Page 12 - CER SENIN nr 2-2017

Basic HTML Version

CER SENIN
Nr. 2 (149)
2017
w w w . r o a f . r o
12
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
Instruire pentru pilo]ii F-16 la simulator în SUA
În contextul limitării accesului la simula-
torul F-16 din Portugalia, deoarece va intra
în lucrări de modernizare, Forţele Aeriene
Române augăsit o soluţiepentru continuarea
pregătirii personalului navigant român:
simulatorul US Air Force din Tucson, Arizona.
Astfel, o delegaţie USAF, condusă de
lo­cotenent-colonelul Steven Edwin
HAASE
a desfăşurat, înperioada 6-10martie
2017 o vizită la Baza 86 Aeriană pentru a
eva­lua necesarul de instruire pentru trecerea
pe avionul F-16 şi a prezenta detaliat oferta
lor de instruire la simulator.
Partea română a fost reprezentată de
comandorul Laurenţiu MITITELU,
şeful
secţiei Instrucţie aviaţie din Statul Major
al Forţelor Aeriene, iar în cadrul discuţiilor
au fost stabilite în mod concret necesităţile
de instruire la simulator pentru anul în
curs, urmând ca partea americană să
propună tipul şi durata cursurilor. Delegaţia
americană a apreciat stadiul de dezvoltare a
infrastructurii Bazei 86 Aeriană în vederea
operării avioanelor F-16conformstandardelor
NATO. Mai mult, au considerat că nivelul de
cunoaşterea limbii englezedecătrepersonalul
navigant şi tehnic este suficient de bun încât
nu se mai impune urmarea unui curs speci-
alizat de cunoaştere a terminologiei de
aviaţie.
Comandor Laurenţiu MITITELU
AGENDA
ISTRIA I
Mirela VÎŢĂ
Exerciţiul este găzduit şi anul acesta de
Tabăra de Instrucţie şi Poligonul de Trageri
Sol-Aer „General Ion Bungescu” şi reprezintă
centrul de greutate al activităţii de instrucţie
pe anul 2017. Complexitatea crescută a
activităţilor estedată de angrenareamaimultor
unităţi din Forţele Aeriene, actorul principal
fiindBrigada1RacheteSol-Aer, ceare camisiune
combaterea inamicului aerian care ameninţă
obiective de interes strategic. În cadrul
exerciţiului se execută trageri cu rachete sol-aer
echipate cu încărcătură reală. Desigur, această
activitate prezintă un grad ridicat de pericol,
solicită o atenţie sporită şi aplicarea unormăsuri
de siguranţă speciale, dar pentru militarii Bg.1
RSA nu este o situaţie nouă, ei având multă
experienţă în domeniul tragerilor reale.
Ca particularitate, se are în vedere con­du­
cerea centralizată automatizată, dar şi
ne­au­tomatizată a angajărilor de ţinte aeriene
din poziţii de bază şi rezervă, în baza unui sce­
nariucomplex carepresupunemanevrade forţe
şi mijloace în teren.
Îndeplinirea misiunii implică dislocarea
forţelor,mentenanţa la tehnicade luptă, exerciţii
de combatere electronică a ţintelor aeriene în
variate condiţii debruiaj, şi va culmina cu trageri
de luptă cu rachete sol-aer HAWK.
Echipele de luptă se antrenează în condiţii
apropiate de cele ale câmpului de luptă
modernă, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de
noapte. Parcă potrivit scenariului, a plouat
intens în primele zile, pe timpul procedurilor
de instalare a tehnicii. „Un început doar puţin
complicat. Cu oameni buni, nimic nu e urât”,
ne-amărturisit
locotenent-colonelul Mircea
NE­CULAU,
co­mandantul deta­şamentului
Bata­lionului Conducere Au­to­matizată.
Brigada 1 Rachete Sol-Aer „General
Nicolae Dăscălescu” a început seria
de exerciţii din 2017 cu „ISTRIA I” ( în două
faze, prima în­tre 06-23 iunie, a doua în
septembrie). Acesta este un exerciţiu de
nivel tactic cu trupe şi trageri de luptă,
executat înbaza unui scenariu fictiv, destinat
instruirii şi evaluării structurilor de apărare
aeriană cu baza la sol din cadrul Brigăzii 1
Rachete Sol-Aer (Batalioane Sol-Aer SA-2 şi
HAWK) şi a bazelor aeriene.