Page 26 - CER SENIN nr 2-2017

Basic HTML Version


CER SENIN
Nr. 2 (149)
2017
w w w . r o a f . r o
26
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
L-amfizăritpecomandorulGheorgheSTANCU la înmânareapremiuluiOmulAnului,
lacareacâştigat locul I lasecţiunea
Imagineaşivizibilitateaarmatei,
dacănus-arfinimerit
să fie de serviciu în acea zi.
Câteva zilemai târziu, întâmplarea ne-a purtat laMK. L-amvăzut şi atunci stând, ca
de nenumărate ori, la marginea bretelei, privind spre zarea care îi este atât de acasă,
căutând acele puncte minuscule doar de ei, de piloţi, ştiute şi care în câteva clipe se
transformă în avioane ce vin la aterizare; l-am găsit privind decolările colegilor
aşteptându-şi, răbdător, rândul la zbor. Nu îndrăzneamsă îl deranjămcumaimult deun
salut, la care întotdeauna răspundea zâmbind, un zâmbet care îţi merge la suflet.
Crochiu:
Pregătirea cabinei pentru zbor
Spectator,
apoi
protagonist
la BIAS 2016
Mirela VÎŢĂ
Adrian SULTĂNOIU
PILOTUL