Page 42 - CER SENIN nr 2-2017

Basic HTML Version

CER SENIN
Nr. 2 (149)
2017
w w w . r o a f . r o
42
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
medical generalist
LauraMihaela
GINERICĂ
: „
Pe lângă recuperarea
fizică, psihică şi neurovegetativă
a personalului aeronavigant se
asigură şi asistenţă medicală de
permanenţă: adică primul ajutor.
Lucrez în acest centru de la des­
chidere, de 11 ani (2006). Amajuns
să ne considerăm o mică familie,
oamenii revenind cu drag de fie­
care dată, fiindmulţumiţi de toate
condiţiile de şedere şi tratament.
Doresc ca în viitor acest centru să
se îmbunătăţească cu aparatură
pentru tratarea altor afecţiuni
”.
PROIECTE DE VIITOR
Totdeauna e loc de mai bine
,
după cum apreciază şeful cen-
trului: „
Şi cu ajutorul conducerii
Sta­tului Major al Forţelor Aeriene,
sperăm să aducem îmbunătăţiri la
spaţiile de cazare, hrănire, recupe­
rare medicală, precum şi celelalte
facilităţi de recreere şi odihnă.
Ce îmi doresc din suflet, este să
putem amenaja un teren de sport
multifuncţional acoperit, pentru
că aici sunt cinci-şase luni de iarnă,
destinat personalului navigant şi
familiilor acestuia. Îmi doresc să
nu-i mai văd pe cei cazaţi preamult
cu computerul înmână, să-i văd că
fac sport, că se destind şi se dis­
trează cu familia, de la cel mai mic
la cel mai mare. Să mărim spa­ţiile
de joacăpentru copii, săamenajăm
unele noi, să construimunalt foişor
pentru activităţi recreative…
”.
Cu această ocazie, plutonierul
adjutant principal Gheorghe
Pave l , şe ful Cent rului de
Recuperare al Capacităţii de Zbor,
a ţinut să mulţumească din suflet
conducerii SMFA şi Batalionului
210, pentru sprijinul deosebit şi
implicarea în rezolvarea proble-
melor Centrului de Recuperare,
şi nu în ultimul rând colegilor lui,
care sunt nişte oameni deosebiţi,
pentrumodul profesionist în care
se achită de sarcini, fără să fie
împinşi de la spate: „
Nu pot să
spun numele unei singure per­
soane, fiecare dintre ei îşi aduce
contribuţia conform fişei postului
şi nu numai lamenţinerea, întreţi­
nerea condiţiilor de cazare, hrănire
şi recuperare medicală la cele mai
înalte standarde: femeile de servi­
ciu, recepţionerii, bucătarii, perso­
nalul medical, personalul de
întreţinere şi deservire, gestionarii,
şoferii, ospătarii şi sper să nu fi uitat
pe nimeni,pentru că am fost
binecuvântat cu nişte colegi
minunaţi
”.
Asistentul
medical principal
Angelica-Elena
IRIMINESCU,
specializarea
balneofiziotera-
pie, activează în
cadrul Centrului
de Recuperare al
Capacităţii de
Zbor de la
inaugurarea
acestuia în 2007
REPORTAJ