Page 35 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version

|
35
CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
naţionale, aliate și partenere, pe
teritoriul celor trei ţări.
Detașamentul, condus de
ge­neral de brigadă Tudorică
PETRACHE,
locţiitorul pentru
ope­raţii și instrucţieal StatuluiMajor
al Forţelor Terestre, aavutmisiunea
de a conduce și coordona activită-
ţileexecutatepe teritoriul celor trei
ţări. Ofiţerii din componenţa
detașa­mentului aparţin tuturor
categoriilor de forţe și sunt
specializaţi în: operaţii și planificare,
management aeronautic și naval,
logistică, coordonarea mișcarii,
relaţii publice, cooperare civil-
militară, operaţii psihologice, suport
medical, ofiţeri de protocol și
informaţii.
Militarii din cadrul detașa­
mentului au fost încadraţi în celule
de lucru împreună cu parteneri
americani, unguri și bulgari, fiind
responsabili pentru coordonarea
activităţilor specifice încele trei ţări
pe teritoriul cărora se desfășoară
exerciţiul. Aceștia au gestionat cu
succes o gamă largă de acţiuni în
contextmultinaţional, interarme şi
întrunit: asalt aerian și desant,
marşuri tactice, forţarea cursurilor
de apă, conducerea focului,mane-
vreşi trageri realecutehnica tuturor
categoriilor de forţe, evacuare
medicală şi tratarea răniţilor (con-
form scenariului).
Exerciţiu cu participaremultinaţională
Preşedintele Klaus IOHANNIS şi
generalul Nicolae-Ionel CIUCĂ,
şeful Statului Major General
Demonstraţie
dinamică a
unui exerciţiu
de tragere
întrunit
Echipa
americană,
pregătită să
intre în acţiune
Detaşamentul
Brigăzii 76
CSR, în sprijin
la SG 17
Pe timpul SG 17, militarii au
executat o gamă largă de acţiuni,
în context multinaţional, multiarme
şi întrunit: asalt aerian, marşuri
tactice, forţare cursuri de apă,
conducerea focului, trageri reale

EXERCIŢII