Page 41 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version


|
41
CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
În data de 27 iulie, la sediul Şcolii de
Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”
(SAFA), de la Boboc, s-a desfăşurat festivitatea
de acordare a brevetului de pilot militar,
sublocotenenţilor din promoţia 2016 ai
Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”,
din Braşov, absolvenţi ai Cursului de bază
organizat de SAFA. La festivitate auparticipat
ge­­ne­ra­lul- lo­co­tenent LaurianANASTASOF,
şe­ful Statului Major al Forţelor Aeriene (SMFA),
comandorul dr. Iulian PAŢILEA,
locţiitorul
pentru Operaţii şi instrucţie al şefului SMFA,
comandorul Nicolae TĂNASIE,
comandantul
SAFA,
comandorul Camelia BUGEAN,
din
cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al
Ministerului Afacerilor Interne, profesori şi
instructori de zbor ai Centrului de Instruire
pentruForţeleAerienedin cadrul SAFA, precum
şi alţi ofiţeri din SMFA şi SAFA. Tinerii piloţi au
primit, de la şeful SMFA şi celelalte oficialităţi
prezente, brevetul, însemnul de pilot militar şi
certificatul de absolvire a cursului de bază.
De asemenea, şefului de promoţie,
sublocote­nentul Alexandru-Andrei BADEA
,
pilot brevetat pe avionul IAR-99 Şoim şi repar-
tizat la SAFA, i-a fost înmânată o diplomă de
merit.
Alex BĂLĂNESCU
O nouă promoţie de piloţi militari
Sublocotenent
Alexandru-Andrei
BADEA – şef de
promoţie, pilot pe
IAR-99 Şoim
„Parteapracticăa
fost fascinantă, dar
fără cea teoretică,
undeînveţinoţiunidenavigaţie,meteorologie,
aerodinamică, nupoţi aprofunda informaţiile
primitepentrua îndeplinimisiunileordonate.
Am ales SAFA pentru că mi-a plăcut
întotdeauna ideea de a-i învăţa pe alţii să
piloteze şi, chiar dacă sunt conştient cănuva
fi uşor, simt că voi reuşi să depăşesc toate
obstacolele apărute.
IAR-99 Şoim este o aeronavă care poate
fi exploatată foarte uşor, se încadrează în
cerinţele de şcoală şi antrenament, iar
cunoştinţele acumulate fac mai uşoară
trecerea pe avionul multirol”.
Sublocotenent
Ana-SimonaDUMITRU
-
singura absolventă a
promoţiei, pilot pe
IAR-330 Puma
„A fost greu, dar
urmează o perioadă
frumoasă, în Baza 71
Aeriană Câmpia Turzii,
unde îmi voi lua viaţa în
propriilemâini, voi folosi
cunoştinţele acumulate
şi sevorvedearezultatele
muncii depuse.
Urmăresc să devin
pilot instructor şi să le
insuflu tinerilor piloţi
aceeaşi pasiune pentru
zbor pe care amsimţit-o
la instructorii mei”.
Schimb de generaţii -
comandorul Ion
STĂICULESCU
, pilot la Baza 90 Transport
Aerian, împreună cu continuatorul tradiţiei
în familie, fiul său,
sublocotenentulBogdan
Iulian STĂICULESCU
, pilot pe IAR-99 Şoim
şi IAK-52, încadrat la SAFA.
ALMA MATER