Page 2 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version

Tipărită la
C
entrul
T
ehnic
- E
ditorial
al
A
rmatei
sub comanda
nr. 1166/2017; B 0207
Responsabilitatea privind tehnoredactarea
revine în totalitate redacţiei
Ş
oseaua
F
abrica de
G
lucoză
nr
. 2-4,
sector
2, B
ucureşti
Telefon/Fax: 021/232.63.27;
021/232.21.83 int. 104,110
E-mail:
cersenin@roaf.ro
ISSN 1582-6317. B 916.10; C 3146.18
PER ASPERA
AD ASTRA
COPYRIGHT:
Este autorizată orice reproducere,
cu condiţia specificării sursei.
NORME DE COLABORARE:
Cititorii pot trimite pe adresa redacţiei
texte şi fotografii care se încadrează în
tematica revistei.
Manuscrisele nu se înapoiază.
Răspunderea juridică pentru conţi­nutul
articolelor aparţine în exclusi ­vitate
autorilor, conform art. 326 CP.
REVISTĂ EDITATĂ DE STATUL MAJOR
AL FORŢELOR AERIENE
Prezenta ediţie s-a încheiat ladatade:
06/10/2017
SUMAR
C
orectura
:
C
entrul
T
ehnic
-E
ditorial
al
A
rmate i
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
PAGINILE 37-39
PAGINILE 44-45
REDACŢIA
S
ecretar general de
redacţie
:
locotenent Mirela VÎŢĂ
e-mail
: mvita@roaf.ro
R
edactor
:
plutonier adjutant
ALEXANDRU BĂLĂNESCU
e-mail
: abalanescu@roaf.ro
P
rocesare
T
exte
:
LEANA TUDORAN
F
otoreporter
:
ADRIAN SULTĂNOIU
e-mail
: asultanoiu@roaf.ro
G
rafică
& DTP
DIANA ŞUICĂ
e-mail
: msuica@roaf.ro
MEMBRI
ONORIFICI
D
umitru
AMARIEI
P
etre
BÂNĂ
N
icolae
RADU
C
operta
I :
F-16 F
ighting
F
alcon
(
foto
: A
drian
SULTĂNOIU
)
C
operta
IV:
D
acian
E
agle
2017
(
foto
: M
ihai
PI LŢU
)
FINALIZAREA ETAPEI INIŢIALE DE INTRODUCERE
ÎN SERVICIUL FORŢELOR AERIENE ROMÂNE A
AVIOANELOR F-16 FIGHTING FALCON_________3-5
INTERVIU CU CĂPITANUL RAMON BALAN,
PILOT F-16 ______________________________6-7
REUNIUNEA GLOBALĂ A ŞEFILOR FORŢELOR
AERIENE__________________________________8
AGENDA _______________________________9-18
MISIUNE DE ANTRENAMENT_______________19
RAF TYPHOON: MISSION ACCOMPLISHED _20-21
POLIŢIE AERIANĂ ÎNTĂRITĂ CUAERONAVE ALE
FORŢELOR AERIENE REGALE CANADIENE___22-23
PILOT – FEMININ PLURAL_______________24-25
NOBLE JUMP 2017______________________26-27
ISTRIA I 2017__________________________28-31
SABER GUARDIAN 2017________________32-35
PROFESIONIŞTII EXERCIŢIULUI SG-17_________36
TOBRUQ LEGACY 17____________________37-39
BATALIONUL 6 RACHETE SOL-AER__________40
O NOUĂ PROMOŢIE DE PILOŢI MILITARI______41
CEREMONIE DE ACORDARE A DRAPELELOR
DE LUPTĂ_____________________________42-43
TABĂRA MILITARĂ DE INSTRUCŢIE DE LA
TĂRLUNGENI__________________________44-45
ABSOLVIRE LA AFA_____________________46-47
O NOUĂ PROMOŢIE DE MAIŞTRI MILITARI ŞI
SUBOFIŢERI LA BOBOC_________________48-49
PRINCIPIILE SIGURANŢEI AERONAUTICE__50-51
“ESTE ORA! PAVILIONUL, GEACUL ŞI MARELE
PAVOAZ, SUS!”________________________52-53
PROFIL DE PROFESIONIST_______________54-55
SCOPUL PREGĂTIRII MILITARILOR: CÂMPUL
DE LUPTĂ_____________________________56-57
VITAE, MAGISTRA HISTORIA________________58
PAGINILE 52-53
PAGINA 58
CONSILIUL EDITORIAL
AL REVISTEI
CER SENIN
P
reşedinte
:
general-locotenent
LAURIAN ANASTASOF
M
embri
:
general de flotilă aeriană
LIAN SOMEŞAN
general de flotilă aeriană
CONSTANTIN DOBRE
comandor dr.
IULIAN PAŢILEA
PAGINILE 3-5