Page 4 - CER SENIN nr 2-2017

Basic HTML Version


CER SENIN
Nr. 2 (149)
2017
w w w . r o a f . r o
4
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
Poliţie Aeriană
consolidată cu
FAPTE
În data de 24 aprilie patru
aeronave Typhoon Eurofighter,
aparţinândForţelorAerieneRegale
Britanice, au fost dislocate în
Ro­mânia, la Baza Aeriană Mihail
Kogălniceanu.
Detaşamentul britanic, alcătuit
din 150 de militari, a primit
certificare oficială NATO pentru
executarea misiunii de Poliţie
Aeriană, în cadrul unei ceremonii
care a avut loc joi, 27 apri­lie, cu
par ­ticiparea coman­dantului
ad­junct al operațiunilor aviatice
NATOdinsudul Europei,
generalul
Panagiotis DI­MOPOULOS
.
CONTEXT
Poliţia Aeriană NATO este o
misiunepe timpdepace, defensivă,
care implică utilizarea sistemelor
de supraveghere şi control aerian,
cu tehnica disponibilă, pentru a
interveni încazul încareoaeronavă
militară sau civilă întâmpină
dificultăţi sau nu respectă regle­
mentările internaţionale de zbor.
Exemple de cazuri în care se
impune intervenţia: când o aero­
navănuse identificăcore­spunzător,
cândse întrerupe legă­turacuturnul
de control, sau în cazul în care nu
sunt înaintate documentele de
aprobareazbo­rului, întrucât aceste
situaţii desta­bilizează siguranţa
aerianăsaupot indica intenţii ostile.
ExecutareaServiciului dePoliţie
Aerianăcu implicareaNATOnueste
ceva nou în Europa. Unii membri
ai NATO furnizează sprijin pentru
aliații care nu dispun de aeronave
și radare pentru a asigura misiuni
dePoliţieAeriană înmodautonom
încădinaprilie2004. Spreexemplu,
Forțele Aeriene Italiene acoperă
Albania (împărțind sarcina cu
ForțeleAerieneGrecești) și Slovenia
(împreună cu Forțele Aeriene ale
Un­gariei). Din ianuarie2017Forţele
Aeriene Belgiene şi Olandeze asi­
gură, prin rotaţie la patru luni,
spa­­ţiul aerian al Benelux.
De asemenea, NATO sprijină şi
zonabalticăprinMisiuneaBalticAir
Policing, începută în aprilie 2004,
odată cu integrarea în Alianţa
Nord- AtlanticăaEstoniei, Lituaniei
şi Le­toniei.Misiunea este susținută
prin rotaţie de forţele aeriene ale
ţărilor partenere (România a
participat în perioada august-no­
iembrie 2007 cu aeronave MiG-21
LanceR), iar o dislocare constă de
obicei din 4 sau 5 aeronave, 4 sau
6 piloţi şi 50-120 membri ai per­
sonalului tehnic la sol.
AlliedAir Command (AIRCOM),
cu sediul la Ramstein, Germania,
supravegheazămisiunileNATOde
Poliție Aeriană, cu comandă și
control 24/7, din două centre de
operațiuni aeriene combinate
(CAOC): unul în Torrejon, Spania și
unul în Uedem, Germania. CAOC
Uedem este responsabil pentru
PolițiaAerianăNATOlanorddeAlpi,
și CAOC Torrejon pentru sud.
România desfăşoară propriile
misiuni dePoliţieAeriană în cadrul
NATO, sub îndrumarea Centrului
pentru operațiuni aeriene combi­
nate (CAOC) dinTorrejon, în scopul
supra­vegherii integrităţii spațiului
aerian din țară.
Misiunea de Poliţie Aeriană
consolidatăaNATOesteunelement
almăsurilordesiguranţăaleAlianței
introduse în 2014 ca răspuns la
activitățile Rusiei în Ucraina, cu
sco­pul deademonstrasolidaritatea
colectivă a aliaților și flexibilitatea
capabilităţilor.
Odată cu dislocarea la Aero­
dromul Mihail Kogălniceanu,
de­ta­şamentul britanic a devenit
pri­mul reprezentant al misiunii de
PolițieAeriană consolidată (
Enhan­
cedAirPolice
) în regiunea strategică
a Mării Negre, şi va lucra în parte­
neriat cu Forţele Aeriene Române.
Dislo­careapresupuneatât îndepli­
ni­rea misiunii de patrulare, cât şi
desfăşurarea de antrenamente
ală­turi de piloţii români, până în
lu­na septembrie 2017.
„În lunile care vor urma, aero­
navele Typhoon vor funcţiona ca
PoliţieAerianăalături deaeronavele
româneşti pentru asigurarea ordinii
şiasiguranţei, iaracest lucruvaridica
în continuarenivelul de cooperare şi
interoperabilitateîntreforţelenoastre
aeriene
”, a precizat ataşatul militar
al Ambasadei Marii Britanii la
Bu­cureşti,
NevilleMCNALLY
.
Sursa:
www.ac.nato.int, www.
mapn.rowww.airn.nato.int