Page 58 - CER SENIN nr 2-2017

Basic HTML Version


CER SENIN
Nr. 2 (149)
2017
w w w . r o a f . r o
58
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
Revista
Mirela VÎŢĂ
Dumneavoastră ţineţi acum
în mână unul dintre exemplarele
tipărite ale revistei CER SENIN, cu
apariţie trimestrială, şi sunt şanse
mari să nu fie primul număr pe
ca­re îl citiţi.
Acesta este un exerciţiu de a-i
înţelege existenţa şi parcursul în
afara redacţiei, în relaţia pe care
pe care o stabileşte cu dumnea­
voastră, cititorul.
La primul contact, îi admiraţi
coperta lucioasă, familiară, şi
începeţi să o răsfoiţi. Vă uitaţi la
titluri, poate căutaţi un anumit
articol despre exerciţiul, com­pe­
tiţia ori ceremonia la care aţi
participat. Apoi vă uitaţi la poze.
În general, „a te uita la poze” într-o
publicaţie are o conotaţie ne­
gativă, în defa­voarea conţi
­
nutului.
Dar să recu­noaştem, revista
a­ceas­­ta are nişte fotografii gro­
za­ve, cadre surprinse cu pro­fe­si­
onalism şi pasiune, care spun
sin­gure poveşti.
Dacă nemai uitămpuţin, vom
re­găsi probabil chipurile unor
cu­nos­cuţi, despre care poate
a­flăm surprinşi că au luat parte la
un anumit eveniment. Spre exem­
plu, răsfoind numărul trecut, am
des­coperit că un coleg subofiţer
din unitatea noastră a câştigat
locul I la o competiţie militară
cu­noscută. Dumnealui a fost atât
de discret (a se citi modest), încât
aproape niciunul dintre colegi nu
af lase. Aşadar, revista ne dă
po­sibilitatea să descoperim lucruri
noi despre îm­pli­nirile, provocările
şi poveştile de viaţă ale colegilor
noştri.
Apoi, dincolo de articolele de
interes personal, revista oferă o
imagine de perspectivă asupra
activităţilor importante derulate
de-a lungul ultimelor luni la
ni­velul Statului Major al Forţelor
Aeriene şi a marilor unităţi com­
ponente: exerciţii, convocări,
pla­nuri de achiziţii (entuziasmul
stâr­nit de sosirea avioanelor F-16
continuă), situaţia interacţiunilor
la nivel internaţional, articolele
fiind o fereastră către lumea din
afara biroului nostru.
Dar nici după această etapă
nu aţi parcurs tot conţinutul re­vis­
tei. Nu-i nimic, vă spunem noi, e
chiar recomandat . Lăsaţi -o
de­oparte câteva ore, o zi, două.
La con­ţinut s-a lucrat o perioadă
în­de­lungată, iar calendarul
acti­­vi­tăţilor prezentate se întinde
pe două-trei luni, astfel încât e
chiar de preferat să citiţi articolele
pe rând, când aveţi o clipă de
ră­gaz, pentru a lăsa informaţia să
se sedimenteze.
Apoi, când în sfârşit aţi citit-o,
puneţi-o bine. Ştiţi că dacă o
re­citiţi după câteva săptămâni veţi
descoperi lucruri noi. Cu fiecare
nu­măr al revistei, veţi avea sub
ochi, prin consultare ocazională,
un întreg proces al evoluţiei şi
modernizării Forţelor Aeriene, în
care fiecare ne regăsim, într-o
anumită măsură.
Pentru a nu dezavantaja în
ni­ciun fel numărul în creştere al
cititorilor online, sperăm ca
în­tr-un viitor apropiat publicaţia
noastră (şi a voastră) săbeneficieze
şi de un site dedicat, pentru a
câş­tiga un binemeritat spaţiu
vi r ­tual propr iu, cu arhivă,
fo­tograf ii şi interfaţă graf ică
prie­tenoasă.
Până atunci, dacă doriţi să
arun­caţi o privire oricând şi
ori­unde în paginile revistei,
o puteţi accesa rapid pe site-ul
www.roaf.ro, secţiunea
Media/
Revista Cer Senin.
Producător:
Grumman
Durata de serviciu:
1 aprilie 1940 - 11 decembrie 1944
Exemplare construite: 1
Grumman XF5F Skyrocket
ALBUMDE AVIAŢIE ANTICĂ
gândul din interior