Page 10 - CER SENIN nr 2-2017

Basic HTML Version

INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
La ceremonie au participat
comandantul Bazei 90 Transport
Aerian,
generalul de flotilă
aeriană Viorel PANĂ
, precum și
repre­zentanți ai unor structuri de
co­mandă NATO –
generalul de
bri­ga­dă Kevin A. HUYCK
și
ge­neralul -maior Dawn M.
DUNLOP
(comandantul NATO
Airborne EarlyWarning & Control
Force).
Evenimentul a avut loc în
contextul în care Forțele Aeriene
Române au organizat la București,
în perioada 15-18 mai, conferința
de planif icare trimestrială a
NAEW&C Force. Conferințele sunt
organizate trimestrial, peprincipiu
rotațional, iar ultima a avut loc în
Varșovia, Polonia, în luna februarie
a acestui an.
ISTORIC NAEW&C
În decembrie 1978, parte
dintre statele membre NATO au
decis punerea în aplicare a
programului NATOAirborne Early
Warning & Control Force, cu
anumite caracteristici specifice,
care îl deosebesc de celelalte
programe şi iniţiative NATO.
NAC (Consiliul Nord-Atlantic)
garantează autonomia orga­
nizaţională, contractuală şi fi­­nan­
ciară a NAPMO (Organizaţia
pen­tru Managementul Progra­
mului Forţei Aeropurtate NATO
de Avertizare Timpurie şi Control),
iar NATO este propr ietarul
(deţi­nătorul) tuturor mijloacelor
NAEW&C.
Baza funcţionării programului
o constituie Memorandumul
Mul­ti­lateral de Înţelegere (MMoU).
Ro­mâ­nia a aderat la acest pro­gram
în 2009, prin semnarea a do­uă
acorduri suplimentare, la MMoU
şi amemorandumului care regle­
mentează activitatea flotei E3-A.
NAEW&C este o capabilitate
aeropurtată, multinaţională, de
supraveghere aeriană, avertizare
timpurie şi C2, utilizată în sprijinul
îndeplinirii obiectivelor Alianţei
şi a politicii de descurajare.
Cerinţele operaţionale pentru
NAEW au vizat în mod direct
de­tec­tarea de la distanţe mari
AWACS
O aeronavă AWACS E-3A, din cadrul Forței Aeropurtate a
NATOde Avertizare Timpurie și Control (NATOAirborne Early
Warning & Control Force – NAEW&C), a aterizat luni, 15 mai
2017, la Baza 90 Transport Aerian, în cadrul unui eveniment
de prezentare a importanței misiunilor NAEW&C Force în
cadrul măsurilor de întărire a posturii defensive a Alianței.
În condiţii normale,
aeronava operează timp de
aproximativ opt ore, la o
altitudine de 9.150 demetri şi
acoperă o zonă de
supraveghere de peste
120.000 de kilometri pătraţi
(http://www.e3a.nato.int/)
The E-3A Component
has sixteen E-3A aircraft.
Thesemodified Boeing 707s
are easily identifiable from
the distinctive radar dome
mounted on the fuselage.
The E-3A usually operates
at an altitude of around 10
km. From this altitude a
single E-3A can constantly
monitor the airspace within
a radius of more than 400
kmand can exchange infor­
mation – via digital data
links – with ground-based,
sea-based and airborne
com­manders . By using
pulse Doppler radar, an
E-3A flying within NATO
airspace can distinguish
be tween ta rge t s and
ground reflections and is
therefore able to give early
warning of low- or high-
flying aircraft operating
over the terri tory of a
poten­tial aggressor.
http://www.e3a.nato.int/
Comandantul
NAEW&C Force ,
generalul-maior
Dawn DUNLOP a
fost întâmpinată
de generalul de
flotilă aeriană
Viorel PANĂ,
comandantul
Bazei 90
Transport Aerian
Adrian SULTĂNOIU, Radu TUTA
Colonel Robert MANEA
în românia