Page 9 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version


INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
|
9
CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
În perioada 08-14 mai 2017 o delegaţie
română a participat la „Seminarul privind
aspectele legale în operaţiile aeriene
multinaţionale”, în Tartu, Estonia, cu tema
analiza aspectelor juridice în operaţiile
aeriene multinaţionale pentru apărarea
unui stat membru NATO în faţa agresiunii
externe.
Deşi înmajoritatea timpului domeniul
juridic-legislativ poate este considerat arid
şi inaccesibil pentru neiniţiaţi, din cauza
complexităţii şi limbajului specializat,
discuţiile de la acest seminar ar fi părut
interesante oricui.
Aspectele teoretice au fost corelate cu
scenarii practice, ipotetice, dar verosimile, cu
o evoluţie graduală de la faza de pace la starea
de criză.
EXEMPLE DE SITUAŢII LIMITĂ
ÎN CADRUL SCENARIULUI:
O aeronavă civilă de mici dimensiuni ce
evoluează în spaţiul aerian internaţional din
nordul Republicii Blue, fără plan de zbor,
declară o situaţie de urgenţă şi solicită
aterizarea imediată pe aerodromul XZY (de
unde se execută şi misiuni de poliţie aeriană).
După aterizare, se constată că aeronava are
montate pe planuri echipamente militare, iar
pasagerii poartă uniforme şi sunt înarmaţi.
Aeronava se opreşte în mijlocul pistei, piloţii
refuză să evacuezepista şi sădebarcepasagerii.
La scurt timp, prin canale of iciale,
Republica Red (care are graniţe comune cu
Republica Blue) trimite o notă diplomatică
prin care declară avionul ca fiind „aeronavă
de stat”. Această situaţie ridică mai multe
probleme de legalitate:
Care sunt criteriile
care definesc o
aeronavă de stat”? Sunt
acestea îndeplinite în situaţia de faţă?Au
pasagerii dreptul să refuze debarcarea?
SITUAŢIA ESCALADEAZĂ
Republica Red notifică Republica Blue
despre sosirea unui elicopter cu personal
tehnic şi piese de schimb pentru repararea
avionului. Fără a aştepta răspuns, un elicopter
de atac aterizează pe XZY şi debarcă ceea ce
par a fi trupe speciale, înarmate.
Are dreptul
Republica Red să intre în spaţiul aerian al
ţării vecine fără aprobare diplomatică? Au
dreptul trupele speciale să fie înarmate pe
teritoriul Republicii Blue? Poate toată
acţiunea fi considerată agresiunemilitară?
CRIZA DEVINE EVIDENTĂ
În urma unui atac cibernetic, sistemul ATC
(Control Trafic Aerian) al statului Blue e declarat
nefuncţional, iar vecinul Red informează că
atribuţiile sistemului de control trafic vor fi
preluate de sistemul său, în scopul menţinerii
siguranţei traficului aerian civil. Mai mult, statul
Red notifică organismele internaţionale că a
instituit o Zonă de Excludere aeriană (No fly
Zone) pe toată lungimea graniţelor Republicii
Blue. De analizat:
poate fi un atac cibernetic
considerat agresiunemilitară? Poate statul
Red să preia atribuţiile de control aerian
ale centrului din statul Blue?
ŞI SCENARIUL A ESCALADAT
ÎN CONTINUARE, CU ETAPE TOT
MAI SENSIBILE ŞI INTERESANTE
Din fericire dezbaterea era doar ipotetică,
dar ne face să ne dăm seama de importanţa
unui cadru legislativ bine pus la punct şi a unor
Reguli de Angajare (Rules of Engagement)
clare, pentru orice situaţii-limită imaginabile.
NOTA REDACTORULUI:
Să recunoaştem, scenariul prezentat a fost
o provocare: poate cultura generală şi bunul
simţ ne-ar fi dictat, pe de-o parte, anumite
răspunsuri tranşante (dar pe care nu ştim să
le justificăm legal), iar pe de altă parte ne-a
pus pur şi simplu în confuzie.
Nu în ultimul rând, noi, cei din afara
domeniului juridic, apreciem mai bine
importanţa prezenţei unor profesionişti
în drept operaţional şi înţelegempovara grea
pe care o poar tă: în anumite situaţii
limită deznodământul unei crize poate
depinde de ei.
PS
Dacă aveţi propuneri de soluţii pentru
situaţiile prezentate, ne puteţi da unmesaj
pe pagina de facebook a revistei www.
facebook.com/roafcersenin.
Aspecte juridice inedite
Cpt.cdor Alin CIOBA
Înaceastăvarăs-asărbătoritCentenarul
marilor victorii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi
Oituz. Printre manifestările organizate de
Ministerul Apărării Naţionale şi deunităţile
subordonate, a fost şi simpozionul dedicat
participării aeronauticii române (aviaţia,
aerostaţia şi artileria antiaeriană) la aceste
bătălii. Simpozionul a avut loc în ziuade18
iulie, iar prelegerile au decurs după
următorul program:
-
Dr. Emil BOBOESCU
(Muzeul Militar
Naţional „Regele Ferdinand”):
Participarea
armatei române labătăliiledin1917–privire
de ansamblu
;
-
General de flotilă aeriană Tudorel
ENE
(A.R.P.I.A.): „
Grupul 1 Aeronautic în
timpul bătăliilor de laMărăşti şi Oituz
”;
-
Sorin TURTURICĂ
(Muzeul Naţional
al Aviaţiei Române):
„Grupul 2Aeronautic în
timpul bătăliei de laMărăşeşti”
;
-
NicoletaNICOLAE
(Muzeul Naţional
al Aviaţiei Române):
„General aviatorAndrei
Popovici, figură marcantă a Aeronauticii
Române”
.
Simpozionul a fost urmat de vernisajul
expoziţiei
„Aeronautica Română în timpul
marilor bătălii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi
Oituz”
.
Simpozion dedicat
marilor bătălii
de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz
la Muzeul Naţional
al Aviaţiei Române
AGENDA