregătiriimilitar-aplicative înTabărade
laTărlungeni. Înperioada11-21.07.2017, viitorii ofiţeri auavutun
program intensiv de pregătire, aprofundând instrucţia armelor
asociate şi pregătirea militară generală sub îndrumarea unor
instructori dedicaţi.
Tabãra militarã
de instrucþie de la
Mirela VÎŢĂ
TÃRLUNGENI

CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
44
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
Maiorul Liviu Găină,
înconjurat de
studenţi din anul 2
Pregătit pentru ofensivă
INSTRUIRE