Page 33 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version

|
33
CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
E
xercițiul Saber Guardian
se organizează anual
începând cu 2013, fiind
găzduit până în prezent, prin
rotație, de Bulgaria, România și
Ucraina. SG17 este inclus în Pro­
gramul exercițiilor întrunite ale
Comandamentului Forțelor Ar­
mate ale SUA din Europa, în ve­
de­rea creșterii interoperabilității
la nivel întrunit și multinațional
cu for­țele națiunilor aliate și
par­­te­nere.
Desfășurarea exerciţiului face
parte din activităţile de imple­
mentare a planului de măsuri
pentru punerea în aplicare a
hotărârilor Summit-ului de la
Varșovia din anul 2016 referitor
la integrarea forţelor aliate în
acţiuni comune pe flancul estic
și sud-estic al NATO.
SG17 s-a evidenţiat ca fiind
cel mai amplu exerciţiu orga­
nizat până acum, ca număr de
participanți și obiective ur­mă­
rite,
dorind să demonstreze ca­
pa­citatea de descurajare, în
special prin posibilitatea de
mo­bilizare rapidă și concentrare
a forțelor în orice moment, ori-
unde în Europa.
Redislocarea masivă a unor
militari aparținând Brigăzii 3
Blindate din cadrul Diviziei 4
Infanterie a SUA din Europa și
deplasarea Regimentului 2
Cavalerie al SUA de la Vilseck,
Germania, în diverse locuri de
desfășurare din cadrul ariei de
operații întrunite din Ungaria,
România și Bulgaria au constituit
principalele acțiuni în cadrul
exercițiului. Maimult, SG17a inclus
antrenamente de stat major și de
trageri de luptă, forțări de cursuri
de apă, precum și evacuarea
medicală și tratamentul răniților.
În cadrul SG17 au fost planifi-
cate și alte acțiuni și evenimente
de sprijin, în zilele premergătoare
sau ulterioare exercițiului. Pentru
mărirea eficacității acestuia, SG17
a fost sprijinit decâtevaexerciții de
maimicăamploarealeSUAși țărilor
partenere și aliatedinEuropa care