Page 5 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version


|
5
CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
Finalizarea etapei iniţiale de introducere
în serviciul Forţelor Aeriene Române a avioanelor
f-16 fighting falcon
Aducerea în România a avioanelor F-16 reprezintă etapa de tranziţie
către introducerea în serviciul Forţelor Aeriene Române a aeronavelor de
generaţia a V-a şi modernizarea completă a aviaţiei de luptă româneşti.
***
Una dintre priorităţile noastre este operaţionalizarea capabilităţii de
apărare aeriană cu atingerea capacităţilor operaţionale iniţiale şi ulterior a
capacităţilor operaţionale complete astfel încât, în anii imediat următori,
Escadrila53săexecutemisiuni dePoliţieAeriană încadrul serviciului de luptă
permanent sub comandăNATO.
***
Vedemastăzi rezultateleunuiproiectambiţios început împreunăînurmă
cupatruani şi ai cărui paşi au fost urmaţi întocmai.Dealtfel, anul 2013a fost
unul extremde important pentruArmata României. Acela a fostmomentul
încareamsemnatfinanţareaapărării şiamînceput sătranscriemotraiectorie
ascendentă pentru bugetul MApN.
Mircea Duşa,
secretar de stat şi şef al Departamentului pentru
politica de apărare şi planificare
Programul de înzestrare cu aeronave
F-16îşi vadovedi importanţastrategicănudoar
pe plan naţional, ci şi la nivel regional, venind
în întâmpinarea cerinţelor NATO şi întăririi
capacităţii României de a răspunde adecvat
cerinţelor de descurajare şi apărare specifice
regiunii noastre, regiuneaMării Negre.
Mircea Duşa,
secretar de stat
şi şef al Departamentului pentru politica
de apărare şi planificare
Marcos PERESTRELLO,
secretar de stat pentru
apărare din Republica
Portugalia şi Mircea DUŞA,
secretar de stat şi şef al
Departamentului pentru
politica de apărare şi
planificare