Page 6 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version

Escadrila 53 Warhawks are o
faimă care intimidează şi impune
respect, la fel ca orice proiect
îm­plinit în premieră, despre care
eşti sigur că va scrie o pagină
im­portantă în istorie. Istoria zboru-
lui, istoria progresului ţării.
Ziua a trecut greu, înaşteptare,
iar vântul şi frigul veniteparcăprea
devreme nu ne uşurau deloc situ-
aţia. Oamenii erau totuşi calzi şi
zâmbitori, exact ce-ţi trebuie când
ieşi la o ţigară într-un loc nou. Un
freamăt de nerăbdare în aer, un
fum, oglumă, opoveste. Fărădetalii
specifice, dar tot despre zbor sau
despre oamenii zborului. Despre
maistrul acela priceput şi şăgalnic,
care a ieşit între timp la pensie.
Despre viscolul din iarnă, când se
întâmplă să rămâi blocat 2-3 zilepe
aerodrom. Înacea zi de28 septem-
brie, căpitanul BALAN îndeplinea
atribuţiile comandantului de es­
cadrilă, întrucât
comandorul
CătălinMICLOŞ
era în Portugalia,
pregătit să treacă la manşa uneia
dintre aeronavele F-16 care ajun-
geau pe seară în România. Un fel
de ritual pentru comandorul
Micloş, el fiind cel care în urmă cu
un an adusese acasă prima aero-
navă F-16.
Căpitanului BALAN i-am furat
câteva minute când s-a întors din
turnul de control. Pentru succesul
lui credeam că e un mix cunoscut
de ingrediente: tinereţe, inteligenţă,
ambiţie, toate conduse de un pro-
fesionalismbinecizelat, încontextul
potrivit, lamomentul potrivit. Ştiu,
nu este o reţetă tocmai uşoară, dar
promite rezultate. Şi totuşi, îmi
părea că e vorba de şi mai mult de
atât.
Eacel cevacarete facesăstai
unanacasă, săaştepţi săsescoa­
tălocuri lapiloţipentrupromoţia
ta, să tepregăteşti pentruadmi­
terea la AFA când părinţii sunt
convinşi că le-ai urmat sfatul şi
vei intra laForţeleTe­res­tre
. Eacel
ceva care te situează apoi printre
cei doi admişi pentru cursurile din
SUA, unde te vei pregăti să pilotezi
unavionnoude vânătoare, pentru
ca apoi să faci parte din prima
escadrilă de F-16 a ţării tale. Am
vorbit în prima fază despre traseul
lui de studii, unul simplu de enu-
meratdupă trecereaanilor, dargreu
de descris:
„Am făcut Liceul Militar
la Câmpulung, apoi Academia
Forţelor Aeriene. În principiu, am
urmat traseul normal pentru un
pilot deMiG: pregătire pe YAK-52 şi
IAR-99 Şoim. Amfost încadrat după
şcoală la Borcea, apoi în 2010 am
fost detaşat la Baza 95 Aeriană
Bacău, unde am stat doar 2-3 luni,
pentru trecerea pe MiG-21”.
– Împărtăşeşte-ne despre
cursurile la care ai participat.
–Pescurt, în2011amfost selectat
să urmez Aviation Leadership
Programm (ALP), cu pregătire pe
avionul T-6 Texan, timpde 13 luni, la
BazaAerianăColumbusdinSUA. Am
revenit apoi în ţară şi m-amdedicat
MiG-ului 21LanceR, din2012până în
2015. În perioada decembrie 2015 -
mai 2016tot laColumbus, amurmat
timp de cinci luni pregătirea pe
aeronava T-38, Instrument /
Qualification. Imediatdupăaceasta,
din iunie 2016, am continuat cu
Introduc­ti­ontoFighterFundamentals
(IFF) la Baza Randolph AFB, San
Antonio, cu durata de nouă săptă-
mâni, undeamexecutatmisiuni care
ne-au pregătit pentru trecerea pe
avionuldevânătoare. Toatemisiunile
au fost efectuate în formaţie şi au
cuprins module atât aer-aer (offen-
sive, defensive, high-aspect), cât şi
aer-sol (low level, surface attack,
surface attack tactics).
Dinseptembrie2016, au început
cursurile pentru trecerea pe F-16, în
Mirela VÎŢĂ
CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
6
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE

INTERVIU
Borcea: F-ul, pilotul, pregătirea
Interviu cu căpitanul Ramon BALAN, pilot F-16
Căpitanul
Ramon BALAN,
în mai 2017,
la absolvirea
cursului
de pregătire
pe F-16
A fost un mix straniu de
circumstanţe:
Eram la Borcea, urmărind
un alt subiect, când i-am pro­
pus
căpitanului Ramon
BALAN
să ne acorde un in­
terviu pentru revistă. Părea
puţin sceptic, nu foarte în­
cântat de ideea de atenţie
mediatică, şi era gata oricând
să ne propună pe altcineva.
Dar el eraunul dintrecei doi
piloţi români, singurii care
făcuseră cursul pentru F-16
în SUA
, iar colegul său,
loco­
tenent-comandorul Gabriel
ANDRUSEAC,
ieşeadindiscuţie
în acel moment, atunci de­ve­
nise tătic. În ziua aceea totuşi,
unbriefing lung laEscadrila53
ne-adejucatplanul. Amrevenit
în unitate abia peste câteva
săptămâni, pe 28 septembrie,
în ziua specială a venirii celor
trei F-16 care au întregit achi­
ziţia aeronavelor multirol, din
Portugalia.