Page 56 - CER SENIN nr 2-2017

Basic HTML Version

I. LICEUL MILITAR
Povestea mea începe la sute de kilometri distanţă, în partea
de sud a ţării, o zonă prin care Oltul străbate câmpia şi se varsă
în albia Dunării. Apoi am ajuns aici, într-un orăşel liniştit, cândva
staţiune balneoclimaterică, cu un aer „tare”, pe plaiurile Brezei,
însufleţită de un element preţios care reprezintă temelia valorilor
de mâine şi care dă culoare şi frumuseţe vieţii tinerilor care se
încumetă să-i păşească pragul – Colegiul Naţional Militar „Dimitrie
Cantemir”. Ajuns în faţa lui, se vede o alee bine bătătorită ce pare
a fi infinită. Primii paşi făcuţi în această instituţie m-au făcut să
mă simt mândru, dar, pe de altă parte, pe cât era de lungă pe
atât de mult sim
ț
eam şi bănuiam bucuriile şi greută
ț
ile pe care
le voi întâmpina. În interiorul lui începi să întâlne
ș
ti actorii
principali din acest film al tinere
ț
ii, elevii.
Ajuns în rândul lor, lucrurile
începeau să se schimbe pentru
mine fără să îmi dau seama. Treptat
prietenii au început să se lege, iar
greutatea şi amprenta lor se vor
resim
ț
i etern. Dar să nu uit, toate
aceste lucruri minunate nu s-ar fi
întâmplat dacă nu ar fi existat
persoanelecaremi-aufost aproape,
caremi-audat sfaturi şi s-auocupat
de zidirea educa
ț
iei noastre prin
prisma celor care se ocupă cu
procesul de învă
ț
ământ al meu, al
nostru. Parduri la început, darodată
cu trecerea timpului descoperi că
în rândul lor găse
ș
ti în
ț
elegere şi
dăruire. Calea spre succes implică
formarea unui trio, cadru militar-
elev-profesor. Acest trio a dus la
autodepă
ș
irepentruunii, reflectând
în fiecare an seria rezultatelor
excelente la nivel na
ț
ional şi chiar
interna
ț
ional pe aproape toate
activită
ț
iledesfă
ș
uratedenoi, elevii.
Peparcursul acestorpatruanim-am
schimbat, o schimbare care m-a
învă
ț
at să apreciez să vădnoi laturi
frumoase în oameni, să f iu
responsabil şi să îi dau pre
ț
uire
timpului.
II. ACADEMIA
Unalt capitol învia
ț
ameadupă
aproape 4 ani de formare bătea la
uşadestinului. Toate celepovestite
anterior aveau ca f inalitate
admiterea într-o institu
ț
ie de
învă
ț
ământmilitar superior. Aici, au
urmatoseriedeemo
ț
ii, detensiune,
pentrucăeramomentul încununării
întregului efort depus în to
ț
i anii de
liceu, totul materializat pe câteva
foi albe de hârtie în examenul
matur i tă
ț
i i . După af i
ș
area
rezultatelor, rodulmuncii s-a arătat
prinnotele frumoase luatedemine
şi restul colegilor mei. Urma să mă
despart de acel templu, de colegi,
de comandantul de companie. Am
plecat pe aceea
ș
i alee, care era
neschimbată după 4 ani. Eram
bucuros pentru că absolvisem, dar
cu lacrimi înochi, şi ungol înstomac
mă frământa pentru că ştiam că o
să îmi fie dor de colegi şi de liceu.
Pentru a continua această carieră
amoptatpentruAcademiaFor
ț
elor
Aeriene „Henri Coandă”, unde am
reu
ș
it să trecexamenul deadmitere.
Vacan
ț
a a fost scurtă, începea o
nouăexperien
ț
ăpentrumine. Eram
încântat, mă loveamde lucruri noi
grele, dar frumoase. Am început o
perioadă de pregătire militară
generală care a cuprins şi o primă
tabără de instruc
ț
ie, având de
parcurs un program intens de
pregătire sub îndrumarea noilor
comandan
ț
i timpdeo săptămână.
Împreunăcuceilal
ț
i colegi a
ș
teptam
cu nerăbdare jurământul militar şi
prima permisie după două luni de
pregătire în academie.
III. JURĂMÂNTUL
Ziua jurământului a fost una
specială, plinădeemo
ț
ii, a fost ziua
prin care ne legăm de patrie. Din
grupa a doua a plutonului meu
încercamsă caut înmareamul
ț
ime
de invita
ț
i privirile luminoase ale
părin
ț
ilor. După ceremonieamfost
nerăbdător pentru că îmi doream
să îmi strâng în bra
ț
e mama şi
prietena, pe care le-am găsit
cu lacrimi în ochi. Pe mama mea
am văzut-o fericită, mai fericită ca
niciodată pentru căm-a văzut aici,
locul unde mi-am dorit să mă
pregătesc, pentru a deveni viitor
ofi
ț
er înavia
ț
ie. După toatăaceastă
perioadădeacomodarepot spune
că sunt fericit şi în acela
ș
i timp
mândru că sunt student militar în
cadrul Academiei For
ț
elorAeriene.
Opovestesubiectivăşipersonală
care descrie parcursul de la elev la
student militar şi speranţele unei
viitoare cariere militare de succes.
Traseul particular al devenirii unui
om, cu rezonanţe cunoscute şi
nostalgice pentru toţi militarii care
au urmat un drumasemănător.
BILDUNGSROMAN/ PARCURS DE MILITAR
Student fruntaş Florin ŢUGUI
CER SENIN
Nr. 2 (149)
2017
w w w . r o a f . r o
56
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
INTERFERENŢE