Page 8 - CER SENIN nr 2-2017

Basic HTML Version

CER SENIN
Nr. 2 (149)
2017
w w w . r o a f . r o
8
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
naţional ISR – Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance, dezvoltarea Forţelor pentru
Operaţii Speciale într-un concept întrunit la
ni­velul tuturor categoriilor de forţe, propu­
nerea creării unei brigăzi multinaţionale în
România, trecerea de la conceptul misiunii
Po­liţie Aeriană la conceptul de Apărare
Ae­riană.
Generalul Wolters a apreciat sprijinul
acordat de România în zona Mării Negre şi a
subliniat necesitatea ca toate mijloacele din
regiune să fie interoperabile. La rândul său,
ministrul apărării naţionale a susţinut decizia
de a creşte procentul PIB alocat apărării con­
formangajamentelor asumate, fapt ce ar trebui
să dovedească nivelul de implicare al României
în cadrul Alianţei.
La Baza 86 Aeriană, generalului Wolters
i-au fost prezentate misiunile şi capabilităţile
bazei, precum şi facilităţile de instruire, cazare
şi hrănire de care aceasta dispune în prezent
şi care este nivelul de ambiţie pentru viitorul
apro­piat. În acest sens, au fost detaliate atât
in­vestiţiile naţionale (hangare, drumuri, sis­
teme de navigaţie, reţeaua de canalizare etc.),
cât şi investiţiile din cadrul programului NSIP
(pista, bretele de acces, sistemul de iluminare,
hangare, depozite de combustibil etc.) pentru
dezvoltarea bazei. De asemenea, misiunea
Po­liţie Aeriană a fost unul din subiectele de
bază având în vedere localizarea bazei în
proximitatea Mării Negre şi acţiunile aviaţiei
ruse în această regiune.
În cadrul vizitei la capabilitatea BMD de la
Deveselu, au fost prezentate principalele
caracteristici şi posibilităţile de acţiune ale
sistemului Aegis Ashore care a obţinut certi­
ficarea operaţională în data de 12 mai 2016.
În prezent, facilitatea este în dezvoltare,
ur­mând să se multiplice platformele pentru
interceptori şi, de asemenea, să se asigure un
sistem de apărare aeriană a sistemului, de
preferat, cu rachete de tip Patriot pentru
pro­tec­ţia nemijlocită a obiectivului.
În timpul prezentării au fost discutate atât
aspecte operaţionale, cât şi sociale, sublini­
indu-se, de către cei doi comandanţi ai faci­
lităţii, român şi american, excelenta colaborare
între militarii celor două părţi. În urma vizitei,
principalele concluzii au fost că este necesară
continuarea activităţilor de instruire cu parte­
nerul american şi întărirea cooperării pentru
dezvoltarea capabilităţilor Forţelor Aeriene
Române.
Vizita a debutat la
Baza 71 Aeriană
Şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, generalul-locotenent
Laurian ANASTASOF îi prezintă generalului Wolters
cabina avionului MiG-21 LanceR
Schimb de cadouri la Baza 86 Aeriană
An important point of the agenda
was the presentation of the status of
the ERI related project (European
Reassurance Initiative) developed
within the base: track repair,
munitions depots, perimeter road,
hangar, squad building etc.