Page 48 - CER SENIN nr 2-2017

Basic HTML Version

CER SENIN
Nr. 2 (149)
2017
w w w . r o a f . r o
48
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
La festivitate au participat
generalul-maior Ruben Carlos
Garcia Servert
, comandantul
CAOC Tj ,
generalul -maior
Pa­nagiotis Skarpetas
, locţiitorul
comandantului CAOC Tj,
gene­
ralul de brigadă Antonio Jose
De Matos Branco
, directorul Air
Operations Centre,
colonelul
Robertino CIOBANU
, ataşatul
militar al Ambasadei României în
Regatul Spaniei, precum şi şeful
Statului Major al Forţelor Aeriene
(SMFA),
generalul-locotenent
Laurian ANASTASOF
.
***
Pilotul, instructorul de zbor,
ofiţerul modest, dar impozant, cu
faţa luminată aproape întot­
deauna de un zâmbet, omul
pen­tru care „
singuramare pasiune
este zborul
”, mai simplu spus
căpitan-comandorul Toma-Adrian
Crişan a participat la formarea a
numeroase generaţii de piloţi, a
executat zboruri tehnice cu
aeronavele IAR-99 Standard şi
Şoim, pentru care a şi testat unele
echipamente precum tunul de
bord, containerele LDP şi ECM, dar
şi diverse sisteme, şi a executat
nenumărate trageri şi bom­bar­
damente cu muniţie reală.
În timpul misiunii permanente
executată în Spania, a acumulat
multiple cunoştinţe legate de
legislaţia Organizaţiei Tratatului
Atlanticului de Nord (NATO),
executarea unor exerciţii cu un
număr foartemare de ieşiri zilnice,
aspecte complexe în cadrul reali­
zării Serviciului de Poliţie Aeriană,
dar şi modalităţile de abordare a
diverselor provocări apărute în
timpul coordonării misiunilor
executate.
A cooperat foarte bine cu
partenerii aliaţi, fiind remarcat
pentru modul în care şi-a înde­
plinit misiunile, ceea ce a avut
drept rezultat obţinerea a trei
calificative consecutive de „Excep­
ţional”, din partea comenzii CAOC
Tj, şi conferirea ordinului Forţelor
Armate ale Spaniei „Cruz del
Mérito Aeronáutico conDistintivo
Blanco”.
Căpitan-comandorul Crişan a
absolvit Şcoala Militară de Ofiţeri
de Aviaţie „Aurel Vlaicu”, de la
Boboc, fiind brevetat ca pilot în
anul 1990. De-a lungul carierei a
activat în majoritatea bazelor
aeriene din ţară, în prezent
folosindu-şi experienţa acumulată
în cadrul SMFA, unde speră să
realizeze lucruri importante, atât
în aer, cât şi la sol. Din această
postură, cooperează cu R.A.
ROMATSA şi alte societăţi civile
pentru reglementarea şi utilizarea
conform legii a zonelor de servi­
tuţi aeronautice, la întocmirea
reglementărilor privind utilizarea
dronelor şi participă, împreună cu
militari din alte structuri, la
întocmirea Programului Naţional
JTAC şi a manualului privind
selecţia JTAC.
Alături de susţinerea colegilor
şi a şefului SMFA, generalul-lo­
cotenent Laurian Anastasof, un
sprijin important a primit întot­
deuna din partea familiei care i-a
oferit liniştea sufletească necesară
pentru a se putea concentra în
tim­pul zborului, a-şi duce la
îndeplinire activităţile cotidiene
şi a executa misiunile interne şi
internaţionale. Este foartemândru
de soţia sa
Carmen
, care este
asis­tent farmacist, şi de fiul său
Vlad-Andrei
, student la Uni­
versitatea Transilvania, din Braşov,
şi crede că fără susţinerea lor nu
ar fi putut avea aceste realizări în
cariera militară.
RESPECT!
Încadrulunui ceremonialdesfăşurat îndatade27februarie
a.c., la Combined Air Operations Centre Torrejon (CAOC Tj),
Madrid, Spania, căpitan-comandorului Toma-Adrian CRIŞAN
i-a fost conferit ordinul Forţelor Armate ale Spaniei „Cruz del
MéritoAeronáuticoconDistintivoBlanco”, însemndeapreciere
pentru activitatea desfăşurată înperioada dintre iulie 2013 şi
iulie 2016 în cadrul CAOC Tj.
Alex BĂLĂNESCU
La festivitatea de premiere
de la CAOC Tj
Cele două fiinţe iubite din
viaţa sa - soţia, Carmen, şi
fiul său, Vlad-Andrei, în
anul 2013, la Barcelona
Oficiali români şi
spanioli la Combined
Air Operations
Centre Torrejon
(CAOC Tj), Madrid
PORTRET DE PROFESIONIST
Căpitan-comandorul
Toma-Adrian CRIŞAN