Page 36 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version


CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
36
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
Forţele Aeriene Române, în afară de
participareacutehnicăşipersonal ladesfăşurarea
scenariilor din cadrul exerciţiului, au avut un rol
important ca sprijin real pentrunaţiuneagazdă,
mai specific pentru transportul tehnicii şi
personalului pecaleaeriană, înmomente-cheie.
Astfel, pentru transportul delegaţiilor române
şi străine s-au utilizat două aeronave C-27J
Spartan şi două aeronave Hercules C-130.
Aeronavele au fost bine pregătite de către
specialiştii Bazei 90 Transport Aerian, iar zborul
s-adesfăşurat încondiţii normale, fără incidente
sau întârzieri.
Comandor dr. ing. Lucian BORCAN
s-a
dedicat complet acestui proiect începând cu
lunamartie 2017, ca unic reprezentat al RoAF în
acest grup de lucru întrunit, având rolul de a
organiza transportul personalului participant
către anumite zone de interes. Acest lucru a
implicat menţinerea unei legături permanente
cu Secţia CoordonareaMişcării din SMFA, cât şi
colaborarea cu autorităţile aeroportuare civile
(de exemplu Aeroportul Internaţional Sibiu ).
Deşi actualmente atribuţiile funcţiei sale
privesc reglementările logistice, şi-a folosit
îndelungataexperienţă (2007-2015) îndomeniul
aviaţiei de transport, ca inginer şef al escadrilei
deC-27J Spartande laBaza90Transport Aerian,
pentru a duce la final într-un mod eficient
sarcinile din cadrul JVTF. Saber Guardian a
cuprinsmulteexerciţii în locaţii variate, iarpentru
fiecare eveniment s-a organizat separat Ziua
DistinşilorVizitatori (DVday). ActivităţiledeDVday
organizate pe teritoriul României au avut rolul
dea facecunoscutdistinşilor vizitatori (preşedinţi
de stat, ambasadori, personalităţi politico-
militare şi din societatea civilă) modul de
organizare şi de executare a unei game variate
de exerciţii în context multinaţional şi întrunit
(asalt aerian, forţare cursuri apă, conducere a
focului, evacuaremedicală, trageri antiaeriene)
şi a realizării unui nivel adecvat de pregătire şi
acţiune în comun.
Astfel, un număr total de 650 de oaspeţi/
spectatori/evaluatori au fost prezenţi în toate
locaţiile de desfăşurare a evenimentelor
principale (Bucureşti, Sibiu, Borduşani, Mihail
Kogălniceanu, Feteşti, CapuMidia) a SG17 şi TL
17, dintre care enumerăm: preşedintele
României ,
Klaus Werner IOHANNIS
,
ambasadorul SUA la Bucureşti,
Excelenţa sa
Hans KLEMM
, delegaţia română condusă de
general Nicolae-Ionel CIUCĂ
, şeful Statului
Major General, delegaţii ale ţărilor participante
la SG17 şi TL 17 (SUA, Marea Britanie, Germania,
Italia, Croaţia, Muntenegru, Turcia, Ucraina,
Georgia), reprezentanţi din NATO HQ,
reprezentanţi ai societăţii civile şi ai autorităţilor
locale. Pentrucoordonareaactivităţilor s-a lucrat
în comun cu echipa JVB USAREUR, în condiţiile
unui entuziasm reciproc, iar micile disfuncţii
apărute au fost corectate prin implicarea cu
responsabilitate a tuturor membrilor.
În final, concepţia şi planul de transport
pentru afluirea, transferul între locaţii şi
pregătireaprogramului distinşilor vizitatori şi-au
dovedit valoarea prin inexistenţa niciunei
disfuncţii/situaţii sensibile, oaspeţii părăsind ţara
în siguranţă şi făcând aprecieri pozitive despre
organizarea şi desfăşurarea transportului aerian,
terestru şi asistenţa de care au beneficiat din
partea JV-TF.
În data de 25 iulie a avut loc o ceremonie la
sediul Ministerului Apărării Naţionale, pentru a
marca finalul activităţii. Cu acest prilej
co­mandorul Borcan a primit, din partea şefului
JVB USAREUR , o plachetă de recunoaştere a
modului în care şi-a desfăşurat activitatea la
nivelul noii structuri.
Afostoexperienţănouă,dardeosebitdeutilă,
în care am lăsat o perioadă deoparte domeniul
mentenanţei şi reglementărilor logistice pentru a
învăţa lucruri noi. În final, am fost toţi martorii
creării unei sinergii de forţe între instituţiile
româneşti”
, aafirmat co­mandorul LucianBorcan.
Amploarea impresionantăşiparticipareamultinaţionalăaufostelementedenoutate
încronologiaexerciţiilordesfăşurate înRomânia, astfel încât a fostnecesarăoabordare
nouă înceeacepriveşteorganizareaşi planificareaactivităţilor. S-acreat astfel ungrup
de lucruinterinstituţional ad-hoc, lanivelulMinisteruluiApărăriiNaţionale- JointVisitors
TaskForce, cureprezentanţi dinStatulMajoral ForţelorAeriene, StatulMajoral Forţelor
Terestre şi Ministerul Afacerilor Interne, sub comanda Statului Major General.
Profesioniştii din culisele exerciţiului SG-17
Adrian SULTĂNOIU
Mirela VÎŢĂ
Comandorul Lucian BORCAN a primit,
din partea şefului JVB USAREUR , o
plachetă de recunoaştere a modului
în care şi-a desfăşurat activitatea la
nivelul noii structuri
EXERCIŢII