Page 26 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version


CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
26
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
NOJP17 este un exerciţiu cu
termenscurtdenotificare,planificat
şi condus de Comandamentul
Forţelor Întrunite de la Napoli.
Exerciţiul testează capacităţile
operaţionalealeelementelor Forţei
Întrunite cuNivel deReacţieFoarte
Ridicat (VJTF) şi nivelul de
implementareaPlanului deAcţiune
pentru Creşterea Capacităţii de
ReacţieaAlianţei (ReadinessAction
Plan - RAP), în Bulgaria şi România.
Exerciţiul a fost o provocare
logistică majoră care a testat abili-
tatea tuturor participan
ț
ilor de a
disloca o for
ț
ă de luptă semnifica-
tivă oriunde este nevoie, în
momentul cândse instituieoalertă.
Cea mai mare parte a trupelor
străine au sosit din unită
ț
i din
NOBLE JUMP 2017
În perioada 26 mai –16 iunie aproximativ 4.000 de militari
români șidințărimembrealeNATOauparticipat, cu500mijloace
tehnice, la exerciţiulmultinaţional NOBLE JUMP2017 (NOJP17),
care s-a desfăşurat pe teritoriul Greciei, Bulgariei și României. A
fostopremierăatâtpentruNATO, cât şi pentruţaranoastră, fiind
prima dată când forţele NATO au fost desfăşurate în dispozitiv
atât de adânc într-o ţară din estul Europei.
Mirela VÎŢĂ
Adrian SULTĂNOIU
EXERCIŢII