Page 45 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version

să facă şi boacăne, dar soluţia este
consilierea, comunicarea. Să îi iei pe
fiecare în parte şi să vezi care e
background-ul problemei, nu doar
să discuţi în faţa formaţiei. Dar
problemeleapar rar, înmaremăsură
şi datorită studenţilor gradaţi, care
aducunaportdeosebit lamenţinerea
situaţiei sub control”.
În tabără l-am cunoscut şi pe
locotenentul IulianDRAGNEA, care
din lunanoiembrie2016 încadrează
funcţia de comandant pluton.
Schimbareade funcţie, trecereade
laosubunitate formatădinoameni
maturi,maiştrimilitari, subofiţeri şi
soldaţi gradaţi profesionişti, cu
efective relativ reduse la o
subunitate de aproximativ 80 de
studenţi, tineri şi în formare,
necesită o adaptare a modului de
lucru. Dar îi place ceea ce face şi îi
înţelege bine pe studenţi, fiind şi
mai apropiat ca vârstă de aceştia.
Viaţa în tabăra de instrucţie
dezvoltă şi deprinderile sociale,
capacitateade adaptare la viaţade
grup, căci studenţii împart spaţiul
decazareşi sarcinileadministrative.
Da, sunt lucruri normale prin care
trebuie să treacă orice militar,
spunem noi, cei care avem
experienţa academiei, a şcolii
militare, sau care am îndeplinit
stagiul de armată obligatoriu. Dar
sănuuitămcăpentruei e totuşi un
element de noutate (mai ales
pentru cei de anul I), o perioadă
când sunt departe de oraş şi de
familie, dar sunt împreună,
conso l i dând l egătur i de
camaraderie care îi vor lega peste
ani şi le vor oferi celemai frumoase
amintiri.

|
45
CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
În cadrul Atelierului
de supravieţuire,
studenţii învaţă să
se descurce pe cont
propriu în sălbăticie
Atelierul de CBRN
Final de
exerciţii în
scântei de
foc de tabără
INSTRUIRE