Page 55 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version

Maistrulmilitar clasaa II-aValeriuMOISE
este instructor la catedrade InstruireMilitarăde
Bază din cadrul Şcolii Militare deMaiştri Militari
şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, de
la Boboc, din anul 2012. A absolvit Şcoala de
Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre
„Basarab I”, în anul 2000, şi a început cariera
militară laBatalionul 284Tancuri dingarnizoana
Focșani, ocupând funcția de maistru militar de
companie.
În perioada 28 iulie şi 4 decembrie 2003, a
participat împreună cu Compania 3 Infanterie,
dincadrul Batalionului 280 InfanteriedinFocșani,
la o misiune de menținere a păcii în Kosovo
(KFOR). Acoloa fost impresionat dementalitatea
militarilor aliaţi legată de mişcare şi a înţeles
importanţa celor două reguli pentru o viață
sănătoasă: nutriția și sportul.
Între anii 2002 şi 2007, a urmat cursurile de
învățământ cu frecvență redusăaleFacultății de
Educație Fizică și Sport, din cadrul Universității
,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, fiind specializat
în culturism și fitness. Printre alte numeroase
cursuri militare absolvite, în perioada dintre
11 mai şi 3 iulie 2015, a urmat „Cursul de
management al activității de educație fizică și
sport în armată”. Cunoștințele acumulate în
timpul facultăţii şi al cursului, îl ajută foartemult
în activitatea sa, unde îşi desfășoară cu mare
pasiune activitatea de instructor sportiv,
încercândsă transmitămereucolegilor și elevilor
ideea de sănătate prin mișcare. Consideră că
obținerea locului I, la secţiunea „Sănătate şi
sport”, încadrul concursului ,,Omul anului 2016”,
nu ar fi fost posibilă fără implicarea elevilor pe
care i-a antrenat și îndrumat, înainte și pe
parcursul competițiilor sportive.
Le mulțumeşte pentru dăruirea de care au
dat dovadă şi pentru rezultate obținute, dintre
care le amintim pe cele obţinute în anul 2016:
Taekwondo – masculin, locul 1, şi feminin,
locul 2; Pentatlon - masculin, locul 2, şi feminin,
locul 3; Duel de foc şi Patrulă militară feminin –
locul 2 şi altele.
Maistrulmilitar clasaa II-aValeriuMoiseeste
căsătorit şi îşi iubeşte soția,
MariaAlina
, asistent
medical la Spitalul JudețeanBuzău, şi pe cei doi
copii,
Dragoș-Andrei
, în vârstă de 12 ani, şi
Iustin-Mihai
, în vârstă de 7 ani.
S-a născut în localitatea Zărnești,
județul Buzău. Îl definesc două mari
pasiuni,mişcareași cititul, iaracestea l-au
ajutat foarte mult în cariera militară. Îşi
urmează destinul asemenea unui pom
fructifer, cu o frumoasă coroană,
ramificându-se înmultedirecții. Singurul
său scop este să-şi păstreze o minte
deschisă și, indiferent de ce va face în
viitor, să dea tot ce-i mai bun din el.
Instructor sportiv pentru elevii militari
Alex BĂLĂNESCU
Medaliaţii de la Campionatul Militar de Taekwondo, etapa pe MApN, Buzău 2016
Vali împreună
cu soţia sa,
Maria Alina
Vali alături de
fiii săi, Dragoș-
Andrei, în vârstă
de 12 ani, şi
Iustin-Mihai, în
vârstă de 7 ani
Lotul participant
la Campionatul
Militar de
Pentatlon,
etapa pe MApN,
Sibiu, 2015
|
55
CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY

PROFIL DE PROFESIONIST
Maistrul militar clasa a II-a
Valeriu MOISE